Visitatie

Visitatie maakt onderdeel uit van het meerjarenprogramma KNGF Masterplan Kwaliteit in Beweging (MKIB) en vindt plaats op praktijkniveau. Visitatie valt binnen het MKIB onder de pijler voortdurend verbeteren, waarin de praktijk en haar medewerkers geïnformeerd worden over de kwaliteit van de praktijkorganisatie, de praktijkvoering, de professionele ontwikkeling binnen de praktijk en waar ruimte voor ontwikkeling ligt. De afgelopen jaren heeft het KNGF een wetenschappelijk onderbouwd methodiek ontwikkeld die bewezen de kwaliteit van de fysiotherapeutische praktijkvoering verhoogt.

Intercollegiale visitatie

Een intercollegiale visitatie wordt uitgevoerd door twee opgeleide visiteurs. Minimaal één van de twee visiteurs is materiedeskundig fysiotherapeut. Bij een combinatie visitatie ( zie toelichting hieronder) volstaat 1 visiteur, maar 2 mag ook.

Visitatie

 • Intercollegiale visitatie
 • Uitgevoerd door visiteurs opgeleid door het KNGF
 • In gesprek over de 6 indicatoren 
 • Bevindingen worden vastgelegd in een visitatierapport
 • Bij onvoldoende score (2 of lager op een schaal van 1-4): verbeteracties formuleren en hervisitatie binnen 6 maanden
 • Duur visitatie: tussen de 2 en 5 uur afhankelijk van de variant
 • 3 varianten:
  • Standaard visitatie : Voor praktijken die geen HKZ en/of Pluscertificaat hebben
  • Verkorte visitatie: Voor praktijken met een HKZ en/of Pluscertificaat die deze niet willen of kunnen combineren met een audit. Of de instelling die de audit uitvoert beschikt niet over auditors die de verkorte visiteurscursus hebben gevolgd.
  • Combinatie visitatie: Voor praktijken met een HKZ en/of Pluscertificaat en deze graag willen combineren met de HKZ en/of Plus audit.

Een visitatie ziet er in proces als volgt uit:

Facultatief of verplicht?

 Visitatie is op dit moment nog maar alleen beschikbaar voor deelnemers aan het KNGF Plusprogramma en is 1x per 2 jaar verplicht. Voor deelnemers aan het Plusprogramma gelden voor deelname specifieke eisen vanuit Zilveren Kruis. Mocht dit bij u van toepassing zijn dan verwijzen wij u graag door naar de webpagina van het KNGF Plusprogramma.  

KNGF Entreevisitatie

Deelname aan een KNGF Entreevisitatie is een noodzakelijke voorwaarde om vanaf 1 januari 2019 definitief deel te kunnen nemen aan het Plusprogramma en om in aanmerking te komen voor een Plusovereenkomst Zilveren Kruis 2019. 
De voorwaarden van Zilveren Kruis schrijven voor dat dit een KNGF Entreevisitatie moet zijn. Dit is een standaardvisitatie. Het mag dus niet een gecombineerde of verkorte visitatie zijn. 
De entreevisitatie zal worden uitgevoerd door, door het KNGF aangewezen, onafhankelijke KNGF opgeleide visiteurs. 

Meer informatie over de visitatie vindt u in het informatiedocument KNGF Entreevisitatie.

Visitatie georganiseerd door marktpartijen

Er zijn diverse marktpartijen in Nederland die visitatie organiseren voor praktijken. Ook zijn er organisaties zoals Ivak, KIWA, HCA, TuV, Keurmerk Instituut, die de uitvoering van een Plusaudit voor Zorgverzekeraars of een HKZ  audit kunnen combineren met een KNGF visitatie (combinatie visitatie). Neem hierover contact op met de organisatie die deze audits voor u verzorgd. De uitvoering van de visitatie is altijd volgens het KNGF model en wordt uitgevoerd door KNGF opgeleide visiteurs. Klik hier  voor het KNGF visitatiereglement.

Compass; de online omgeving voor intervisie en visitatie

Compass is de online omgeving voor intervisie en visitatie en is te bereiken via https://kngf.exata.nl. Inloggen in Compass kan met de inlognaam en het wachtwoord van Mijnkngf.

Visiteurs

Visiteurs zijn opgeleid in opdracht van het KNGF. Visiteurs kunnen na het afronden van de cursus zelfstandig in tweetallen visitaties in het land gaan uitvoeren. Naast het visiteren volgt een visiteur o.a. bijscholing in de vorm van terugkom activiteiten om te voldoen aan eisen van het KNGF rondom de kwaliteitsborging van de visiteur. Het KNGF zorgt ervoor dat alleen visiteurs die voldoen aan de opleiding- en accreditatie-eisen in Compass vermeld staan.

Adviestarieven inzet visiteur

Het KNGF adviseert voor de inzet van een visiteur een uurtarief van maximaal €75,- per uur inclusief BTW en exclusief bijkomende kosten zoals reiskosten à € 0,19 cent per kilometer excl. BTW.

Webinars voor visiteurs
Sluit als visiteur aan bij een Webinar om je vragen te stellen en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Data voor de webinars worden binnenkort bekend gemaakt.

Trefwoorden:

Contactgegevens Visitatie

033 467 29 29, visitatie@kngf.nl