Factsheets

Het KNGF heeft in nauwe samenwerking onder andere met andere partijen en specialisten diverse factsheets ontwikkeld. Deze factsheets beschrijven naast de prevalentie, zorgkosten, klachten, gevolgen en de risico's per aandoening natuurlijk de meerwaarde van fysiotherapie. Juist door de gezamenlijke ontwikkeling is het een breed gedragen en zeer krachtig instrument voor het presenteren van de meerwaarde van fysiotherapie. Deze factsheets verspreiden we bij onze contacten in de Tweede Kamer, bij zorgverzekeraars en landelijke samenwerkingspartners zoals Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de pers. Natuurlijk kunt u deze factsheets downloaden en gebruiken in contact met uw patiënt en andere samenwerkingspartners, zoals verwijzers en gemeenten.

Factsheet 'Fysiotherapie bij (subacromiale) schouderpijn'

Deze factsheet is ontwikkeld in samenwerking met RSI-vereniging, Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) en Schoudernetwerken Nederland

 

Factsheet Fysiotherapie bij Reumatoïde Artritis

Deze factsheet is ontwikkeld in samenwerking met Reumafonds , Nederlandse Vereniging voor Reumatologie en Nederlandse Health Professionals in de Reumatologie (NHPR)

Factsheet Fysiotherapie bij heup-en knieartrose

Deze factsheet is ontwikkeld in samenwerking met Nederlandse Orthopaedische Vereniging  (NOV), Reumafonds , Nederlandse Vereniging voor Reumatologie en Nederlandse Health Professionals in de Reumatologie (NHPR)

 

Factsheet Fysiotherapie bij Claudicatio Intermittens (CI)

Deze factsheet is ontwikkeld in samenwerking met Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVvV), De Hart & Vaatgroep, ClaudicatioNet, Vereniging voor Hart-, Vaat-, en Longfysiotherapie. 

Factsheet Fysiotherapie bij COPD

Deze factsheet is ontwikkeld in samenwerking met Long Alliantie Nederland, Longfonds, Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), Vereniging voor Hart-, Vaat-, en Longfysiotherapie (VHVL). 

Reacties

 • Dhr. L. Slabbers (21 juli 2017 16:28)
  Hoe scoort Manuele Therapie bij RA en Artrose?
  • KNGF (28 juli 2017 12:58)

   Geachte heer Slabbers,

   In de factsheets is de meeste actuele stand van zaken t.a.v. studies naar de effectiviteit van interventies opgenomen. Voor beide aandoeningen geldt dat de meest effectieve fysiotherapeutische interventie oefentherapie is.

 • Dhr. F. Bouwmeister (20 juli 2017 18:25)

  Bij factsheet subacromiale schouderpijn staat gewenste behandelduur bestaat uit 6-12 weken. Onderin staat dat uit onderzoek is bewezen dat +/- 60% van de patienten met 6 maanden fysiotherapie klachtenvrij zijn. wat te doen bij mensen die na 3 maanden niet klachtenvrij zijn, cq onvoldoende en wat is dan onvoldoende.is dat geen verbetering,10% verbetering of tot 50% verbetering. Bij geen verbetering moeten ze terugverwezen worden. Dat is helder. Gaarne uitleg over mate van verbetering en terugverwijzing. Want terugsturen naar huisarts terwijl er bv 40% verbetering is: Stop maar met fysiotherapie want dat heeft geen zin. Meer medicatie en evt doorverwijzing naar specialist terwijl uit onderzoek eruit komt dat 6 maanden behandelen de juiste optie is. Globaal genomen dan.

  • Afdeling Kwaliteit (25 juli 2017 07:25)

   Geachte heer Bouwmeister,

   Dank voor uw vraag. De mate van verbetering hangt af van de hulpvraag van de patiënt, de door de patiënt ervaren klachten en diens context. Iemand die in zijn werk sterk afhankelijk is van de functie van zijn schouder wordt eerder terug verwezen. 

 • Mevr. C. Tempelaar (6 juni 2017 19:33)

  In de factsheet copd staat vermeld dat gold 2 ook vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Dit is volgens mij niet juist. Vanaf gold 3 wordt fysiotherapie vergoed vanaf de 20e behandeling. Gold 2 komt wel in aanmerking voor behandeling vanuit de beweeginterventies (3 maanden en in groepsverband) Mocht ik niet juist geinformeerd zijn, dan hoor ik dit graag terug

  • Afdeling Kwaliteit (12 juni 2017 09:00)

   Wat u zegt klopt niet: COPD staat op chronische lijst (basispakket) voor GOLD stadium 2 en hoger

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.