Beleid en ontwikkeling

Het KNGF behartigt de belangen van fysiotherapeuten. Ons doel is onder meer de positie van de fysiotherapeut op het terrein van preventie te versterken. Dit doen we zowel binnen de zorg als binnen het sociale domein.

Preventieakkoord

In 2018 heeft het KNGF bijgedragen aan de totstandkoming van het addendum en de prestatiebeschrijving van de GLI, aan de ontwikkeling van het preventieakkoord en aan het informeren van partners in het sociale domein over de waarde van de fysiotherapeut. 

In 2019 werkt het KNGF mee aan de uitwerking van het preventieakkoord om de fysiotherapeut een goede positie te geven bij het verminderen van overgewicht en Obesitas. Om het aantal mensen met overgewicht en Obesitas terug te dringen wordt als onderdeel van het preventieakkoord een ketenaanpak voor volwassen ontwikkeld en de ketenaanpak voor kinderen doorontwikkeld en geïmplementeerd. Ook wordt een nieuwe Zorgstandaard overgewicht/Obesitas en een nieuwe (externe) multidisciplinaire richtlijn Obesitas ontwikkeld. Tevens wordt ingezet op de doorontwikkeling, monitoring en implementatie van de Gecombineerde Leefstijlinterventie.

Trefwoorden: