Richtlijnen

Het KNGF heeft een groot aantal richtlijnen, evidence statements en standaarden beweeginterventies ontwikkeld en is betrokken geweest bij de totstandkoming van veel multidisciplinaire richtlijnen en zorgstandaarden. Hierdoor is voor nagenoeg iedere vaak voorkomende aandoening binnen de fysiotherapie een evidence-based product te raadplegen. Al deze evidence-based products zijn beschikbaar op www.kngfrichtlijnen.nl (zie link rechtsboven).

KNGF-richtlijnenmethodiek 2016

Afgelopen jaar is de KNGF-richtlijnenmethodiek voor de ontwikkeling/herziening en implementatie van KNGF-richtlijnen aangepast. Deze herziene methodiek wordt vanaf dit jaar gevolgd om de bestaande KNGF-richtlijnen te herzien. Jaarlijks zal worden gestart met de herziening van twee KNGF-richtlijnen. De belangrijkste aanpassingen in de KNGF-richtlijnenmethodiek zijn:

  1. KNGF-richtlijnen worden praktijkgerichter: de richtlijnen worden korter en makkelijker te lezen. Ook wordt het werkveld nadrukkelijker betrokken tijdens het proces van richtlijnontwikkeling, zodat de richtlijnen goed zullen aansluiten bij de knelpunten in de praktijk. Tenslotte zullen de KNGF-richtlijnen intensiever geïmplementeerd worden, zodat deze in de praktijk makkelijker toegepast kunnen worden.
  2. KNGF-richtlijnen gaan voldoen aan nieuwe wettelijke eisen: doordat alle relevante partijen worden betrokken bij de richtlijnontwikkeling en hierbij een bepaalde systematiek wordt gevolgd, wordt voldaan aan de nieuwe wettelijke eisen van het Zorginstituut Nederland. Hierdoor kunnen de KNGF-richtlijnen een belangrijke rol gaan spelen in de positionering van de fysiotherapie, zoals ruimere opname van fysiotherapie in het basispakket.
  3. KNGF-richtlijnen worden sneller en uniformer ontwikkeld: de richtlijnen worden door een richtlijnenteam binnen het KNGF, ondersteund door inhoudsdeskundigen, volgens een vast stappenplan ontwikkeld. Doordat dezelfde personen verantwoordelijk zijn voor alle KNGF-richtlijnen, worden deze efficiënter en op uniforme wijze ontwikkeld.

In de FysioPraxis van juli 2016 leggen KNGF-medewerkers Guus Meerhoff en Jesper Knoop uit wat deze nieuwe richtlijnmethodiek voor u betekent.

Richtlijnen in ontwikkeling

De herziening van de KNGF-richtlijn Nekpijn (vervangt de huidige KNGF-richtlijn Whiplash) en de herziening van de KNGF-richtlijn Parkinson zijn in de tweede helft 2017 afgerond. Deze richtlijnen zijn nog volgens de vorige methodiek ontwikkeld.

Sinds medio 2016 is gestart met de herziening van de KNGF-richtlijn Artrose heup/knie en de KNGF-richtlijn Reumatoïde artritis volgens de nieuwe methodiek. Beide richtlijnen zijn naar verwachting begin 2018 klaar.

Externe richtlijnen

Het KNGF participeert veelvuldig bij de ontwikkeling van richtlijnen die worden geïnitieerd door een externe partij. Betrokkenheid is van belang om fysiotherapeutische zorg op een juiste manier te positioneren in richtlijnen van andere organisaties. Eind 2017 is hiervoor de KNGF-leidraad externe richtlijnen beschikbaar gekomen. Het document beschrijft de procedure voor participatie en implementatie van het KNGF bij de externe richtlijnen. De KNGF-leidraad externe richtlijnen is nu te downloaden.

Het KNGF is jaarlijks betrokken bij ca 30 externe richtlijnen.

Implementatie

KNGF-richtlijnen en andere evidence-based products worden op verschillende manieren geïmplementeerd, zoals door (interactieve) lezingen, een IOF-jaarprogramma en waar mogelijk ook met e-learnings. 

Klinimetrie

Een belangrijk onderdeel uit de KNGF-richtlijnen is de aanbeveling over het gebruik van meetinstrumenten. Gebaseerd op het Raamwerk Klinimetrie, dat het KNGF en haar leden in samenwerking met Zuyd Hogeschool heeft ontwikkeld,  wordt momenteel in alle bestaande richtlijnen de beschreven klinimetrie op een uniforme wijze geordend. In deze ordening worden de belangrijkste meetinstrumenten geselecteerd als aanbevolen meetinstrumenten en worden de overige instrumenten geselecteerd als optionele meetinstrumenten. De korte opsomming van de aanbevolen en optionele meetinstrumenten per KNGF-richtlijn vindt u op het KNGF kennisplatform. Op www.meetinstrumentenzorg.nl kunt u terecht voor een uitgebreide beschrijving van de verschillende meetinstrumenten. 

Zorgmodule bewegen

De zorgmodule behoort tot het generieke deel van de zorg die beschreven staat in de zorgstandaarden voor patiënten met (een hoog risico op) een chronische aandoening. Hieronder kunt u de complete zorgmodule bewegen downloaden.

Zorgmodule bewegen (PDF - 1MB)