Beleidsregels NZa

Op 5 april jl. schrapte de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de beleidsregel de registratie-eisen voor verbijzonderde fysiotherapie. De NZa legt in onze ogen hiermee de bijl aan de wortels van het kwaliteitsbeleid van de beroepsgroep.

Vervolgstappen na schrappen beleidsregel NZa verbijzonderde fysiotherapie

We informeren u over de mogelijke gevolgen en de vervolgstappen van het KNGF aan de hand van drie vragen. Als u op een van de vragen klik...

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Wat is er precies aan de hand en wat zijn de mogelijke gevolgen: voor mij als fysiotherapeut en voor de patiënt?

Voor de algemeen fysiotherapeut verandert er niets. Voor fysiotherapeuten die verbijzonderde zorg leveren (zoals manuele therapie, kinder...

Welke vervolgstappen gaat het KNGF zetten?

We zijn in overleg met de Nederlandse Patiëntenfederatie NPCF, het Zorginstituut Nederland, de NZa, het ministerie van VWS en Zorgverzeke...

Hoe zijn Beroepsinhoudelijk Verenigingen betrokken?

Er heeft vorige week een eerste overleg plaatsgevonden om de situatie te bespreken. Afgesproken is dat er een werkgroep komt met de BI’s ...

Trefwoorden:

Reacties

 • KNGF (28 april 2016 11:13)
  Beste leden, we zijn volop in actie, zoals beschreven. We verkennen de begaanbare wegen met de BI’s en de stakeholders.
 • KNGF (28 april 2016 11:06)
  Beste heer Jansen, Dit jaar geldt de eis om geregistreerd te zijn niet meer, maar in de lopende contracten met zorgverzekeraars is dit nog wel opgenomen. Deze collega zal, mits deze een contract heeft met een zorgverzekeraar waarin de eis wel is opgenomen, niet kunnen declareren omdat hij niet geregistreerd is.
 • G.M. Muller (25 april 2016 13:10)
  Het is onvoorstelbaar dat dit zomaar kan. Iedereen die zich inspant voor een specialisatie heeft denk ik het gevoel waar heb ik het voor gedaan. Ik in ieder geval wel. Hoe wordt nu nog het kaf van het koren onderscheiden? De patiënten weten nu ook niet waar ze aan toe zijn. Het wordt tijd dat de KNGF nu eindelijk eens laat zien dat ze er zijn voor ons. Zo niet heeft het lidmaatschap ook steeds minder zin mijns inziens. Fysiotherapeut, Oedeemtherapeut, McKenzietherapeut, Oncologosch therapeut i.o.
 • I.H. van den Bijl-Haak (25 april 2016 09:06)
  Ik hoop dat dit uiteindelijk zal worden terug gedraaid, dit kan niet de bedoeling zijn van ons kwaliteitsbeleid.
 • G.C.M. Jansen (24 april 2016 15:42)
  En wat is de status van de collega die bijvoorbeeld wel de opleiding manueeltherapie met goed gevolg heeft afgerond, maar vanwege een veranderde werkomgeving de registratie in het deelregister heeft laten verlopen? Een dergelijke collega heeft wel het diploma, maar is niet meer geregistreerd. Kan deze collega wel manueel therapie gaan declareren?
 • G.J.C.M. Pijnenburg (24 april 2016 15:05)
  Voor borging van kwaliteit van fysiotherapeutisch handelen hebben de verzekeraars geen deskundigheid. De schoenmaker moet zich bij zijn leest houden. Ik noem het voorbeeld van Zilveren Kruis, haar beleid met CQi en de kwaliteitsbepaling van de fysiotherapeut die zij hieraan verbindt. Zilveren Kruis bepaalt in onze contracten dat wij verplicht zijn data aan haar te aan te leveren, zegt op die manier kwaliteit te kunnen beoordelen van een fysiotherapeut. Dat is aantoonbaar onjuist. Omdat ik weiger daaraan mee te werken sta ik op de Zorgzoeker van Zilveren Kruis met een ster: " weinig kwaliteit, geen transparantie", is het oordeel over mij, terwijl ik MSc Geriatriefysiotherapeut ben. Dat soort kwaliteitsbeleid is gangbaar bij Zilveren Kruis. Dat is het kwaliteitsbeleid dat je van verzekeraars te verwachten is.
 • J.M. Goldewijk (23 april 2016 10:05)
  Wat is in hemelsnasm de beweegreden geweest om de verbijzonderde ft te schrappen? Een hele slechte stap voor de Patienten ( iedereen kan zich nu dus als gespecialiseerd betitelen ) én voor de verbijzonderder collega die waarschijnlijk uiteindelijk weer minder zal gaan verdienen?! Want de machtige zorgverzekeraars zullen dit wel weer aangrijpen om te gaan snijden in de verbijzonderde tarieven...schandalig dat dit uberhaupt heeft kunnen gebeuren!!
 • J. Sneep (22 april 2016 21:38)
  De NZa lijkt sterk op de hand van de zorgverzekeraars. Aan de wolven overgeleverd als de verzekeraars de normen gaan vaststellen. Zo gaat het ook bij b.v. garagebedrijven en verzekeraars. Het is onrechtvaardig om een verbijzonderd tarief te declareren als je niet de inspanning hebt verricht om verbijzonderd fysiotherapeut te worden. Waarom zou je dat dan gaan doen? Wel makkelijk zo!
 • P.R. Lasschuijt (22 april 2016 21:19)
  Onvoorstelbaar
 • M.J.M. Laumen (22 april 2016 17:38)
  Deze stap van de zorgverzekeraars zal ertoe leiden dat er druk komt te liggen op het declareren van verbijzonderde fysiotherapie. Het enige wat zorgverzekeraars willen is geld besparen. Kwaliteit is voor hen een papieren neus. Daarvan ben ik overtuigd. De contracten zullen dus aangescherpt worden (bv. Achmea heeft de manuele therapie al tot 9x gemaximeerd, ook bij de zogenaamde onbeperkte pakketten) en als je niet tekent heb je helemaal geen mogelijkheid meer om verbijzonderde fysiotherapie af te rekenen. Daarmee bepaalt de zorgverzekeraar niet wat kwaliteit is maar wat aan kosten opgevoerd kan worden. Ik heb 2 gespecialiseerde fysiotherapeuten in dienst die verdienen naar hun specialisatie. Deze gaan in dit model minder omzet genereren. Het arbeidscontract biedt mij geen mogelijkheden om deze collega's minder salaris te bieden. Derhalve voorzie ik voor praktijken die in deze situatie verkeren (en dat zijn er zeer veel) financieel verlies dat aanzienlijk kan zijn. Ik maak me wel zorgen om deze ontwikkeling en het is ook van de gekke dat we als beroepsgroep straks niet meer bepalen wat kwaliteit inhoudt. Daarmee wordt ook aan de poten van het KNGF gezaagd en zullen teleurgestelde collega's de meerwaarde van hun beroepsvereniging minder zien. De zorgverzekeraars splijten zo de beroepsgroep en deze verdeeldheid zal hun alleen maar sterker maken. Ik zit nu bijna 30 jaar in het vak, ik heb eigenlijk niet anders meegemaakt. In schril contrast staan de pogingen van het KNGF om een tarief te bedingen dat recht doet aan onze inspanningen. De opgelegde extra niet-patientgebonden tijd met het invullen van dossiers maakt dat we al meer uren in ons vak moeten steken. Daarmee liggen de tarieven in feite nog verder achter omdat we meer tijd besteden aan een patiënt voor eenzelfde laag tarief. Ik maak me zeer veel zorgen over de financiële situatie van de beroepsgroep in de nabije toekomst. Zeker ook als praktijkhouder en daarmee werkgever gerelateerd aan 5 gezinnen.
 • C.D. van der Woude (22 april 2016 17:31)
  Het is niet te geloven wat hier gebeurt: wij laten ons als beroepsgroep uit elkaar drijven en de zorgverzekeraar gaat hiervan profiteren. Voor patienten onduidelijkheid. Voor fysiotherapeuten alleen maar nadelen uiteindelijk. KNGF kom in actie! Ik denk erover als dit niet voor eind 2016 is opgelost mijn lidmaatschap op te zeggen. Fysiotherapeut/Manueel therapeut MSc.

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.