Zorgverzekeraars

U heeft in uw praktijkvoering altijd te maken met zorgverzekeraars. Namens u hebben wij regelmatig gesprekken en overleg met alle zorgverzekeraars. Bijvoorbeeld over de contractering en andere aspecten van de fysiotherapie-praktijk.

Inzet KNGF richting zorgverzekeraars

Het hele jaar door zijn er vanuit het KNGF overleggen en gesprekken met de zorgverzekeraars. Dit gebeurt op verschillende niveaus: tussen medewerkers, managers en besturen. Doel is om met goede argumenten input te leveren voor het beleid van de zorgverzekeraars en het beleid te beïnvloeden, maar ook om –de kwaliteit van- fysiotherapie goed te positioneren.

Soms worden snelle successen geboekt. Andere keren zijn op de lange termijn de resultaten pas merkbaar. Er zijn momenten waarop we alleen achter de schermen kunnen opereren, bijvoorbeeld als we onder embargo concept-contracten krijgen en hier niet over kunnen communiceren. En soms is het helaas niet mogelijk om invloed uit te oefenen, bijvoorbeeld omdat dat wettelijk niet mag. Een voorbeeld van dat laatste is het verbod om als belangenbehartiger te onderhandelen over de tarieven.

Wie heeft met wie contact?

  • Accountmanagers overleggen regelmatig met zorginkopers en para-medische adviseurs
  • Manager Beleid overlegt met managers para-medische zorg
  • Bestuursleden KNGF overleggen met directies zorginkoop
  • Bestuursvoorzitter Guusje ter Horst heeft contact met Raden van Bestuur zorgverzekeraars

Overleggen kunnen bijvoorbeeld gaan over signalen die we van onze leden krijgen, over onduidelijke of onredelijke zaken met betrekking tot contractering, kwaliteit, issues die spelen in de regio of bij de Beroepsinhoudelijke verenigingen, administratieve belasting, ontwikkelingen in het werkveld, en nog veel meer. Bij bepaalde onderwerpen gaat een vertegenwoordiger van een BI mee. Bij regionale zorgverzekeraars vragen we ook vaak iemand vanuit de RGF of een regiomanager mee.

Trefwoorden: