Nieuwe Richtlijn Fysiotherapeutische Dossiervoering

De nieuwe Richtlijn Fysiotherapeutische Dossiervoering is per 1 januari 2016 van kracht en is voor alle fysiotherapeuten van toepassing. Deze nieuwe richtlijn vervangt op 1 januari de richtlijn verslaglegging 2011. De richtlijn heeft een andere naam heeft gekregen om de verbeterde functionaliteit aan te geven.

Bent u er klaar voor?

De Richtlijn Fysiotherapeutische Dossiervoering ondersteunt het klinisch redeneren en leidt tot een optimaal patiëntendossier. Bijvoorbeeld omdat de nieuwe richtlijn dossiervoering fysiotherapeuten beter in staat stelt zijn/haar vaardigheden in te zetten bij het vastleggen van de relevante gegevens en doelen in het behandelplan SMART te formuleren. De fysiotherapeut wordt op die manier in zijn/haar deskundigheid erkend. Een hele verbetering ten opzichte van de hoeveelheid velden die bij de huidige richtlijn verslaglegging (2011) moeten worden ingevuld.

Voor de totstandkoming van de nieuwe Richtlijn Fysiotherapeutische Dossiervoering heeft het KNGF haar leden en externe partijen geraadpleegd.

De ontwikkeling van de nieuwe Richtlijn Fysiotherapeutische Dossiervoering  onderdeel van het meerjarenprogramma Masterplan Kwaliteit in Beweging (MKIB) van het KNGF.

Waar vindt u relevante informatie?

Toepassen Richtlijn Fysiotherapeutische Dossiervoering

Op de evidence based website vindt u informatie (downloads praktijkrichtlijnen en verantwoording & toelichting) over hoe de nieuwe richtlijn toe te passen. Deze informatie is voor iedereen toegankelijk.

Praktijkverhalen

Over de Richtlijn Fysiotherapeutische Dossiervoering

Doelstelling:

  • Reductie administratieve taken door wegnemen overbodige invulvelden
  • Ondersteunen van het klinisch redeneerproces en bevorderen kwaliteit dossiervoering
  • Ondersteunen shared decision making tussen patiënt en fysiotherapeut

Invulling:
De richtlijn fysiotherapeutische dossiervoering is generiek. Dat betekent dat deze bij alle soorten fysiotherapeutische behandelingen wordt gebruikt. In de verantwoording en toelichting wordt specifiek aangegeven hoe de invulvelden gebruikt moet worden voor de betreffende behandeling.

Voor wie belangrijk?
De richtlijn fysiotherapeutische dossiervoering geldt voor alle fysiotherapeuten die zijn ingeschreven in het CKR.

Wat levert het op?
Voor fysiotherapeut:

  • ondersteunt klinisch redeneren
  • alleen vastleggen wat echt van belang is

Voor patiënt:

  • volledig patiëntendossier

Trefwoorden: