Webinars privacy en informatiebeveiliging

Informatie en data

Geplande webinars:

Cliënten (ook potentiële), collega’s, medewerkers en wetgever gaan ervan uit dat  “passende technische en organisatorische maatregelen” zijn genomen om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot hun persoonsgegevens. Extra maatregelen zijn vereist als dit medische gegevens betreffen (bijzondere persoonsgegevens)

Op 25-05-2018 wordt in alle Europese lidstaten een verordening van kracht: De General Data Protection Rules (GDPR) die in alle landen tegelijkertijd de bestaande privacywetgeving vervangt. Voor Nederland betekent dat, dat de in 2016 aangescherpte Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit heeft grote consequenties. In het bijzonder voor de zorg. Organisaties  moeten kunnen aantonen dat aan de AVG wordt voldaan. Als dat niet het geval is, bestaat het risico op een hoge boete van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op deze pagina kun je je  aanmelden voor webinars die worden georganiseerd over de AVG. Er worden zowel informatieve als interactieve sessies georganiseerd. De interactieve zijn vooral bedoeld om ervaringen uit te wisselen. Is de materie nieuw voor je dan wordt geadviseerd eerst de informatieve sessie(s) te volgen.

Op basis van ervaringen opgedaan tijdens eerdere webinars is gekozen voor gecombineerde deelsessies op verschillende momenten van 30 minuten. Je kunt dan zelf bepalen of je de deelsessies gecombineerd volgt of na 30 minuten afhaakt om de aanvullende sessie op een ander moment te volgen. 

  • Deelsessie A (het waarom): Aanleiding en achtergronden AVG
  • Deelsessie B (het wat): Inhoud AVG. Begrippen en hun betekenis.
  • Deelsessie C (het hoe): Op welke wijze geef ik aantoonbaar vorm en inhoud aan de AVG
  • Deelsessie D (ISMS): Informatiebeveiligingsbeleid op basis van risicoanalyse 

Aanmelden
Informatieve webinars

Interactieve webinars

  • AVG in de praktijk: aanvullende informatie, vragen ervaringen in de praktijk (30-60 minuten)

Om deel te nemen moet je je even registreren door te klikken op de betreffende link.  Via een selectie box kun j aangeven op welk moment je wilt  deelnemen. 

Na registratie ontvang je binnen 24 uur een mail met een (unieke) link om deel te nemen.  Dit bevestigingsbericht bevat de naam van het webinar in de onderwerpsregel met daarachter de tekst: Confirmation. Het bericht begint met de tekst: Hi …, Thank you for registering …. en laat weten dat je kunt deelnemen met een PC, een Mac, een iPad (of andere tablet) of Iphone.

Om aan het webinar te kunnen deelnemen moet een programma worden geïnstalleerd. Dat programma heet Zoom. Als als je eerder aan een Zoom webinar hebt deelgenomen kun je gewoon op de link klikken op het moment dat de webinar staat gepland.

Als je nog niet eerder aan een Zoom webinar hebt deelgenomen kun je na ontvangst van het bevestigingsbericht meteen op de betreffende link klikken, waarna je eenmalig wordt begeleid bij het installatieproces. Volg de instructies in dit filmpje om de audiovisuele middelen te testen/in te stellen.

Kan een vraag niet wachten of heb je na 24 uur geen mail met de unieke link ontvangen? Stuur dan gerust even een mail naar Rob Stadt , Functionaris voor de Gegevensbescherming van het KNGF.