Hulp bij uitvoering AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht in Nederland en alle overige Europese lidstaten. De AVG vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Iedere organisatie is zelf verantwoordelijk voor het tijdig voldoen aan de AVG.

Stappenplan en online tool

Het KNGF heeft voor haar leden het handige 15-stappenplan en het online programma van de Stichting AVG geselecteerd. Zij bieden een praktische online tool met daarin alle benodigde templates, contracten, verklaringen en verwerkersovereenkomsten die u bij het invullen van het stappenplan nodig heeft. 

Na het doorlopen van het programma krijgt u een verklaring waarmee u kunt laten zien dat u de belangrijkste noodzakelijke maatregelen hebt genomen. Implementatie van de AVG is geen eenmalige gebeurtenis. Het beheer moet ook goed worden belegd binnen uw organisatie. Ook hiermee helpt deze tool u.

Bekijk hoe het stappenplan werkt:

 

Het AVG programma is exclusief voor KNGF leden. Het KNGF biedt haar leden deze tool (ter waarde van € 125,- per onderneming) tot 1 juli 2019 kosteloos aan.

Gebruik AVG-tool

Ook gebruik maken van de AVG-tool? Stuur een mail aan ledenvoorlichting@kngf.nl o.v.v. ‘aanvraag AVG’. Vermeld in de mail uw bedrijfsnaam, naam van de praktijkeigenaar en relatienummer.

Heeft u al een account, dan kunt u hier inloggen op de AVG tool.

Heeft u vragen over de AVG?

De AVG Helpdesk voor Zorg & Welzijn biedt praktische, inhoudelijke informatie over de AVG en aanverwante wet- en regelgeving zoals de WGBO en de NEN 7510. De AVG Helpdesk voor Zorg & Welzijn is een initiatief van het ministerie van VWS en diverse branche - en beroepsorganisatie binen de zorg- en  welzijnsector.

Let op: de AVG Helpdesk voor Zorg & Welzijn beantwoord geen vragen over het stappenplan van stichting AVG. Voor vragen over het AVG stappenplan kunt u terecht bij stichting AVG.

Trefwoorden: