Wetenschapsdag WCF-KNGF

Het WCF organiseert jaarlijks de Wetenschapsdag Fysiotherapie. Deze dag is bedoeld om wetenschappers op het terrein van fysiotherapie bij elkaar te brengen en elkaar op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen op het gebied van fysiotherapie(wetenschap). Op deze Wetenschapsdag wordt tevens de jaarlijkse WCF-proefschriftprijs uitgereikt.

Wetenschapsdag 2019

De 13e editie van de Wetenschapsdag vindt plaats op 27 maart 2019 in het Gooiland theater in Hilversum. De verschillende sessies, workshops en discussies staan in het teken van het thema: ”Onderzoeken… doe je samen!”. Er is veel ruimte om te netwerken en bij te praten. Daarnaast wordt in de middag de proefschriftprijs uitgereikt.

Bekijk het volledige programma en meldt u uiterlijk 15 maart kosteloos aan 

Wetenschapsdag 2018

De 12e Wetenschapsdag werd bezocht door meer dan 140 fysiotherapiewetenschappers, van hoogleraren tot docenten en junior-onderzoekers, waarmee de groei van de laatste jaren gestaag doorzet. Veel mensen blijken elkaar te kennen, ook al komen zij van verschillende universiteiten, hogescholen, instellingen en praktijken. Het thema van de dag was het ‘huwelijk’ tussen wetenschap en praktijk: hoe kan de wetenschap een goede partner zijn voor de fysiotherapeut en hoe kan de praktijk bijdragen aan relevant en goed onderzoek?

In haar openingsspeech legt KNGF-voorzitter dr. Guusje ter Horst uit hoe wetenschap een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt, die eraan heeft bijgedragen dat fysiotherapie inmiddels een erkende, gewaardeerde en niet meer weg te denken positie in de zorg heeft. Dit heeft twee belangrijke uitwerkingen. Ten eerste wordt de kwaliteit van het vak naar een hoger niveau gebracht. En ten tweede: fysiotherapie keert weer stap voor stap terug in de basisverzekering”. Het beschikbare bedrag van de WCF-subsidieronde 2017 is door ZonMw verdubbeld, waardoor in totaal vier van de ingediende projectaanvragen zijn gehonoreerd.

Hedwig van der Meer en Merel Timmer, allebei lid van de WCF, presenteerden de werkgroep Early career researchers. “Er zijn steeds meer fysiotherapeuten en andere onderzoekers die wetenschappelijk onderzoek gaan doen op het gebied van de fysiotherapie”, legt Hedwig van der Meer uit in een interview na haar presentatie. “Maar als je net begint, ken je nog niet veel mensen in de wetenschap en in het veld. Wij willen de aansluiting met het fysiotherapieveld en de wetenschap versterken.” Dat fysiotherapeuten steeds meer onderzoek doen, blijkt ook uit het grote aantal inzendingen voor de jaarlijkse Proefschriftprijs van het WCF. De Proefschriftprijs gaat naar dr. Marieke van Engelenburg-van Lonkhuyzen voor haar onderzoek naar bekkenfysiotherapie in de behandeling van mictie- en defecatieklachten bij kinderen (MDKK).

In de plenaire sessies en workshops komt op verschillende manieren de wisselwerking (het ‘huwelijk’) tussen wetenschap en praktijk aan de orde. Een van de terugkerende opmerkingen betreft het belang van vroegtijdige samenwerking tussen onderzoekers en zorgverleners. “Implementatie begint op dag één van de voorbereidingen van je onderzoek, niet pas als je klaar bent”, aldus een van de sprekers. Als de onderzoeksvraag en -opzet aansluiten bij vraagstellingen uit de praktijk, is de kans immers het grootste dat de resultaten ook landen in die praktijk.

In de namiddag wordt dan ook uitgebreid gediscussieerd over de mogelijkheden voor onderzoek met big data, grote hoeveelheden gegevens uit de dagelijkse praktijk. In de slotdiscussie ging het ook over het snel veranderende landschap van de zorg door vergrijzing, nieuwe technieken, toenemende complexiteit en een veranderende kijk op gezondheid. De conclusie is dat wetenschap en zorgpraktijk moeten samenwerken om ook in de toekomst optimale fysiotherapeutische zorg te bieden. Maar op deze Wetenschapsdag wordt duidelijk dat het tussen die twee meer is dan een verstandshuwelijk. Er is ook veel plezier te beleven.

Fotocollage Wetenschapsdag 2017

Trefwoorden: