Klaar voor de AVG in 15 stappen

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht in Nederland en alle overige Europese lidstaten. De AVG vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Iedere organisatie is zelf verantwoordelijk voor het tijdig voldoen aan de AVG.

Stappenplan en online tool

Het KNGF heeft voor haar leden het handige 15-stappenplan en het online programma van de Stichting AVG geselecteerd. Zij bieden een praktische online tool met daarin alle benodigde templates, contracten, verklaringen en verwerkersovereenkomsten die u bij het invullen van het stappenplan nodig heeft. 

Na het doorlopen van het programma krijgt u een verklaring waarmee u kunt laten zien dat u de belangrijkste noodzakelijke maatregelen hebt genomen. Implementatie van de AVG is geen eenmalige gebeurtenis. Het beheer moet ook goed worden belegd binnen uw organisatie. Ook hiermee helpt deze tool u.

Bekijk hoe het stappenplan werkt:

 

Het AVG programma is exclusief voor KNGF leden. Het KNGF biedt haar leden deze tool (ter waarde van € 125,- per onderneming) tot 1 juli 2019 kosteloos aan.

AVG-tool aanvragen

Ook gebruik maken van de AVG-tool? Stuur een mail aan ledenvoorlichting@kngf.nl o.v.v. ‘aanvraag AVG’. Vermeld in de mail uw bedrijfsnaam, naam van de praktijkeigenaar en relatienummer.

Na aanmelding krijgt u per mail een vouchercode en uitleg over de AVG tool. Per onderneming is er één vouchercode beschikbaar.

Heeft u vragen over dit aanbod, ook deze kunt u stellen aan ledenvoorlichting@kngf.nl o.v.v. ‘AVG’.

AVG invulhulp workshops

Via een invulhulp-workshop helpen we u de verschillende AVG-stappen te doorlopen en in te vullen. In één avond loopt u samen met een AVG-professional door het programma, met het vooruitzicht snel te kunnen voldoen aan de eisen van de AVG. In een groep van maximaal 20 deelnemers worden alle stappen doorgenomen. Uw AVG-verklaring zal al zover mogelijk worden ingevuld. TIjdens de workshop kunt u direct al u vragen stellen. Samen maakt u een opzet voor het verwerkingenregister en de privacy policy van uw organisatie (de vastgelegde afspraken hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens). U sluit af met het maken van de eerste AVG-verklaring voor uw organisatie. 

Wilt u weten of er een KNGF AVG invulhulp workshop bij u in de buurt is?  

Trefwoorden: