Accreditatie aanvragen

Voor het aanvragen van accreditatie voor uw scholingsactiviteit is er een online omgeving beschikbaar. Daarnaast kunt u via deze online omgeving ook cursistengegevens aanleveren van deelnemers die uw geaccrediteerde scholingsactiviteit hebben afgerond.

Verklaring aanvragen accreditatie en Standaardvoorwaarden voor accreditatie

Om toegang te krijgen tot deze website dient u éénmalig de Verklaring aanvragen accreditatie in te vullen en ops te sturen naar het KNGF, waarna wij u informatie geven die nodig is voor het aanmaken van een gebruikersaccount voor deze website. Vanaf dat moment zijn voor u ook de standaardvoorwaarden voor accreditatie van toepassing

Zijn er wijzigingen in de accreditatie contactpersonen gebruikt u dan het Wijzigingsformulier accreditatie contactpersonen

Accreditatie aanvragen

Voor het aanvragen van accreditatie voor uw scholingsactiviteit dient u een online vragenlijst in te vullen en een aantal documenten te uploaden. Via MijnKNGF kunt u uw aanvraag starten. Voorts u begint aan uw aanvraag, leest u hier naar welke informatie wordt gevraagd in de vragenlijst, en welke documenten u moet uploaden.

Verstuur uw aanvraag maximaal 4 maanden tot uiterlijk 6 weken voor aanvang van de scholingsactiviteit. De procedure voor het aanvragen van accreditatie via de online omgeving vindt u in de handleiding voor scholingsaanbieders.

Aanvragen van accreditatie in 5 stappen:

  1. Vul de verklaring aanvragen accreditatie in
  2. U ontvangt een bevestiging van het secretariaat van de accreditatiecommissie.
  3. Maak een gebruikersnaam en wachtwoord aan. 
  4. Log in op de website voor scholingsaanbieders en ga naar Accreditaties.
  5. Vul een aanvraag voor accreditatie in een voeg daarbij onder andere vakinhoudelijk scholingsmateriaal (zoals cursusmateriaal,  programma met urenindeling, handouts, abstracts) en informatie over doel, doelgroep en de aansluiting bij het domein fysiotherapie en bijbehorende competenties.

Als u uw aanvraag ingediend heeft, wordt deze door het secretariaat op volledigheid gecontroleerd. Indien volledig wordt de aanvraag in behandeling genomen door de accreditatiecommissie. Zij beoordeelt uw aanvraag op organisatorische, onderwijskundige en inhoudelijke aspecten met behulp van Beoordelingscriteria CKR Accreditatiecommissie. Binnen 6 weken krijgt u uitslag van de beoordeling van de accreditatieaanvraag.

Aanleveren cursistengegevens

Via de beveiligde omgeving voor scholingsaanbieders mijnkngf.nl kunt u de cursistengegevens aanleveren. De cursisten krijgen automatisch bericht wanneer hun punten zijn toegekend. Gebruik hiervoor het Excel-bestand met vaste indeling. Raadpleeg de Handleiding uploaden cursistengegevens  voor meer informatie.

Verlenging accreditatietermijn

Het is mogelijk éénmalig verlenging van de accreditatietermijn aan te vragen voor de duur van 2 jaar. Daarbij gelden als voorwaarden dat de inhoud en het programma van de scholingsactiviteit niet wezenlijk gewijzigd zijn. Vul daarvoor het aanvraagformulier verlenging in en mail dit samen met een evaluatieverslag naar accreditatie@kngf.nl, minimaal 6 weken voor de einddatum van de accreditatietermijn.

In het evaluatieverslag presenteert u de gegevens van alle ingevulde evaluatieformulieren van deelnemers van de scholingsactiviteit gedurende de accreditatieperiode, zowel van gesloten als open vragen. Daarnaast wordt een korte (zelf)reflectie van de aanbieder/docenten met sterke en verbeterpunten van de scholingsactiviteit verwacht, waarbij tevens wordt aangegeven welke maatregelen genomen zijn om de verbeterpunten aan te pakken. De criteria waarop verlengingsaanvragen voor accreditatie worden getoetst zijn beschreven in de beoordelingscriteria verlengingsaanvraag.

Secretariaat accreditatiecommissie

Contactgegevens van de accreditatiecommissie zijn:
Secretariaat accreditatiecommissie
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
T: 033 467 29 70
E: accreditatie@kngf.nl

Downloads

Trefwoorden: