Scholing voor fysiotherapeuten tot leefstijlcoach

Scholingen die opleiden tot leefstijlcoach komen als geheel veelal niet in aanmerking voor accreditatie in het centraal kwaliteitsregister fysiotherapie. Dat heeft ermee te maken dat de scholingsactiviteit slechts ten dele aansluit (alleen het component bewegen) bij het beroepsprofiel van de fysiotherapeut en dat deze component veelal al tot de basiskennis van de fysiotherapeut gerekend mag worden. De andere onderdelen (zoals voeding en slaap) vallen buiten het beroepsprofiel van de fysiotherapeut. Hiermee komt deze scholingsactiviteit niet in aanmerking voor accreditatie in het CKR Fysiotherapie. Daarvoor moet namelijk 3/4 van de scholingsactiviteit overeenkomen met het beroepsprofiel. Scholingsaanbieders kunnen voor delen van de opleiding tot leefstijlcoach wel accreditatie aanvragen, als zij vinden dat deze delen voor minimaal 3/4 overeenkomen met het beroepsprofiel van de algemeen fysiotherapeut. Hierbij is het van belang helder aan te geven voor welke delen van de opleiding accreditatie wordt aangevraagd en hoe deze delen overeenkomen met het beroepsprofiel.

Erkenning

Aanbieders van opleidingen voor fysiotherapeuten tot leefstijlcoach kunnen hun opleidingen aan de onafhankelijke commissie van KNGF en SKF aanbieden voor erkenning. CKR geregistreerde fysiotherapeuten die deze cursus gevolgd hebben kunnen zich daardoor registreren als leefstijlcoach. Voor informatie over deze procedure kunt u hier kijken.

Trefwoorden: