KRF NL

Het KRF NL is het nieuwe kwaliteitsregister dat per 1 januari 2020 het CKR vervangt.

Waarom KRF NL

KRF NL is het resultaat van het in de ALV van 26 juni 2016 genomen ledenbesluit, waarbij gevraagd is om:

  • doorontwikkeling en modernisering van ons kwaliteitssysteem

Met als doel:

  • de beste mogelijke fysiotherapeutische zorg te bieden aan patiënten/cliënten
  • tegemoet te komen aan de maatschappelijke en politieke behoefte aan transparantie en keuzevrijheid

Belangrijke aandachtspunten waar het nieuwe register aan gaat  voldoen:

  • zichtbaar maken van de deskundigheid en competenties  van de individuele fysiotherapeut
  • stimuleren van  continue ontwikkelen en verbeteren

Bouwstenen KRF NL

Voordelen KRF NL: met minder inspanning meer resultaat

Belangrijke uitgangspunt tijdens de ontwikkeling van KRF NL is dat de fysiotherapeut geen extra kosten maakt en ook geen extra tijds- of administratieve belasting ervaart ten opzichte van zijn inschrijving in het CKR:
•    Kwaliteitsverbetering
•    Lastenverlichting
•    Keuzevrijheid

KRF NL versus CKR 

Wat is er anders in KRF NL t.o.v CKR 
a.    Deelnemers krijgen de beschikking over een persoonlijke portfolio pagina op www.defysiotherapeut.com . 
b.    De inrichting van de punteneis is vernieuwd. KNGF Intervisie is toegevoegd. Lees hier meer.
c.    KNGF Intervisie wordt jaarlijks ingezet. 
d.    Het deelregister Algemeen Fysiotherapeut wordt het basisregister Algemeen Fysiotherapeut. 

Wat is hetzelfde in KRF NL t.o.v. CKR 
a.    Het KRF NL is een kwaliteitsregister van het KNGF voor de gehele beroepsgroep. Voor leden en niet-leden.
b.    De registratieperiode beslaat 5 jaar en is voor iedereen gelijk.
c.    De punteneis blijft, omgerekend, 120 punten. 
d.    De deelregisters van de BI’s blijven bestaan

Tijdslijn ontwikkeling KRF NL

•   1 januari 2020 start KRF NL
•    2019 overgangsjaar, inschrijving KRF NL is mogelijk
•    Najaar 2018 startgroep KRF NL
•    Najaar ALV 2018, beleidsdocument ligt ter goedkeuring voor
•    29 juni 2018 ALV, goedkeuring leden Reglement 
•    2017 gesprekken BI’s en ledenraadplegingen
•    26 juni 2016 ALV, goedkeuring doorontwikkeling en modernisering kwaliteitsregister