Gecombineerde LeefstijIinterventie (GLI)

Meer informatie over de GLI.

Wat is de Gecombineerde LeefstijIinterventie (GLI)?  

De GLI is een interventie die zich richt op het verminderen van de energie-inname, het verhogen van de lichamelijke activiteit en eventuele toevoeging op maat van psychologische interventies ter ondersteuning van de gedragsverandering.  

Voor wie is een GLI bedoeld?  
De GLI is voor mensen met een BMI hoger dan of gelijk aan 25 gecombineerd met een co-morbiditeit of mensen met een BMI hoger dan of gelijk aan 30. Dit zijn mensen met een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR) of hoger volgens de indicatiecriteria uit de NGH-richtlijn Obesitas en De zorgstandaard Obesitas. Het gaat hier om ongeveer 4 miljoen Nederlanders.  

Hoe werkt de GLI in de praktijk? 
De GLI komt per 1 januari 2019 in het basispakket. De huisarts verwijst cliënten door voor een GLI. Een GLI kan worden aangeboden door verschillende beroepsgroepen: leefstijlcoaches, diëtisten en fysio- en/of oefentherapeuten. Om een GLI aan te mogen bieden moet de aanbieder voldoen aan specifieke voorwaarden.

Meer informatie over deze voorwaarden kunt u vinden op de pagina over scholing en verzekeraars/inkoopvoorwaarden. 

Trefwoorden: