Hulp bij uitvoering AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht in Nederland en alle overige Europese lidstaten. De AVG vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Iedere organisatie is zelf verantwoordelijk voor het tijdig voldoen aan de AVG.

Stappenplan en online tool

Het KNGF heeft voor haar leden het handige 15-stappenplan en het online programma van de Stichting AVG geselecteerd. Zij bieden een praktische online tool met daarin alle benodigde templates, contracten, verklaringen en verwerkersovereenkomsten die je bij het invullen van het stappenplan nodig hebt. 

Na het doorlopen van het programma krijg je een verklaring waarmee je kunt laten zien dat je de belangrijkste noodzakelijke maatregelen hebt genomen. Implementatie van de AVG is geen eenmalige gebeurtenis. Het beheer moet ook goed worden belegd binnen je organisatie. Ook hiermee helpt deze tool je.

Bekijk hoe het stappenplan werkt:

 

 

De voorwaarden veranderen, het AVG programma blijft

De eenmalige overeenkomst die wij met de Stichting AVG voor Verenigingen hadden loopt in juni 2019 af. Ondanks dat blijft het verplicht om aan te tonen dat je voldoet aan de AVG. Het komende jaar bieden wij je dus opnieuw de mogelijkheid dit programma te gebruiken.
Inmiddels zijn er meerdere aanbieders op de markt. Die hebben we goed met elkaar vergeleken en we zijn blij om te kunnen melden dat je bij Stichting AVG kunt blijven. Zij bieden namelijk het laagste tarief in de markt voor het volledige AVG-programma. Jouw gegevens blijven gewoon in hun systeem staan, je hoeft ze niet opnieuw in te voeren. Een nieuwe overeenkomst betekent ook dat er een nieuw tarief is: €60,- per jaar of €15,- per kwartaal (exclusief btw).
Verder is het belangrijk om te weten dat er ook nieuwe functies zijn in het programma die het AVG-werk makkelijker maken, zoals een automatische AVG-verklaring.
 
Verleng zo snel mogelijk!
Wij adviseren je jouw licentie te verlengen vóór 1 september a.s. Dat is namelijk de einddatum van je AVG-programma. Verleng je niet, dan zullen je gegevens na 15 september nog een maand worden bewaard. Daarna worden ze vernietigd.
 
Verleng in 3 stappen

  1. Log in via deze link op het AVG-programma
  2. In de rechterbovenhoek staat de melding dat je licentie per 15 augustus verloopt
  3. Klik op deze melding en maak een keuze tussen een licentie voor een jaar of kwartaal

Voor vragen kan je contact opnemen met stichting AVG telnr. 0183-207803.

 

Programma interne Functionaris Gegevensbescherming

De fysiotherapiepraktijk moet sinds 25 mei 2018 voldoen aan de eisen van AVG. Fysiotherapiepraktijken verwerken gezondheidsgegevens. Voldoet de hoeveelheid persoonsgegevens aan het grootschaligheidscriteria? Dan is het verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen.

Er is sprake van grootschaligheid, wanneer:
• Bij een praktijk of instelling meer dan 10.000 patiënten ingeschreven staan óf gemiddeld meer dan 10.000 patiënten per jaar behandeld worden;
• De gegevens van deze patiënten in één informatiesysteem staan.

De praktijk kan een interne FG aanstellen. Dat heeft verschillende voordelen ten opzichte van een externe FG. Het is vaak voordeliger en interne FG kent de organisatie beter. Het KNGF heeft samen met Eldermans & Geerts een dienstverleningspakket ontwikkeld voor de praktijk. Dit pakket bestaat uit een opleiding, terugkomdag en een helpdesk voor het ondersteunen van de interne FG. Op 6 november staat de trainingsdag gepland. Schrijf je op tijd in.

Let op! De rol van een FG kan alleen door een werknemer worden vervuld als dit niet tot een belangenconflict leidt met zijn andere taken en verantwoordelijkheden. Vuistregel is dat eigenaren, managers, bestuurders en aandeelhouders geen FG kunnen zijn.

Om als FG werkzaamheden onafhankelijk te kunnen uitvoeren heeft de FG voor zijn taken ontslagbescherming. Dit geldt niet wanneer er sprake is van disfunctioneren.

Heb je vragen over de AVG?

De AVG Helpdesk voor Zorg & Welzijn biedt praktische, inhoudelijke informatie over de AVG en aanverwante wet- en regelgeving zoals de WGBO en de NEN 7510. De AVG Helpdesk voor Zorg & Welzijn is een initiatief van het ministerie van VWS en diverse branche - en beroepsorganisatie binen de zorg- en  welzijnsector.

Let op: de AVG Helpdesk voor Zorg & Welzijn beantwoord geen vragen over het stappenplan van stichting AVG en het programma interne FG. Voor vragen over het AVG stappenplan kan je  terecht bij stichting AVG en voor het programma interne FG kan je contact opnemen met KNGF.

Trefwoorden: