Klinimetrie

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) ontwikkelt haar eigen evidencebased producten (EBP’en). Dit zijn documenten waarin de fysiotherapeutische zorg volgens de geldende wetenschappelijke evidentie staat beschreven. Onder deze EBP’en van het KNGF vallen, naast de richtlijnen, ook de evidence statements, de beweeginterventies en de multidisciplinaire richtlijnen. Onderdeel van deze EBP’en is de klinimetrie.

Klinimetrie

Hieronder verstaan we meetinstrumenten / vragenlijsten die als diagnostisch, prognostisch of evaluatief middel ten dienste staan van de fysiotherapeut en ingezet kunnen worden om gedeelde besluitvorming tussen therapeut en patiënt bij het samenstellen en uitvoeren van een behandeling, de zogenaamde shared decision making én de transparantie van het fysiotherapeutisch handelen, te vergroten.

Het KNGF stimuleert het gebruik van klinimetrie en streeft naar een optimale implementatie van de klinimetrie binnen de fysiotherapie. Alle meetinstrumenten en vragenlijsten die in de EBP’en staan beschreven zijn te vinden in de database die het KNGF in samenwerking met o.a. Zuyd Hogeschool te Heerlen heeft opgericht. Deze database is toegankelijk via www.meetinstrumentenzorg.nl

Op dit moment zijn de EBP’en van het KNGF op inhoudelijke gronden zeer compleet in de weergave van de mogelijk te gebruiken klinimetrie. Het voordeel daarvan is dat een zeer groot deel van de mogelijk interessante klinimetrie beschreven staat in onze EBP’en, het nadeel daarvan is echter dat het grote aantal de praktische toepasbaarheid van het onderdeel klinimetrie erg benadeelt. Om te zorgen dat de EBP’en van het KNGF naast de inhoudelijke compleetheid ook terrein winnen voor wat betreft de praktische toepasbaarheid is besloten om de aanbevolen klinimetrie in EBP’en op een methodische wijze de verminderen.

Dit is bereikt door de ontwikkeling van het raamwerk Klinimetrie waarin acht stappen staan beschreven welke leiden tot een gestandaardiseerde selectiemethode van de aanbevolen klinimetrie. In de periode 2014-2016 is dit raamwerk toegepast op alle bestaande richtlijnen van het KNGF, waardoor het onderdeel klinimetrie op een beter toepasbare manier is ingericht. In 2014 is het raamwerk toegepast bij 6 EBP’en en heeft het geleid tot een reductie van de aanbevolen klinimetrie van 41%. In de factsheet is het stappenplan van het raamwerk overzichtelijk weergegeven, aangevuld met een casus waarbij het stappenplan wordt toegepast.

Naast de mogelijkheid om het raamwerk toe te passen op de EBP’en kan het raamwerk ook in onderwijs of in de praktijksetting gebruikt worden om tot een selectie van klinimetrie te komen voor een onderwerp waar door het KNGF nog geen EBP voor ontwikkeld is. Momenteel wordt er materiaal ontwikkeld om de implementatie van het raamwerk in het onderwijs te ondersteunen.

Hieronder vindt u downloads over dit onderwerp:

Trefwoorden:

Kennishouder bij het KNGF

Heeft u een vraag? Neem contact op met onze ledenvoorlichters.
Ledenvoorlichting, 033-467 29 29, ledenvoorlichting@kngf.nl

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.