Wet en regelgeving

28 september 2023
Regels bij het aannemen van zorgpersoneel

Als je een nieuwe collega zoekt om je team van fysiotherapeuten te versterken dan zijn er een aantal maatregelen die je vanuit de Wkkgz moet treffen om ervoor te zorgen dat de patiënt in jouw praktijk in veilige handen is

Lees verder
Letselschade: verzoek om rapportage of verslag
25 september 2023
Letselschade: verzoek om rapportage of verslag

Wat doe je als fysiotherapeut met het verzoek om een rapportage of verslag van een letselschadebureau of -advocaat? Je leest het op deze pagina.

Lees verder
Melden van geweld, grensoverschrijdend gedrag en disfunctionerende medewerkers
13 september 2023
Melden van geweld, grensoverschrijdend gedrag en disfunctionerende medewerkers

Iedere vorm van geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag van een zorgverlener tegenover een cliënt moet worden gemeld

Lees verder
Kwaliteit en patientveiligheid
07 september 2023
Kwaliteit en patientveiligheid

In de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz), maar ook in andere Nederlandse en Europese wetgeving staan regels die ervoor zorgen dat patiënten kunnen vertrouwen op goede en veilige zorg. Ook verplicht de Wkkgz zorgaanbieders om een laagdrempelige en effectieve procedure te hebben voor de afhandeling van klachten en geschillen.

Lees verder
Handreiking behandelingsovereenkomst
15 augustus 2023
Handreiking behandelingsovereenkomst

Een patiënt kan een behandelingsovereenkomst altijd opzeggen. Een zorgaanbieder kan dat niet zomaar. De wet geeft aan dat het opzeggen alleen kan als daar gewichtige redenen voor zijn. De zorgaanbieder moet hier wel heel terughoudend mee omgaan omdat een patiënt voor de zorg meestal afhankelijk is van de zorgverlener. Met die afhankelijkheid en de gezondheidstoestand van de patiënt moet ook jij als fysiotherapeut rekening houden als je besluit om een patiënt niet (meer) te behandelen, toch hoef je niet alles te accepteren van een patiënt.

Lees verder
Regels voor medische hulpmiddelen
15 juni 2023
Regels voor medische hulpmiddelen

Welke regels zijn er voor medische hulpmiddelen in fysiotherapiepraktijken? In dit stuk lees je er alles over.

Lees verder
Wat betekent de Wtza voor jouw praktijk?
29 maart 2023
Wat betekent de Wtza voor jouw praktijk?

Per 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) ingegaan. KNGF heeft zich samen met de eerstelijns coalitie afgelopen jaren succesvol verzet tegen een deel van de administratieve lasten die VWS oplegt. Zo is de verplichte accountantsverklaring voor veel fysiotherapiepraktijken geschrapt. Echter, er zijn helaas toch nieuwe administratieve lasten bij gekomen. KNGF is hier principieel op tegen. De regels zijn echter gepubliceerd, daarom hieronder meer informatie.

Lees verder
10 augustus 2022
Statement KNGF Grensoverschrijdend gedrag

Of het nu werknemers, collega’s, studenten of patiënten betreft; fysiotherapie moet in een veilige, prettige omgeving plaatsvinden. Wij spreken ons heel duidelijk uit tegen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, machtsmisbruik en andere ongewenste omgangsvormen.

Lees verder
Behandeling van minderjarigen
18 september 2020
Behandeling van minderjarigen

Mag je een kind van 12 behandelen zonder toestemming van zijn ouders? En hoe zit het met iemand van 17 jaar? Wat moeten de ouders dan wél weten en wat blijft tussen jou en je patiënt?

Lees verder
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
23 juli 2020
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht in Nederland en alle overige Europese lidstaten. De AVG vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Lees verder
  • 1
  • 2