Kwaliteitsregister Fysiotherapie Nederland (KRF NL)

Het Kwaliteitsregister Fysiotherapie Nederland (KRF NL) is een register dat - na akkoord van de ALV op 13 juni 2019 - het huidige Centraal Kwaliteitsregister (CKR) gaat vervangen.

Welkom

KRF NL is er voor alle fysiotherapeuten die zich willen laten registreren als Algemeen fysiotherapeut, Verbijzonderd fysiotherapeut en/of als fysiotherapeut met een aantekening. 

Meer informatie over KRF NL vindt u hier.

Snel informatie over

Meer over KRF NL
Wat houdt KRF NL precies in, hoe is het opgebouwd? En wat is de studiepunteneis in KRL NL? 

Overstap/herregistratie
Bent u geregistreerd in het CKR en wilt u zich laten herregistreren? Dan kunt u zich inschrijven in KRF NL per januari 2020. 

Accreditatie
Informatie over de accreditatieprocedure en het aanvragen van accreditatie voor scholingsaanbieders volgt medio 2019. 

Digitaal portfolio
In KRF NL geregistreerde fysiotherapeuten kunnen zich persoonlijk profileren op een eigen portfolio pagina op www.defysiotherapeut.com.

Actueel
Op de nieuwssite van KRF NL vindt u de laatste actualiteiten en beleidswijzigingen. Lees hier het meest recente nieuws over de besluiten tijdens de ALV van november 2018 en de consequenties hiervan.

Contact
Heeft u vragen? Wellicht staat het antwoord in veel gestelde vragen. U bent ook welkom om contact met ons op te nemen.