Voorbeelden van (beweegzorg)interventies

Hieronder vindt u een aantal goede voorbeelden van beweegzorginterventies en/of interventies waar beweegzorg deel van uitmaakt.

De interventies

Op alfabetische volgorde weergegeven, zijn effectief en fysiotherapeuten spelen hierin een rol van betekenis. Klik op de interventie om verder te lezen. 

In de database van het Loket Gezond Leven vindt u meer inspirerende interventies. 

 

Trefwoorden: