Visie ‘Vertrouwen in beweging’ vastgesteld

Op de Algemene Ledenvergadering KNGF van 22 november jl. is de visie ‘Vertrouwen in Beweging’ vastgesteld. Een toekomstbestendige visie op de fysiotherapie en het vak van de fysiotherapeut. Een belangrijk document voor de doelgroep! Het draagt bij aan de versterking van de positie van de fysiotherapie en van de fysiotherapeut in de maatschappij – gericht op het maximaal ondersteunen van de kwaliteit van leven van de patiënt. Ontwikkelingen in de maatschappij, het zorglandschap en veranderingen in beleid maken dat KNGF streeft naar een heldere en gedeelde positionering van de fysiotherapie.

Werkt u mee aan ons plan voor de toekomst?

Met de visie “Vertrouwen in beweging” geven fysiotherapeuten, patiënten(organisaties), verwijzers, zorgverzekeraars, opleidings- en onderzoeksinstituten, beleidsmakers, bestuur en organisatie van het KNGF invulling aan de toekomstvisie voor 2025. Het resultaat is een duidelijk en gedeeld fundament en tegelijkertijd een beginpunt.

De toekomstvisie draagt bij aan de versterking van de positie van de fysiotherapie en de rol van de fysiotherapeut in de maatschappij. Om van deze visie werkelijkheid te maken is de volgende stap het opstellen van een veranderagenda. Deze veranderagenda bevat alle plannen en acties en creëert voorwaarden om de visie ook werkelijkheid te laten worden.

Brede Bijeenkomst veranderagenda

Met de vraag ‘’Denkt u mee over de toekomst?” nodigden we de afgelopen weken geïnteresseerden uit om deel te nemen aan de brede bijeenkomst om input te leveren voor de Veranderagenda: het vervolg op onze visie voor 2025: ‘Vertrouwen in beweging’. Lees hier het verslag van de Brede Bijeenkomst.

Visie Vertrouwen in beweging

KNGF Uitvoeringsplan visie 2025

KNGF hand-out visie 2025

KNGF visie Vertrouwen in beweging

KNGF visie 2025 Procesdocument

 

Trefwoorden: