Masterplan Kwaliteit in Beweging

Het Masterplan Kwaliteit in Beweging (MKIB) leidt tot een integraal fysiotherapeutisch kwaliteitssysteem: het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL. Wij ontwikkelen het Kwaliteitsregister voor en namens de beroepsgroep van fysiotherapeuten. Zodat u kan voldoen aan de maatschappelijke en politieke vraag om transparantie en doorlopende optimalisering en borging van kwaliteit. Uitgangspunt vanuit MKIB is dat ontwikkelde onderdelen niet leiden tot administratieve lastenverzwaring.

Pijlers van het MKIB

  • Transparantie
  • Borging van kwaliteit
  • Voortdurend verbeteren

Alle onderdelen binnen het MKIB zijn en worden vanuit deze pijlers opgezet.

 

PREM's en PROM's

Wat zijn PREM's en PROM's? Waar is de Richtlijn fysiotherapeutische dossiervoering voor te gebruiken? Op deze pagina leest u de achtergronden. Ook over, intervisie, visitatie, de pilots dataverzameling en de Landelijke Database Fysiotherapie vindt u hier informatie.

Intervisie

Visitatie

Landelijke database fysiotherapie

MKIB

Trefwoorden: