Ontwikkelingen van intervisie vanaf 2020

Intervisie voor fysiotherapeuten is alweer sinds 2016 beschikbaar en meer dan 5000 professionals nemen er inmiddels aan deel. Dat aantal stijgt gestaag. Er is dan ook veel ervaring opgedaan door zowel deelnemers als intervisiecoaches. Die ervaring is uitermate belangrijk voor de verdere ontwikkeling van intervisie. Op basis daarvan werkt het KNGF voortdurend aan de verbetering van modules en methoden.

Wat gaat er veranderen?

De bestaande spelregels rond intervisie worden hier en daar aangepast en we voegen een nieuwe vorm van intervisie toe:

  • De intervisiemodules, zoals die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd, worden herschreven.
  • Vanaf 2020 is het toegestaan om met minimaal 2 verschillende locaties van een organisatie intervisie te doen binnen 1 groep.
  • Het mogelijk om multidisciplinair intervisie te doen.
  • Het minimum aantal deelnemers per groep wordt verlaagd van 6 naar 5.
  • Er komen 2 nieuwe modules beschikbaar in de loop van 2020.
  • Er komt een nieuwe vorm van intervisie beschikbaar: intervisie met handelingsdilemma’s. Hierbij gaat het vaak om een ‘hoe-vraag’ van een professional over het uitoefenen van het beroep als persoon. Dit is een vrijere vorm van intervisie zonder de structuur van een module, met minder voorbereiding en meer verdieping tijdens de bijeenkomst.
  • We gaan met de intervisiecoaches werken aan sterke begeleiding voor deelnemers. Dit betekent dat we voor intervisiecoaches een goede opleiding willen faciliteren zodat zij zich als professionals kunnen ontwikkelen. Dit doen we samen met de Landelijke Vereniging van Supervisoren en Coaches (LVSC). 

Laatste update:

23 september 2019

Trefwoorden: