Het Informatieberaad. Informatie over ICT en EPD

Sinds 2014 komen zorgverleners en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport met regelmatig bij elkaar in Informatieberaad Zorg. Dit Informatieberaad werkt aan een duurzaam informatiestelsel in de zorg. Zodat bijvoorbeeld zorggegevens beter uitgewisseld kunnen worden. Of patiënten ook vanuit huis kunnen communiceren over zorg. Uiteraard neemt ook het KNGF deel aan het Informatieberaad

Doelen

Voor de uitwisseling van gegevens heeft het Informatieberaad vier doelen vastgesteld:  

  • Medicatieveiligheid: medicatierecepten worden op dezelfde manier uitgeschreven zodat overzicht en overdracht mogelijk is 

  • Patiënt centraal: mensen kunnen medische gegevens inzien en koppelen aan hun eigen persoonlijke gezondheidsgegevens 

  • Overdracht: zorgverleners dragen gegevens digitaal en gestandaardiseerd over aan andere zorgverleners 

  • Vastleggen: gegevens worden maar één keer vastgelegd en daarna hergebruikt. 

Bekijk deze film over het Informatieberaad!

In 2019 en 2020 komt de uitvoering van deze doelen in een stroomversnelling en worden er beslissingen genomen die iets voor jouw werk kunnen betekenen. Of voor de leveranciers waarmee je samenwerkt, bijvoorbeeld voor het EPD-systeem waarmee je werkt. 

Op deze pagina informeren we je over de voortgang van deze doelen en de invloed die maatregelen uit het Informatieberaad op jouw werk kunnen hebben. Daarnaast geven we in Fysio E-nieuws tweewekelijks een update met actuele informatie. Steeds staat centraal wat besluiten en acties van het Informatieberaad voor jou kunnen betekenen of wat er wel of niet van ons verwacht wordt.  

Meer informatie over de vier doelen en het Informatieberaad zelf vind je ook hier

Trefwoorden: