Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR)

Tot 1 januari 2020 stonden fysiotherapeuten in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Op 1 januari vervangt Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) het CKR.

CKR wordt KRF NL

Op deze pagina vind je informatie over het CKR. Op de pagina van KRF NL lees je alles wat je nodig hebt voor je registratie na 1 januari 2020. Stond je voor 2020 al ingeschreven in het CKR? Stuur dan nu nog de Verklaring Herregistratie op via MijnKNGF. Met deze betklaring bevestig je dat je jouw registratie in KRF NL voort wilt zetten. Voldoe je aan de herregistratie-eisen en heb je de Verklaring getekend? Dan ontvang je in februari van ons een bevestiging van je (her)registratie in KRF NL.

Overzicht van de onderwerpen

 Herregistratie

Iedere vijf jaar is er een herregistratiemoment in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Het eerstvolgende moment is 1 januari 2020. Dan vervangt KRF NL het CKR.  Om vanaf 1 januari 2020 geregistreerd te blijven in KRF NL is het belangrijk dat je voldoende punten hebt gehaald in de afgelopen vijf jaar. In uitzonderlijke gevallen kan het BOCK dispensatie verlenen voor het behalen van punten. Kijk voor de mogelijkheden in de dispensatieregeling. ​​​Lees in de veel gestelde vragen over de herregistratie. 

We maakten een stappenplan voor je voor deze herregistratie. 

Zelf eenvoudig punten aanvragen

Mis je nog punten in jouw persoonlijke CKR- en puntenoverzicht? Of heb je deelgenomen aan een congres dat niet is geaccrediteerd voor het CKR? Dan kun je hiervoor makkelijk en snel zelf via MijnKNGF een aanvraag doen. 

  • Heb je deelgenomen aan een (scholings)activiteit, symposium of congres (in Nederland of in het buitenland) dat geaccrediteerd is voor een beroepsgroep die onder artikel 3 of 14 van de Wet BIG valt? en/of
  • Heb je deelgenomen aan een (scholings)activiteit, symposium of congres dat in het buitenland is geaccrediteerd voor het register van een zustervereniging van het KNGF (lid (ER-)WCPT) en valt de behandelde stof binnen de domeinbeschrijving fysiotherapie, zoals weergegeven in het Beroepsprofiel Fysiotherapeut van het KNGF?

Hiervoor kunnen 3 punten per dagdeel toegekend worden in het CKR. 
In alle gevallen geldt dat:
-    De activiteit door een officiële (externe) instantie moet zijn geaccrediteerd, anders worden geen punten toegekend. Je moet een bewijs van accreditatie meesturen met je aanvraag.
-    De inhoud mag geen complementaire methoden of technieken bevatten.
-    De inhoud is tenminste op post-HBO niveau en is relevant voor de fysiotherapeutische vakuitoefening.
-    De scholing bevat geen risicovolle handelingen.
-    Het KNGF de aanvraag alleen in behandeling neemt als je bij je aanvraag een bewijs van deelname en een bewijs van (externe)accreditatie hebt toegevoegd.
-    De scholing binnen de domeinbeschrijving fysiotherapie valt.
-    De scholing niet eerder is aangevraagd en/of afgewezen voor accreditatie in het CKR.

Reglement CKR

De normen voor registratie en herregistratie van de algemeen fysiotherapeut, de verbijzonderd fysiotherapeut en van de fysiotherapeut met aantekening staan beschreven in het ‘Reglement Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie’. Je kan het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie downloaden.

Studiepunteneis

Eén van de eisen binnen het CKR is het behalen van studiepunten. Deze studiepunteneis vind je fhier.

Als fysiotherapeut kan je zelf punten aanvragen voor individuele deskundigheidsbevordering via MijnKNGF

BOCK

Het Beleidsorgaan Centraal Kwaliteitsregister (BOCK) heeft als belangrijkste taak het in standhouden van het CKR. Daarvoor heeft zij een beleidsdocument opgesteld waarin de eisen voor registratie en herregistratie zijn vastgelegd.

BOCK beleidsdocument

In het BOCK beleidsdocument zijn de normen uit het CKR uitgewerkt tot eisen. Het BOCK beleidsdocument kan je hier downloaden.

Overzicht geaccrediteerde bij- en nascholing

Iedere maand groeit het aantal geaccrediteerde scholingsactiviteiten waar fysiotherapeuten accreditatiepunten mee kunnen behalen ten behoeve van hun registratie(s) in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR). Toekenning van de punten gebeurt op basis van gegevens die de aanbieder aanlevert. Sta je ingeschreven in het CKR en heb je een geaccrediteerde scholing gevolgd? Dan levert de scholingsaanbieder de gegevens aan bij het KNGF, zodat de punten toegekend kunnen worden. Je moet wel zelf het certificaat bewaren. 
Je kan  het overzicht van de op dit moment geaccrediteerde bij- en nascholingsactiviteiten hier bekijken.

Betalingsvoorwaarden voor het bijwonen van een KNGF scholing lees hier:

Betalingsvoorwaarden

CKR wordt KRF NL

Per 1 januari 2020 vervangt het nieuwe kwaliteitsregister KRF NL het CKR. In dit document vind je meer informatie over de overgangsregeling. 

Trefwoorden: