Toolkit Mantelzorg voor Paramedici

‘Ziek ben je niet alleen’, vertelt een mantelzorger die de zorg draagt voor zijn echtgenote die herstellende is van een hersenbloeding. Goede behandeling en zorg vraagt niet alleen om aandacht voor de cliënt, maar ook voor hun naasten. Zij hebben een belangrijke rol in de zorg en ondersteuning. De toolkit Mantelzorg voor paramedici geeft paramedici concrete handreikingen hoe zij kunnen samenwerken met mantelzorgers en hen kunnen ondersteunen. De toolkit is tot stand gekomen i.s.m. het Expertisecentrum Mantelzorg, Ergotherapie NL, de VvOCM en het KNGF.

Trefwoorden:

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.