Wat is een praktijkregister?

Veel leden vragen ons wat een praktijkregister is. Dat leggen we hieronder uit.

Inzicht

Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om inzicht te hebben in de kwaliteit van de zorg die (gecontracteerde) zorgaanbieders leveren. De zorgverzekeraar probeert dit onder andere te bereiken door afspraken te maken met zorgaanbieders over kwaliteit en door zorgaanbieders ook daadwerkelijk aan deze afspraken te houden.

Dat doen zij door een contract af te sluiten met een praktijk, of dat nu een praktijk met medewerkers in loondienst is, of een eenmanspraktijk. Dat contract is een set van afspraken waar beide partijen zich door ondertekening aan moeten houden.

Om inzicht te kunnen hebben in de kwaliteit van de geleverde zorg eisen zorgverzekeraars dat de in de praktijk werkende fysiotherapeuten zijn geregistreerd in een (individueel) register voor fysiotherapeuten. Verreweg de meeste fysiotherapeuten zijn geregistreerd in KRF NL, maar er zijn ook fysiotherapeuten geregistreerd bij het SKF. Beide individuele registers worden door zorgverzekeraars erkend. Daarmee is de kwaliteit van fysiotherapie goed geborgd.

Echter, zorgverzekeraars sluiten contracten met (eenmans)praktijken en niet met individuele fysiotherapeuten. Zij vinden dat de kwaliteit van de fysiotherapie verbetert als praktijken (bovenop de al geregistreerde kwaliteit van hun individuele fysiotherapeuten) extra afspraken met hen maken. Veelal gaat het hierbij over zaken die op organisatieniveau geregeld en/of georganiseerd moeten worden (en niet op het niveau van de individuele fysiotherapeut kunnen worden geregeld). Die extra afspraken gaan bijvoorbeeld over het vastleggen en aanleveren van meer behandelgegevens (resultaten), het meedoen aan patiënttevredenheidsonderzoek, het borgen van specifieke openingstijden, verplichte intervisie en dergelijke. Praktijken die zo’n contract tekenen krijgen daar een hoger tarief voor.

Zorgverzekeraars stellen hun inkoopbeleid elk jaar een beetje bij. Een nieuwe eis is dat Zilveren Kruis, Menzis, CZ, Eno en Zorg & Zekerheid voor hun inkoopbeleid 2021 stellen dat praktijken die in aanmerking willen komen voor een contract met het hoogste tarief, geregistreerd moeten zijn in een praktijkregister. Aan de hand van die registratie kunnen zorgverzekeraars vaststellen dat de betreffende praktijk aan alle (extra) eisen voldoet.

Praktijken die zich willen registreren in zo’n praktijkregister moeten dus voldoen aan de (extra) eisen die zo’n register aan die praktijken stelt. Een voorbeeld van zo’n praktijkregister is SKF, dat inmiddels daarvoor ook erkend is door de genoemde zorgverzekeraars.

Let wel: registratie in zo’n praktijkregister is niet verplicht. Het is alleen verplicht als een praktijk voor een contract met het hoogste tarief bij de genoemde zorgverzekeraars in aanmerking wil komen.

Trefwoorden: