Accreditatie aanvragen

Voor het aanvragen van accreditatie is er een digitaal loket beschikbaar.

Nieuwe Verklaring aanvragen accreditatie en Standaardvoorwaarden voor accreditatie

Het KNGF heeft een nieuwe website ontwikkeld voor scholingsaanbieders van bij- en nascholingsactiviteiten fysiotherapie, een digitaal loket. Via deze nieuwe website kunt u digitaal accreditatie aanvragen en de cursistengegevens aanleveren van deelnemers die een geaccrediteerde cursus met voldoende resultaat hebben afgerond. Om toegang te krijgen tot deze website kunt u éénmalig de (nieuwe) Verklaring aanvragen accreditatie invullen en opsturen naar het KNGF, waarna wij u informatie geven die nodig is voor het aanmaken van een gebruikersaccount voor deze website. Vanaf dat moment zijn voor u ook de nieuwe standaardvoorwaarden voor accreditatie van toepassing.

Zijn er wijzigingen in de accreditatie contactpersonen gebruikt u dan het Wijzigingsformulier accreditatie contactpersonen

 

Digitaal accreditatie aanvragen en cursistengegevens uploaden

De procedure voor het aanvragen van accreditatie via het digitale portal vindt u in de handleiding voor scholingsaanbieders.

Via de beveiligde omgeving op de website voor scholingsaanbieders (https://scholingsaanbieders.mijnkngf.nl/Org/Home/Index)  kunt u voortaan de cursistengegevens aanleveren. Dit houdt in dat u na afloop van de scholingsactiviteit het bestand met cursistengegevens niet langer per e-mail naar de accreditatiecommissie verstuurt, maar direct via internet kunt inlezen en controleren. U kunt nu ook uw accreditatieaanvraag via deze website voor scholingsaanbieders indienen. Hiermee wordt het aanvragen van accreditatie voor u eenvoudiger en transparanter.

Voordelen van het digitaal loket:

 • Geen vertraging meer in het toekennen van punten, Punten worden direct toegekend nadat u de gegevens hebt verwerkt via de website
 • Cursisten ontvangen direct een bevestiging per mail
 • Overzichtelijk voor alle collega's die aan accreditatie werken
 • U krijgt alleen vragen die relevant zijn voor uw accreditatieaanvraag
 • Geen bestanden meer versturen per post
 • Inzicht in de voortgang van de accreditatiebeoordeling

Uw accreditatieaanvraag

U kunt accreditatie aanvragen via de website voor scholingsaanbieders. Hiermee is het aanvragen van accreditatie eenvoudig en transparant. Verstuur uw aanvraag 6 weken voor aanvang van de scholingsactiviteit.

Aanvragen van accreditatie in 5 stappen:

 1. Vul de verklaring aanvragen accreditatie (deze Verklaring aanvragen accreditatie hoeft slechts éénmalig ingevuld te worden vanaf 13-7-2015, in tegenstelling tot de Eigen verklaring die voorheen werd gevraagd).
 2. U ontvangt een bevestiging van het secretariaat van de accreditatiecommisse.
 3. Maak een gebruikernaam en wachtwoord aan. 
 4. Log in op de website voor scholingsaanbieders en ga naar Accreditaties.
 5. Vul een aanvraag voor accreditatie in een voeg daarbij onder andere vakinhoudelijk scholingsmateriaal (waaronder pr-materiaal, programma met urenindeling, cursusmateriaal, handouts, abstracts) en verstuur deze.

Het is mogelijk éénmalige verlenging van de accreditatietermijn aan te vragen voor 2 jaar. Daarbij geldt als voorwaarde dat de inhoud en het programma van de scholingsactiviteit niet is gewijzigd. Stuur uw aanvraag voor verlenging minimaal 6 weken voor de einddatum van de accreditatietermijn per email naar het secretariaat van de accreditatiecommissie:

Vul daarvoor het aanvraagformulier verlenging in en mail dit samen met het evaluatieverslagnaar accreditatie@kngf.nl. In het evaluatieverslag wordt in ieder geval een overzicht van de mening van minimaal 10 deelnemers gegeven. Daarnaast worden de sterke en minder sterke punten van de scholing weergegeven en er wordt aangegeven welke maatregelen er genomen zijn om de verbeterpunten aan te pakken. 

Secretariaat accreditatiecommissie

Contactgegevens van de accreditatiecommissie zijn:
Secretariaat accreditatiecommissie
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
T: 033 467 29 70
E: accreditatie@kngf.nl

Downloads

Trefwoorden: