KNGF Intervisie

Intervisie maakt onderdeel uit van het meerjarenprogramma KNGF Masterplan Kwaliteit in Beweging (MKIB) en vindt plaats op individueel fysiotherapeut niveau. Intervisie valt binnen het MKIB onder de pijler voortdurend verbeteren, waarin kennisdeling en kwaliteitsverbetering centraal staan. De afgelopen jaren heeft het KNGF een wetenschappelijk onderbouwde methodiek ontwikkeld die bewezen de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen verhoogt.

Intervisie

  • Intercollegiale bijeenkomsten
  • Een intervisiecyclus bestaat uit twee intervisiebijeenkomsten
  • Begeleid door een intervisiecoach (opgeleid door KNGF)
  • 6-8 deelnemers uit minimaal 2 verschillende praktijken
  • 2-2,5 uur fysieke bijeenkomst
  • Ontwikkelen van vaardigheden in het feedback geven op het fysiotherapeutisch handelen van uzelf als fysiotherapeut en die van uw collega’s
  • Feedback is direct toepasbaar in de praktijk
  • Gebruik één of meerdere wetenschappelijk ontwikkelde modules: Module 1 Communicatie, Module 2 Dossiervoering, Module 3 Feedback op Proces en Uitkomsten en Module 4 Klinisch redeneren

Een intervisiebijeenkomst ziet er als volgt uit:

Facultatief of verplicht?

Voor CKR geregistreerde fysiotherapeuten die niet werkzaam zijn bij een praktijk die deelneemt aan het KNGF Plusprogramma is intervisie per 1-1-2017 facultatief. Voor deelnemers aan het Plusprogramma gelden voor intervisie specifieke eisen vanuit Zilveren Kruis. Mocht dit bij u van toepassing zijn dan verwijzen wij u graag door naar de webpagina van het KNGF Plusprogramma.

Accreditatie

Voor deelname aan de intervisie worden maximaal 10 accreditatiepunten toegekend per jaar per fysiotherapeut in het kwaliteitsgedeelte van het CKR.

Intervisie georganiseerd door marktpartijen

Er zijn diverse marktpartijen in Nederland die voor fysiotherapeuten uit de verschillende praktijken intervisie centraal organiseren. De uitvoering van de intervisie is altijd volgens het KNGF model en wordt uitgevoerd door KNGF opgeleide intervisiecoaches. Klik hier voor het KNGF Intervisiereglement.

IOF’s en Intervisie

Sinds de totstandkoming van het CKR kunnen fysiotherapeuten accreditatiepunten ontvangen voor deelname aan een IOF. Binnen een IOF is er een vrije keus welke onderwerpen er behandeld worden, zonder controle door het IOF.

Sinds 2016 biedt het KNGF daarnaast ook het Intervisietraject, als (vrijwillig) onderdeel van MKIB. Dit traject is vooralsnog op vrijwillige basis, maar zal per 2020 een verplicht onderdeel worden van het nieuwe CKR (KRF NL).

Compass; dé online omgeving voor intervisie (en visitatie)

Compass is de online omgeving voor intervisie en visitatie en is te bereiken via https://kngf.exata.nl. Inloggen in Compass kan met de inlognaam en het wachtwoord van Mijnkngf.

Zelf deelnemen aan intervisie

Wilt u als fysiotherapeut intervisie volgen? U kunt zich aansluiten bij een groep die openstaat voor inschrijving óf u vormt zelf een intervisiegroep en zoekt een intervisiecoach. Hoe? Ga naar Compass (voor hulp: zie de tegel Handleidingen en overige documenten binnen de Compassomgeving).

Intervisiecoaches

Intervisie wordt begeleid door een intervisiecoach opgeleid in opdracht van het KNGF. Taken van een intervisiecoach zijn onder andere het begeleiden van de intervisie. Intervisiecoaches die voldoen aan de KNGF opleidings- en accreditatie-eisen staan vermeld in Compass.  Zij volgen onder andere bijscholing om te kunnen blijven voldoen aan één van de eisen van het KNGF rondom de kwaliteitsborging van intervisiecoaches.

Wordt intervisiecoach!
In verband met de toenemende vraag naar intervisie en de te verwachten groei in de komende jaren naar 2020 toe zijn er veel intervisiecoaches nodig! Wilt u intervisiecoach worden en voldoet u aan het profiel? Dat kan door u in te schrijven voor een cursus via KNGF Scholing! Er worden doorlopend nieuwe cursussen toegevoegd aan het overzicht.

Webinars voor intervisiecoaches
Het KNGF is begonnen met en voornemens om regelmatig contact te houden met de intervisiecoaches in het werkveld via zg. webinars. Meld je aan als intervisiecoach aan bij een Webinar om je vragen te stellen en op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Binnenkort kunt u hier meer informatie vinden over de aanmeldprocedure .

Kennishouders Intervisie en Visitatie

Caroeline Stevens, 033 467 29 29, intervisie@kngf.nl