Bestuurlijk Akkoord Paramedische Zorg

Op 19 juni jl. heeft het KNGF-bestuur het Bestuurlijk Akkoord Paramedische Zorg ondertekend onder voorbehoud van instemming van de leden. Het Consilium heeft het bestuur positief geadviseerd inzake ondertekening van het Bestuurlijk Akkoord. De leden van het KNGF hebben tot en met 4 augustus a.s. om uw stem uit te brengen.

Ledenraadpleging Bestuurlijk Akkoord Paramedische Zorg

Voor de statuten en reglement over ledenraadpleging klik hier.

Het Bestuurlijk Akkoord Paramedische Zorg bevat afspraken die betrekking hebben op drie thema’s: kwaliteit, regeldruk en contracteren. Deze thema’s zijn in gezamenlijkheid door de deelnemende partijen (vertegenwoordigers van de patiënten, paramedici en zorgverzekeraars) uitgewerkt in te bereiken resultaten en te ondernemen activiteiten. In het kader van administratieve lastenverlichting wordt onder andere gewerkt aan het uniformeren van de Behandelindex en de Diagnosecodes (DCSPH). Ook de implementatie van de informatiestandaard, bedoeld voor digitale gegevensuitwisseling, is geagendeerd. De looptijd van het bestuurlijk akkoord is 2017 en 2018. Gedurende de looptijd wordt gezamenlijk toegewerkt naar een eerstelijnszorg breed akkoord.

‘Het Bestuurlijk Akkoord Paramedische Zorg zal een enorme impuls voor de fysiotherapie blijken te zijn en veel knelpunten oplossen, zeker nu de minister er op toeziet dat de afspraken ook worden nagekomen’, aldus een tevreden Guusje ter Horst.

U kunt het het volledige Bestuurlijk Akkoord Paramedische Zorg hieronder downloaden. Wilt u alleen de afspraken weten op hoofdlijnen? Klik dan hier.

Uitleg Bestuurlijk Akkoord Paramedische Zorg

Reacties

 • Dhr. J. Boerrigter (14 augustus 2017 21:49)
  In heb net de spiegelindex van het CZ gekregen die o.a. met instemming van het KNGF herontwikkelt zou zijn. Allereerst had ik het idee dat de KNGF, net als ik , niet staat achter de spiegelindex, omdat dit geen indicatie geeft over de kwaliteit van handelen eerder over hoe iemend verzekerd is bij een verzekeraar. Nu blijkt dat de nieuwe spiegelindex, o.a. door de KNGF ontwikkelt voor mij slechter uitvalt dan de originele van het CZ waar ik het al niet mee eens was. Bedankt KNGF!! En wat opvalt is dat op de site van de KNGF geen woord staat over deze nieuwe spiegelindex en ook niet hierover gereageerd kan worden. Heel merkwaardig!
 • Dhr. C van de Velden (21 juli 2017 10:04)

  Zo weinig inhoudelijke informatie. Zoals gebruikelijk weer midden in een zomervakantie periode en dan vragen om een leden raadpleging met ook nog een een 4 augustus deadline. Wie verzint het. Volledige voorlichting is toch anno 2017 niet zo moeilijk te verstrekken? Bv bij ieder punt een knop met exacte tekst en uitleg. Het is toch van het grootste belang dat een lid volledig is geinformeerd? Dat is op deze wijze aangeboden, onmogelijk. Het blijft bij kretologie. Graag per onderdeel volledige informatie toevoegen.

  Leesbaar en begrijpelijk voor alle leden. "Timing is everything zegt men altijd.... " tja....

  • KNGF (21 juli 2017 15:08)

   Geachte heer Van de Velden. Dank voor uw reactie. In verband met de vakantieperiode is de termijn van reageren van 8 juli t/m 4 augustus. Veel leden stellen de korte samenvatting op prijs. Voor de leden die meer willen weten hebben we aan de rechterzijde van deze pagina alle inhoudelijke informatie (Hoofdlijnen Bestuurlijk Akkoord Paramedische Zorg) opgenomen.

 • Dhr. Kazzens (12 juli 2017 10:14)
  Op basis van deze zeer summiere opsomming van zaken die in het bestuurlijk akkoord genoemd worden, kan ik mij geen goed beeld vormen van de consequenties en inhoud van deze afspraken. Hoe kom ik aan meer informatie?
  • KNGF (12 juli 2017 12:31)

   Bij meer over dit onderwerp kunt u de uitgebreidere documenten vinden

 • Dhr. Kalshoven (10 juli 2017 14:45)
  akkoord
  • KNGF (11 juli 2017 17:04)

   Akkoord geven kan alleen maar via de ledenraadpleging. Mail is zaterdag 8 juli verstuurd

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.