Visitatie

KNGF Visitatie maakt deel uit van het ZK Plusprogramma en vindt plaats op praktijkniveau. Het houdt in dat twee KNGF-opgeleide visiteurs ‘op visite’ gaan bij een praktijk om te zien hoe deze is georganiseerd.

Ruimte voor ontwikkeling staat centraal

Visitatie stimuleert het continu verbeteren van de praktijkvoering en de uitvoering van zorg. Tijdens de visitatie gaat de aandacht naar de praktijkvoering en de professionele ontwikkeling van alle fysiotherapeuten binnen de praktijk. De ruimte voor ontwikkeling binnen de praktijk staat tijdens de visitatie centraal.  De afgelopen jaren heeft het KNGF een wetenschappelijk onderbouwde methodiek ontwikkeld die de kwaliteit van de fysiotherapeutische praktijkvoering aantoonbaar verhoogt. 
 
Visitatie is een tweejarige cyclus. Dit betekent dat de praktijk één keer in de twee jaar visitatie krijgt van KNGF-opgeleide visiteurs. 

Voorbeeld: als de (her)visitatie op 01-05-2018 heeft plaatsgevonden, moet de volgende visitatie voor 01-05-2020 plaatsvinden.

Kenmerken visitatie

  • Intercollegiaal
  • Door twee onafhankelijke KNGF-opgeleide visiteurs
  • Focus op zes indicatoren 
  • Verslaglegging in visitatierapport 
  • Tijdsduur: twee tot vijf uur (afhankelijk van de visitatievorm) 

Vormen van visitatie

Er zijn drie verschillende vormen van visitatie: 

  • Standaard visitatie: voor praktijken die geen HKZ certificering hebben of in het geval deze certificering niet meer geldig is op de dag van de visitatie.  
  • Verkorte visitatie: voor praktijken met een HKZ certificering geldig op de dag van de visitatie, maar die deze niet willen of kunnen combineren met een audit.  
  • Combinatie visitatie met audit: voor praktijken met een HKZ certificering geldig op de dag van de visitatie en die deze graag willen combineren met de HKZ audit. 

Facultatief of verplicht?

Visitatie is momenteel alleen beschikbaar voor deelnemers aan het Plusprogramma en is één keer per twee jaar verplicht. Meer informatie over het Plusprogramma is te vinden op de webpagina van het ZK Plusprogramma.

Visitatie georganiseerd door marktpartijen

Naast het KNGF zijn er diverse marktpartijen die de KNGF Visitatie uitvoeren zoals IVAK, KIWA en HealthCare Auditing (HCA). Deze organisaties kunnen ook een HKZ audit combineren met een KNGF (combinatie) visitatie. Neem hierover contact op met de organisatie die deze audits verzorgt. De uitvoering van de visitatie is altijd volgens het KNGF-visitatiemodel en door KNGF-opgeleide visiteurs. Klik hier voor het KNGF-visitatiereglement.

Compass: de online omgeving voor intervisie en visitatie

Compass is de online omgeving voor intervisie en visitatie en is te bereiken via https://kngf.exata.nl. Inloggen in Compass kan met dezelfde inlognaam en het wachtwoord van Mijnkngf. 

Contactgegevens visitatie

Heb je een vraag met betrekking tot de visitatie van je praktijk? Mail dan naar visitatie@kngf.nl. 

Trefwoorden:

Contactgegevens Visitatie

033 467 29 29, visitatie@kngf.nl