Visie ‘Vertrouwen in beweging’ vastgesteld

Op de Algemene Ledenvergadering KNGF van 22 november jl. is de visie ‘Vertrouwen in Beweging’ vastgesteld. Een toekomstbestendige visie op de fysiotherapie en het vak van de fysiotherapeut. Een belangrijk document voor de doelgroep! Het draagt bij aan de versterking van de positie van de fysiotherapie en van de fysiotherapeut in de maatschappij – gericht op het maximaal ondersteunen van de kwaliteit van leven van de patiënt. Ontwikkelingen in de maatschappij, het zorglandschap en veranderingen in beleid maken dat KNGF streeft naar een heldere en gedeelde positionering van de fysiotherapie.

Hoe nu verder?

Op korte termijn wordt een regiegroep ingericht. Deze regiegroep gaat samen met leden, deskundigen en stakeholders een programmatische veranderagenda opstellen. Deze veranderagenda bevat alle noodzakelijk plannen en acties om de visie in 2025 ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Dit vraagt om een gezamenlijke inspanning!

De visie geeft sturing aan de werkzaamheden van het bestuur van het KNGF, de werkorganisatie en uiteindelijk ook aan de leden. Immers, het vormt de basis voor het toekomstig functioneren in een zorgwereld die in de komende jaren sterk zal veranderen. Dat vraagt een gezamenlijke effort.

KNGF visie 2025

KNGF visie 2025 Procesdocument