Vertrouwen in beweging - positionering fysiotherapie en fysiotherapeut

Het KNGF werkt de komende maanden aan een visie op fysiotherapie en de fysiotherapeut. De ambitie van het project Vertrouwen in beweging is om richting te geven aan de fysiotherapie en de rol van de fysiotherapeut, in het maximaal ondersteunen van houding en beweging in functie van de kwaliteit van leven van burgers en patiënten.

Fasen

De inhoud van de visie en de vertaalslag naar een veranderagenda voor de komende jaren wordt vormgegeven door een werkgroep van KNGF leden. Daarnaast worden ook patiënten en een breed scala aan stakeholders betrokken bij dit traject.

Het project bestaat uit drie fasen:

  1. Visie op fysiotherapie: Gezamenlijk bepalen van de gedeelde ambitie en waarden, die als uitgangspunt gelden voor het bepalen van de visie en haar bouwstenen (passie van de peut);
  2. Vak van de fysiotherapeut: De visie doorvertalen naar wat dit betekent voor de rol en de positie van de fysiotherapeut, samen kijken hoe de fysiotherapeut 2025 er uit ziet;
  3. Verdieping in veranderagenda: Concretiseren van de thema’s naar de veranderagenda, waarbij agendapunten worden geformuleerd op verschillende niveaus.

Status van het project
Op dit moment is fase 1 in volle gang.

Planning
Juli/augustus
Visie op fysiotherapie, desk research, ontwikkelingen in de zorgvraag en technologie
Verkennen zorglandschap door interviews met experts en stakeholders.

Augustus/september
Vak van de fysiotherapeut, invulling geven aan de bouwstenen doot interviews en rondetafelgesprekken.Concretiseren van de betekenins van bouwstenen voor domein en beroepsprofiel.

Oktober
Verdiepinge van de veranderagenda, concretiseren van visie naar agendapunten en vaststellen toekomstvisie in AVL
 
24 November
Lancering toekomstvisie en veranderagenda op de Dag van de Fysiotherapeut.

Presentatie van de uitkomsten en het vervolg 
Tijdens de Dag van de Fysiotherapeut  op 24 november worden de uitkomsten van dit traject, de toekomstvisie en veranderagenda gepresenteerd door Machteld Huber.

Trefwoorden: