KNGF Intervisie

Bij intervisie staat reflecteren centraal. Reflecteren kan beschreven worden als het bewust en doelgericht integreren van het denken, voelen, willen en handelen (de persoonlijke aspecten). Bij intervisie wordt dit gedaan in relatie tot de uitoefening van het beroep (de beroepsaspecten). Onder begeleiding van een intervisiecoach staan deelnemers stil bij verschillende elementen die belangrijk zijn voor het beroep en het individu.

Wil je meer weten?

Bekijk dan de website over intervisie: https://www.kngf.nl/krf/intervisie

Trefwoorden:

Contactgegevens Intervisie

033 467 29 29, intervisie@kngf.nl