Bestuurlijk Akkoord Paramedische Zorg

Op 19 juni jl. heeft het KNGF-bestuur het Bestuurlijk Akkoord Paramedische Zorg ondertekend onder voorbehoud van instemming van de leden. Het Consilium heeft het bestuur positief geadviseerd inzake ondertekening van het Bestuurlijk Akkoord. De leden van het KNGF hebben tot en met 4 augustus a.s. om uw stem uit te brengen.

Ledenraadpleging Bestuurlijk Akkoord Paramedische Zorg

Voor de statuten en reglement over ledenraadpleging klik hier.

Het Bestuurlijk Akkoord Paramedische Zorg bevat afspraken die betrekking hebben op drie thema’s: kwaliteit, regeldruk en contracteren. Deze thema’s zijn in gezamenlijkheid door de deelnemende partijen (vertegenwoordigers van de patiënten, paramedici en zorgverzekeraars) uitgewerkt in te bereiken resultaten en te ondernemen activiteiten. In het kader van administratieve lastenverlichting wordt onder andere gewerkt aan het uniformeren van de Behandelindex en de Diagnosecodes (DCSPH). Ook de implementatie van de informatiestandaard, bedoeld voor digitale gegevensuitwisseling, is geagendeerd. De looptijd van het bestuurlijk akkoord is 2017 en 2018. Gedurende de looptijd wordt gezamenlijk toegewerkt naar een eerstelijnszorg breed akkoord.

‘Het Bestuurlijk Akkoord Paramedische Zorg zal een enorme impuls voor de fysiotherapie blijken te zijn en veel knelpunten oplossen, zeker nu de minister er op toeziet dat de afspraken ook worden nagekomen’, aldus een tevreden Guusje ter Horst.

U kunt het het volledige Bestuurlijk Akkoord Paramedische Zorg hieronder downloaden. Wilt u alleen de afspraken weten op hoofdlijnen? Klik dan hier.

Uitleg Bestuurlijk Akkoord Paramedische Zorg

Trefwoorden:

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.