KNGF Intervisie

KNGF intervisie is een middel om te leren en is daarmee een vorm van deskundigheidsbevordering. Bij intervisie staat reflecteren centraal. Reflecteren is het bewust en doelgericht leren integreren van het denken, voelen, willen en handelen (de persoonlijke aspecten) in relatie tot de uitoefening van het beroep (de beroepsaspecten). Onder begeleiding van een intervisiecoach staat een groep collega’s stil bij verschillende elementen die belangrijk zijn voor een fysiotherapeut.

Intervisie tot en met 31 december 2019

  1. Leren van en met anderen fysiotherapeuten
  2. Leren feedback te geven op het eigen fysiotherapeutisch handelen en die van collega’s
  3. Feedback is direct toepasbaar in de praktijk
  4. Legt de nadruk op toepassing van kennis en vaardigheden;
  5. Legt een directe relatie met behaalde resultaten
  6. Is wetenschappelijk onderbouwd
  7. Verhoogt de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen.

Voor wie is intervisie

  • Tot 31 december 2019 is intervisie facultatief voor iedere CKR geregistreerde fysiotherapeut werkzaam in de 1e lijn.
  • Vanaf 1 januari 2020 is intervisie een vrijwillig onderdeel voor alle (1e, 2e en 3e lijn) fysiotherapeuten die in KRF NL geregistreerd staan. Voor het volgen van intervisie ontvangt een fysiotherapeut punten in het vrije deel van KRF NL.
  • Vanuit Zilveren Kruis gelden specifieke intervisie eisen voor deelnemers aan het ZK Plusprogramma. De verplichting om intervisie te volgen komt dus vanuit Zilveren Kruis voor praktijken die ervoor kiezen om zich als Pluspraktijk te registeren. Dit staat los van het KNGF.

Lees meer over intervisie op www.kngf.nl.krf.

Trefwoorden:

Contactgegevens Intervisie

033 467 29 29, intervisie@kngf.nl