Beweegzorg

Onder de titel ‘Beweegzorg’ is het KNGF een programma gestart dat de grenzen van fysiotherapeuten verlegt, het beweeggedrag van mensen verbetert en daarbij de samenwerking met andere disciplines zoekt en bevordert.

Het programma ‘Beweegzorg’

De laatste jaren vinden diverse maatschappelijke en demografische ontwikkelingen plaats, waaronder een groeiend belang van preventie, een toename van de eigen verantwoordelijkheid voor gezondheid van burgers, diverse transities in de zorg waardoor de zorg meer en meer dichtbij wordt georganiseerd, een toenemend aantal mensen met een chronische aandoening en een toenemend aantal kwetsbare ouderen.

Hierdoor ontstaat meer vraag naar professionals die mensen met (een hoog risico op) een chronische aandoening en mensen in kwetsbare situaties  kunnen begeleiden bij het verbeteren van hun beweeggedrag, leefstijl en gezondheid. Deze vraag leeft binnen de zorg, maar ook in het sociaal en publiek- privaat domein. Daar gaan gemeenten en andere organisaties, samen met burgers, immers steeds vaker aan de slag om mensen gezond te houden.

Veel fysiotherapiepraktijken bieden binnen de zorg al allerlei beweegzorgactiviteiten aan, die bijdragen aan gezondheid en zelfredzaamheid (bv een gespecialiseerd beweegadvies, een beweegprogramma en individuele begeleiding). Ook neemt het aantal praktijken toe dat samenwerking zoekt met gemeenten en andere disciplines om beweegzorgactiviteiten te ontwikkelen en in te zetten (bv een advies van een fysiotherapeut binnen het wijkteam, een beweegstimuleringsprogramma gericht op participatie en kwaliteit van leven en een multidisciplinair leefstijlprogramma).

Het programma ‘Beweegzorg’ van het KNGF heeft als doel dat dergelijke activiteiten verder worden uitgebreid en dat fysiotherapeuten zich zowel binnen als buiten het zorgdomein inzetten om mensen met beweegproblemen en/of mensen met (een hoog risico op) een chronische aandoening of in kwetsbare situaties ‘in beweging te brengen’. Met als gevolg dat mensen die het nodig hebben als vanzelfsprekend fysiotherapeuten gaan inschakelen voor het realiseren van een gezonde leefstijl en dat verwijzers fysiotherapeuten waar nodig inschakelen voor de realisatie van een gezond beweeggedrag.

Om dit alles te bereiken wordt in het kader van het programma Beweegzorg onder andere gewerkt aan het versterken van de positie van de fysiotherapeut in het preventie- en sociaal domein, worden kansrijke beweegzorg-interventies ontwikkeld, onderbouwd en verspreid en worden  (groepen van) fysiotherapiepraktijken (gemeenten en ketenzorg) ondersteund, om succesvol te zijn op dit terrein.

Trefwoorden: