Over KRF NL

KRF NL is het nieuwe Kwaliteitsregister Fysiotherapie voor alle fysiotherapeuten in Nederland. KRF NL vervangt per 1 januari 2020 het CKR.

Waarom KRF NL?

KRF NL is een eigentijdse versie van het huidige kwaliteitsregister. KRF NL is hét register dat de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg toetst en maatschappelijk zichtbaar maakt. Het systeem geeft patiënten en verwijzers de mogelijkheid een gegronde keuze te maken voor fysiotherapeutische zorg. Daarnaast geeft het fysiotherapeuten de kans om hun competenties en deskundigheid te laten zien op een eigen portfoliopagina op www.defysiotherapeut.com. Je bepaalt zelf welke informatie je laat zien.

Een factsheet over KRF NL vind je hier.

KRF NL stimuleert fysiotherapeuten om zich continu te ontwikkelen en verder te professionaliseren, waardoor de kwaliteit van zorg voor de patiënt steeds beter wordt. Dit vraagt geen extra administratie van de fysiotherapeut; alle benodigde informatie uit de inschrijvingen in het Basisregister Algemeen Fysiotherapeut, de acht Deelregisters en twee Aantekeningenregisters vanuit de Beroepsinhoudelijke verenigingen gaat automatisch over in KRF NL.

Bouwstenen KRF NL

Fysiotherapeuten staan voor kwaliteit en willen dat vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid aantoonbaar maken. Het portfolio van KRF NL bestaat uit een gesloten en openbaar profiel. Je bepaalt als fysiotherapeut zelf welke informatie je in het kwaliteitsregister laat zien.

KRF NL geeft een impuls aan kwaliteit met moderne leermethoden, die passen bij het werkveld. Een van deze methoden is intervisie, waarbij onderscheid is tussen KNGF-intervisie (vrijwillig) en intervisie binnen het Plusprogramma. Ook monitort KRF NL activiteiten van ingeschreven fysiotherapeuten om te borgen dat zij voor minstens 5 jaar aan de deelname-eisen voldoen.

Registers
Verplicht Basisregister Algemeen fysiotherapeut
Een fysiotherapeut die zich inschrijft in KRF NL, registreert zich in de eerste plaats in het Basisregister Algemeen Fysiotherapeut. Dit Basisregister is voorwaardelijk voor alle fysiotherapeuten in KRF NL, ongeacht of zij daarnaast ingeschreven (willen) staan in een Deel- en/of Aantekeningenregister.

Acht Deelregisters 
Deelregisters zijn ingesteld door Beroepsinhoudelijke verenigingen. Een Deelregister geeft een fysiotherapeut die voldoet aan de specifieke deskundigheidseisen van de Beroepsinhoudelijke vereniging de gelegenheid zich te laten registreren als verbijzonderd fysiotherapeut. 

Twee Aantekeningenregisters 
Aantekeningenregisters zijn ingesteld door Beroepsinhoudelijke verenigingen en betreffen het domein van de oedeemfysiotherapeut en arbeidsfysiotherapeut. Een Aantekeningenregister geeft een fysiotherapeut die voldoet aan de specifieke deskundigheidseisen van de Beroepsinhoudelijke vereniging de gelegenheid zich te laten registreren als fysiotherapeut met aantekening.

De basis voor KRF NL. Het beleidsdocument.

Lees meer over KRF NL in de meest up-to-date ediitie van het Beleidsdocument KRF NL.

Van CKR naar KRF NL.

Wil je meer weten over de overgangsregeling? Lees dan dit document.

 


 

Trefwoorden:

Reacties

  • Mevr. Vermeltfoort (23 maart 2019 13:20)
    Ik wil graag geregistreerd worden in het KRF NL [ algemeen , oedeem en bekken ]
    • KNGF (25 maart 2019 13:10)

      Dit is nu nog niet mogelijk. De registratie in KRF NL zal plaatsvinden als het CKR beëindigd wordt en de geregistreerde aan de herregistratie eisen voldoet. Dit alles onder het voorbehoud dat de leden hiermee instemmen tijdens de ALV van 13 juni.

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.