Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR)

In het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie zijn fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door het KNGF gestelde kwaliteitseisen

Inschrijven

U kunt zich als fysiotherapeut inschrijven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR). Daarvoor moet u voldoen aan de door het KNGF gestelde normen en de daaruit voortvloeiende eisen, en al dan niet een opleiding voor verbijzonderd fysiotherapeut/master fysiotherapie hebben gevolgd. 

Reglement CKR

De normen voor registratie en herregistratie van de algemeen fysiotherapeut, de verbijzonderd fysiotherapeut en van de fysiotherapeut met aantekening staan beschreven in het ‘Reglement Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie’. U kunt het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie downloaden.

Studiepunteneis

Eén van de eisen binnen het CKR is het behalen van studiepunten. Deze studiepunteneis vindt u hier.

BOCK

Het Beleidsorgaan Centraal Kwaliteitsregister (BOCK) heeft als belangrijkste taak het in standhouden van het CKR. Daarvoor heeft zij een beleidsdocument opgesteld waarin de eisen voor registratie en herregistratie zijn vastgelegd.

BOCK beleidsdocument

In het BOCK beleidsdocument zijn de normen uit het CKR uitgewerkt tot eisen. Het BOCK beleidsdocument kunt u downloaden.

Registratie CKR

Iedere BIG-geregistreerde fysiotherapeut kan zich in één of meerdere deelregisters laten inschrijven. U moet een vastgesteld aantal studiepunten per deelregister halen. U kunt uzelf online registeren in het CKR.

Als fysiotherapeut kunt u een verzoek indienen voor toekenning van punten op basis van individuele deskundigheidsbevordering. Daarvoor gebruikt u het aanvraagformulier individuele deskundigheidsbevordering en bijzondere activiteiten.

Scholingsaanbieders

Als u bij- en nascholingsactiviteiten aanbiedt dan kunt u deze aanbieden voor accreditatie. Meer informatie voor scholingsaanbieders vindt u hier.

Overzicht geaccrediteerde bij- en nascholing

Iedere maand groeit het aantal geaccrediteerde scholingsactiviteiten waar fysiotherapeuten accreditatiepunten mee kunnen behalen ten behoeve van hun registratie(s) in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR). Toekenning van de punten gebeurt op basis van gegevens die de aanbieder aanlevert. Staat u ingeschreven in het CKR en hebt u een geaccrediteerde scholing gevolgd? Dan levert de scholingsaanbieder de gegevens aan bij het KNGF, zodat de punten toegekend kunnen worden. U moet wel zelf het certificaat bewaren. 
U kunt het overzicht van de op dit moment geaccrediteerde bij- en nascholingsactiviteiten hier bekijken.

Heeft u een bericht ontvangen voor herregistratie?

Alle informatie vindt u hier.

Trefwoorden: