De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) - Scholing

De voorwaarde om een GLI aan te bieden is dat (een samenwerkingsverband van) aanbieders minimaal beschikken over de competenties van een HBO-leefstijlcoach. 

Competenties 

Het KNGF heeft een onafhankelijke onderwijskundige een vergelijking laten maken tussen het beroepscompetentieprofiel van de fysiotherapeut en dat van de HBO-leefstijlcoach. Op vier competenties moet de fysiotherapeut worden bijgeschoold om minimaal te beschikken over de competenties van een leefstijlcoach. Dit zijn: 

  • Ontwerpen van leefstijlinterventies anders dan een beweeginterventie. 
  • Individueel voedingspatroon en voedingsadvisering. 
  • Individueel slaappatroon en advisering. 
  • Toepassen ontspanning in relatie tot leefstijl. 

Naast deze minimale competenties stellen eigenaren van GLI programma’s eisen om het programma te kunnen aanbieden. Deze eisen zijn te vinden op de sites van de programma’s. Mogelijk stellen verzekeraars ook nog aanvullende eisen. Deze kun je vinden in de inkoopvoorwaarden van de verzekeraars.  

Welke opleidingen worden erkend?  
In opdracht van KNGF heeft een onafhankelijke onderwijskundige een toetsingskader ontwikkelt, waarmee getoetst kan worden of opleidingen bijscholen op de ontbrekende competenties. Een onafhankelijke commissie zal het toetsingskader gebruiken om te beoordelen of opleidingen fysiotherapeuten bijscholen op de ontbrekende competenties. Als dit zo is, dan zal het KNGF het diploma en/of certificaat van deze specifieke opleiding erkennen.  

KRF NL-geregistreerde fysiotherapeuten met diploma’s van deze opleidingen kunnen zich bij het KNGF melden voor de registratie leefstijlcoaching. Hoe u kunt zich aanmelden staat onder beschreven.
Het KNGF erkent geen Eerder Verworven Competenties (EVC’s) op basis van (werk)ervaring of andere scholing dan de door de onafhankelijke comissie erkende opleidingen. 

Registratie Leefstijlcoaching  
In de inkoopvoorwaarden van verzekeraars staan de competenties die nodig zijn om de GLI aan te mogen bieden. Veel verzekeraars stellen dat KRF NL geregistreerde fysiotherapeuten moeten beschikken over een registratie ‘leefstijlcoaching’. Het volgen van een erkende scholing geeft een KRF NL geregistreerde fysiotherapeut toegang tot deze registratie.  

Procedure registratie leefstijlcoaching
Als je aan de onderstaande voorwaarden voldoet kun je je aanmelden voor de registratie leefstijlcoaching:
1. Je bent als fysiotherapeut geregistreerd in KRF NL.
2. Je hebt een erkende opleiding afgerond.

Een beschrijving van het proces voor het aanvragen van de registratie leefstijlcoaching vind je hier.  

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor de registratie leefstijlcoaching. 

Indienen van een aanvraag voor de registratie leefstijlcoaching.
Lees voordat je jouw aanvraag indient de bovenstaande beschrijving van de procedure. Via mijnkngf.nl > Mijn inschrijvingen > Andere registraties kun je de registratie leefstijlcoaching aanvragen. Je vult de gegevens op mijnkngf.nl in en voegt een foto* of PDF van jouw certificaat/diploma toe in het tabblad “bijlage”.

*Op het certificaat/diploma moet het volgende minimaal duidelijk zichtbaar zijn: naam van de opleiding; datum van uitreiking van het diploma; naam, voorletters en geboortedatum van de deelnemer; naam en handtekening van de persoon die namens de scholingsaanbieder tekenbevoegd is. 

Als je vragen hebt over de procedure dan kun je contact opnemen met de afdeling ledenvoorlichting van het KNGF (ledenvoorlichting@kngf.nl) met in het onderwerp vermeld “aanvraag registratie leefstijlcoaching”

Trefwoorden: