Factsheets

Het KNGF heeft in nauwe samenwerking onder andere met andere partijen en specialisten diverse factsheets ontwikkeld. Deze factsheets beschrijven naast de prevalentie, zorgkosten, klachten, gevolgen en de risico's per aandoening natuurlijk de meerwaarde van fysiotherapie. Juist door de gezamenlijke ontwikkeling is het een breed gedragen en zeer krachtig instrument voor het presenteren van de meerwaarde van fysiotherapie. Deze factsheets verspreiden we bij onze contacten in de Tweede Kamer, bij zorgverzekeraars en landelijke samenwerkingspartners zoals Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de pers. Natuurlijk kunt u deze factsheets downloaden en gebruiken in contact met uw patiënt en andere samenwerkingspartners, zoals verwijzers en gemeenten.

Factsheet 'Fysiotherapie bij (subacromiale) schouderpijn'

Deze factsheet is ontwikkeld in samenwerking met RSI-vereniging, Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) en Schoudernetwerken Nederland

 

Factsheet Fysiotherapie bij Reumatoïde Artritis

Deze factsheet is ontwikkeld in samenwerking met Reumafonds , Nederlandse Vereniging voor Reumatologie en Nederlandse Health Professionals in de Reumatologie (NHPR)

Factsheet Fysiotherapie bij heup-en knieartrose

Deze factsheet is ontwikkeld in samenwerking met Nederlandse Orthopaedische Vereniging  (NOV), Reumafonds , Nederlandse Vereniging voor Reumatologie en Nederlandse Health Professionals in de Reumatologie (NHPR)

 

Factsheet Fysiotherapie bij Claudicatio Intermittens (CI)

Deze factsheet is ontwikkeld in samenwerking met Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVvV), De Hart & Vaatgroep, ClaudicatioNet, Vereniging voor Hart-, Vaat-, en Longfysiotherapie. 

Factsheet Fysiotherapie bij COPD

Deze factsheet is ontwikkeld in samenwerking met Long Alliantie Nederland, Longfonds, Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), Vereniging voor Hart-, Vaat-, en Longfysiotherapie (VHVL). 

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.