Scholingsaanbieders

De accreditatiecommissie accrediteert bij- en nascholingsactiviteiten die relevant zijn voor algemeen fysiotherapeuten en verbijzonderde fysiotherapeuten. Alle voor fysiotherapeuten relevante bij- en nascholing (incl. schriftelijke cursussen en /of scholingsactiviteiten die in het buitenland worden georganiseerd) kunnen voor accreditatie voor het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) in aanmerking komen. Accreditatie kan uitsluitend worden aangevraagd door de aanbieder (organisator) van de scholingsactiviteit. Indien u scholing aanbiedt die opleidt tot leefstijlcoach, klik dan op "GLI" bij meer over dit onderwerp.

Accreditatiecommissie

De accreditatiecommissie is een onafhankelijke commissie bestaande uit onderwijskundig leden en afvaardiging van vakinhoudelijk leden voor de algemeen fysiotherapeut en vanuit de beroepsinhoudelijke verenigingen. De accreditatiecommissie maakt gebruik van de Beslisboom Accreditatie vakinhoudelijke scholing en toetst iedere scholingsactiviteit  op organisatorische, onderwijskundige en inhoudelijke aspecten. Bij de inhoudelijke toetsing wordt beoordeeld of de betreffende scholingsactiviteit aansluit bij het domein en de competenties, zoals beschreven in het Beroepsprofiel Fysiotherapeut en de beroepscompetentieprofielen van de verbijzonderde fysiotherapeuten. De criteria waarop aanvragen voor accreditatie worden getoetst zijn beschreven in het document Beoordelingscriteria CKR Accreditatiecommissie.

Als aanbieder bepaalt u zelf voor welke registers u accreditatie aanvraagt. Zodra de commissie uw aanvraag heeft beoordeeld, ontvangt u per e-mail een bevestiging met daarbij het beoordelingsformulier.

Niet alle scholingsactiviteiten zijn vakinhoudelijk. Beroepsgerelateerde scholingsactiviteiten richten zich niet (enkel) op het vakinhoudelijke fysiotherapeutisch domein, en dragen rechtstreeks bij aan het onderhouden of verbeteren van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg. Deze beroepsgerelateerde scholingsactiviteiten komen in aanmerking voor accreditatie voor het Kwaliteitsdeel van het CKR (meer informatie vindt u in het BOCK-Beleidsdocument). Scholingen die zich richten op beleid of bedrijfs-/praktijkvoering komen niet in aanmerking voor accreditatie. 

Biedt u bij- en nascholingactiviteiten aan en wilt u deze laten accrediteren? Hier vindt u de instructies hoe u digitaal accreditatie aanvraagt.

Secretariaat accreditatiecommissie

Hebt u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met een medewerker van het secretariaat van de accreditatiecommissie. Deze afdeling is te bereiken via telefoonnummer 033 467 29 70 of per mail via accreditatie@kngf.nl

Secretariaat accreditatiecommissie
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
T: 033 467 29 70
E: accreditatie@kngf.nl

Aanleveren cursistengegevens

Binnen 4 weken na afloop van de uitgevoerde scholingsactiviteit uploadt u de cursistengegevens middels een csv-tabel naar het KNGF via  https://scholingsaanbieders.mijnkngf.nl. Dit is een Excel-bestand met vaste indeling. Raadpleeg de Handleiding uploaden cursistengegevens  voor meer informatie.

Trefwoorden: