Brancheorganisaties zorg

KNGF werkt samen met veel andere beroeps- en brancheorganisaties in de zorg, hieronder een overzicht.

VELO

de Verenigde Eerstelijnsorganisaties, waarin alle belangrijke koepels van eerstelijnszorgaanbieders zitten, zoals de huisartsen, verloskundigen, verpleegkundigen de verpleging en verzorgingsinstellingen etc.

LHV en NHG

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG), die de sociaal-economische  en de vakinhoudelijke belangen van de huisartsen behartigen.

KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Pharmacie, de belangenorganisatie van apothekers,

Actiz

De belangenorganisatie van de thuiszorg en de verpleeg- en verzorgingsinstellingen.

En verder

Maar het KNGF is bij voorbeeld ook aangesloten bij de Federatie van Beroepsorganisaties in de zorg (FBZ) die voor ons de Cao onderhandelingen voor de leden in de zorginstellingen en gezondheidscentra doet. In totaal zijn op onze leden zo’n 10 verschillende Cao’s van toepassing.

Daarnaast onderhouden we uiteraard contacten met alle relevante andere partijen, zoals het paramedisch platform, de vereniging van oefentherapeuten, de verloskundigen, de tandartsen enz.