Beheer & implementatie

Vaak ligt de focus op ontwikkeling van standaarden. Het beheer van standaarden is minstens even belangrijk.

Beheerproces

Een zorgvuldig ingericht beheerproces is noodzakelijk om alle betrokkenen inzicht te geven in de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken. Een goed ingericht beheer van een standaard verhoogt het draagvlak bij de betrokken partijen, waardoor het doorvoeren van noodzakelijke aanpassingen in de standaard gestructureerd en soepel zal verlopen.

Door Nictiz is een generiek model beschreven voor het beheer van standaarden. Dit model is gebaseerd op de NEN norm 7522. Nictiz gebruikt dit generieke model als basis voor het inrichten van het beheer van standaarden. In het model is opgenomen welke actoren betrokken zijn, welke verantwoordelijkheden zij hebben en hoe het proces rondom de afhandeling van wijzigingsverzoeken verloopt.

Trefwoorden:

Kennishouder bij het KNGF

Heeft u een vraag? Neem contact op met onze ledenvoorlichters.
Ledenvoorlichting, 033-467 29 29, ledenvoorlichting@kngf.nl