Visie ‘Vertrouwen in beweging’ vastgesteld

Op de Algemene Ledenvergadering KNGF van 22 november jl. is de visie ‘Vertrouwen in Beweging’ vastgesteld. Een toekomstbestendige visie op de fysiotherapie en het vak van de fysiotherapeut. Een belangrijk document voor de doelgroep! Het draagt bij aan de versterking van de positie van de fysiotherapie en van de fysiotherapeut in de maatschappij – gericht op het maximaal ondersteunen van de kwaliteit van leven van de patiënt. Ontwikkelingen in de maatschappij, het zorglandschap en veranderingen in beleid maken dat KNGF streeft naar een heldere en gedeelde positionering van de fysiotherapie.

Werkt u mee aan ons plan voor de toekomst?

Met de visie “Vertrouwen in beweging” geven fysiotherapeuten, patiënten(organisaties), verwijzers, zorgverzekeraars, opleidings- en onderzoeksinstituten, beleidsmakers, bestuur en organisatie van het KNGF invulling aan de toekomstvisie voor 2025. Het resultaat is een duidelijk en gedeeld fundament en tegelijkertijd een beginpunt.

De toekomstvisie draagt bij aan de versterking van de positie van de fysiotherapie en de rol van de fysiotherapeut in de maatschappij. Om van deze visie werkelijkheid te maken is de volgende stap het opstellen van een veranderagenda. Deze veranderagenda bevat alle plannen en acties en creëert voorwaarden om de visie ook werkelijkheid te laten worden.

Op donderdag 28 maart organiseren we een brede bijeenkomst waarin we met leden, deskundigen en stakeholders in gesprek gaan over de punten voor de veranderagenda. Tijdens een interactieve sessie bespreken we het uitvoeringsprogramma. Een regiegroep werkt op dit moment aan het vormgeven van de veranderagenda. We nodigen u graag uit voor deze bijeenkomst.

Bijeenkomst veranderagenda

Datum: 28 maart 2019, 19.00 uur - 21.30 uur
Locatie: KNGF, Stadsring 159b, Amersfoort. Bekijk de route.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot en met woensdag 20 maart, via deze link. Hebt u geen KNGF-relatienummer? Dan kunt u ook een mail sturen naar scholing@kngf.nl, onder vermelding van uw naam en de naam van uw organisatie.  

Visie Vertrouwen in beweging

KNGF hand-out visie 2025

KNGF visie 2025

KNGF visie 2025 Procesdocument