Scholingsaanbieders

De accreditatiecommissie accrediteert bij- en nascholingsactiviteiten die relevant zijn voor algemeen fysiotherapeuten en verbijzonderde fysiotherapeuten. Alle voor fysiotherapeuten relevante bij- en nascholing (incl. schriftelijke cursussen en /of scholingsactiviteiten die in het buitenland worden georganiseerd) kunnen voor accreditatie voor het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) in aanmerking komen. Accreditatie kan uitsluitend worden aangevraagd door de aanbieder (organisator) van de scholingsactiviteit.

Accreditatiecommissie

De accreditatiecommissie toetst iedere scholingsactiviteit aan de hand van de Beslisboom Accreditatie vakinhoudelijke scholing op organisatorische, inhoudelijke en onderwijskundige aspecten. Bij de inhoudelijke toetsing wordt beoordeeld of de betreffende activiteit aansluit bij het domein en een of meer van de taakgebieden, zoals beschreven in het Beroepsprofiel Fysiotherapeut en de beroepscompetentieprofielen van de verbijzonderde fysiotherapeuten. Zodra de commissie uw aanvraag heeft beoordeeld, ontvangt u een bevestigingsbrief met daarbij het beoordelingsformulier.

Vanaf 1 januari 2015 is het Basisdeel van het CKR vervallen en kunnen beroepsgerelateerde scholingsactiviteiten geaccrediteerd worden voor het Kwaliteitsdeel van het CKR (meer informatie vindt u in het BOCK-Beleidsdocument). Voorwaarde is wel dat de beroepsgerelateerde scholing rechtstreeks bijdraagt  aan het onderhouden of verbeteren van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg. Deskundigheid bevorderende scholingen met pure beleidsmatige inhoud komen niet langer voor accreditatie in aanmerking. 

De onderwerpen die tijdens de scholingsactiviteit aan de orde komen moeten aansluiten bij de competentiegebieden van het Beroepsprofiel 2014.

Biedt u bij- en nascholingactiviteiten aan en wilt u deze laten accrediteren? Hier vindt u de instructies hoe u digitaal accreditatie aanvraagt.

Secretariaat accreditatiecommissie

Hebt u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met een medewerker van het secretariaat van de accreditatiecommissie. Deze afdeling is te bereiken via telefoonnummer 033 467 29 70 of per mail via accreditatie@kngf.nl

Secretariaat accreditatiecommissie
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
T: 033 467 29 70
E: accreditatie@kngf.nl

Aanleveren cursistengegevens

Binnen 4 weken na afloop van de uitgevoerde scholingsactiviteit verstuurt u de cursistengegevens naar het KNGF via de scholingsaanbieders.mijnkngf.nl. Om toegang te krijgen tot deze website kunt u éénmalig de (nieuwe) Verklaring aanvragen accreditatie invullen en opsturen naar het KNGF, waarna wij u informatie geven die nodig is voor het aanmaken van een gebruikersaccount voor deze website. Nadat u een account hebt aangemaakt kunt u de cursistengegevens uploaden middels een csv-gegevenstabel. Dit is een Excel-bestand met vaste indeling. Raadpleeg de Handleiding uploaden cursistengegevens  voor meer informatie.

Trefwoorden: