Beweegzorginterventies

Beweegzorginterventies zijn interventies die zich richten op het bevorderen van gezond (beweeg)gedrag.

Beweegzorginterventies

Beweegzorginterventies zijn interventies die zich richten op het bevorderen van gezond (beweeg)gedrag. Om een duurzame gedragsverandering te bewerkstelligen, zijn de interventies persoonsgericht. Beweegzorginterventies kunnen bestaan uit een advies, een programma en/of uit individuele begeleiding. De meeste interventies richten zich op mensen met leefstijlaandoeningen (obesitas, hart en vaatziekten, (pre)diabetes en depressie) en op kwetsbare ouderen (thuiswonende ouderen met multi-morbiditeit en een verhoogd risico om te vallen). Sommige beweegzorginterventies richten zich op mantelzorgers of op mensen met onvoldoende gezondheidsvaardigheden. Beweegzorginterventies kunnen op zichzelf staan maar ook deel uitmaken van een brede leefstijlinterventie. Beweegzorg richt zich op (kosten)effectieve interventies die fysiotherapeuten, veelal in samenwerking met anderen, uitvoeren.  

Erkende beweegzorginterventies 
We adviseren u om beweegzorginterventies te gebruiken die zijn getoetst op effectiviteit door een onafhankelijke organisatie. Zo weten u en uw stakeholders welke effect u gemiddeld mag verwachten.  

Het Centrum Gezond Leven, onderdeel van het RIVM, maakt de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van leefstijlinterventies inzichtelijk en erkent interventies. Het RIVM hanteert verschillende niveaus van erkenningen. Klik hier voor meer informatie. Beweegzorginterventies maken deel uit van leefstijlinterventies. Fysiotherapeuten spelen in tientallen interventies een rol.

Goede voorbeelden van (beweegzorg)interventies 
Hier vindt u een aantal voorbeelden van bewezen effectieve interventies. De omschrijving van deze interventies kunt u gebruiken ter inspiratie om zelf aan de slag te gaan met beweegzorginterventies en om over interventies in contact te treden met stakeholders zoals gemeenten, huisartsen en verzekeraars. Een uitgebreide uitwerking van de interventies en meer inspirerende voorbeelden vindt u op de site van het Centrum Gezond Leven. Hier kunt u nagaan welke interventies goed aansluiten bij (de doelgroep van) uw praktijk. 

Pilots beweegzorg 
Het KNGF heeft van september 2017 tot en met juni 2018 19 pilots ondersteund. Binnen deze pilots werkten (samenwerkingsverbanden van) fysiotherapiepraktijken aan het realiseren van een kansrijk idee over een succesvolle beweegzorginterventie. Meer informatie over deze pilots vindt u hier.  

Trefwoorden: