Webinars privacy en informatiebeveiliging

Informatie en data

Geplande webinars:

Op 25-05-2018 wordt in alle Europese lidstaten de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Nieuwe privacywetgeving waarbij organisaties moeten kunnen aantonen dat die wordt nageleefd. Als dat niet het geval is, bestaat het risico op een hoge boete van de Autoriteit Persoonsgegevens. Op deze pagina kun je je  aanmelden voor webinars die worden georganiseerd over de AVG. Er worden zowel informatieve als interactieve sessies georganiseerd. De webinars kun je vanaf iedere locatie volgen. Het woord "Amsterdam" op de aanmeldpagina heeft betrekking op de tijd en dus niet op de locatie!

Tijdens de informatieve sessie word je geïnformeerd over de bedoeling (het waarom) van de Algemene Verordening, Na een toelichting op de begrippen, wordt dieper ingegaan op de rechten en plichten die de basis vormen om aantoonbaar te voldoen aan de AVG. Daarbij wordt nadrukkelijk ingezoomd op de belangrijke rol die de NEN norm voor Informatiebeveiliging in de Zorg (NEN7510 - versie 2017) daarbij speelt. (zie de publicatie in het Staatsblad van 28-11-2017) Als je die nog niet hebt gedownload kunt wordt aangeraden om dit te doen door te klikken op deze link voor deel 1 (Managementsysteem) en deze voor deel 2  (Beheersmaatregelen) en ter voorbereiding kennis te nemen van de inhoud. 

Klik op onderstaande links om je aan te melden voor één van de informatieve sessies

Interactieve sessies:
AVG in de praktijk:  23-05 om 11:00

Als je je aanmeldt ontvang je binnen enkele minuten een bevestigingsbericht. Dit bevestigingsbericht bevat de naam van het webinar in de onderwerpsregel met daarachter de tekst: Confirmation. Het bericht begint met de tekst: Hi …, Thank you for registering …. en laat weten dat je kunt deelnemen met een PC, een Mac, een iPad (of andere tablet) of Iphone. 

Om aan het webinar te kunnen deelnemen moet een programma worden geïnstalleerd. Dat programma heet Zoom. Als als je eerder aan een Zoom webinar hebt deelgenomen kun je gewoon op de link klikken op het moment dat de webinar staat gepland.

Als je nog niet eerder aan een Zoom webinar hebt deelgenomen kun je na ontvangst van het bevestigingsbericht meteen op de betreffende link klikken, waarna je eenmalig wordt begeleid bij het installatieproces. Volg de instructies in dit filmpje om de audiovisuele middelen te testen/in te stellen.

Inhoud webinars
De webinars worden (sinds januari 2016) gegeven door Rob Stadt. Rob vervult al enige jaren de rol van (onafhankelijk) Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) voor het KNGF. 

De AVG-tool, die onder verantwoordelijkheid van de Stichting AVG is ontwikkeld (zie dit bericht) komt tijdens deze webinars niet aan de orde. Aanbieding van die tool vloeit voort uit een samenwerking die het KNGF met deze Stichting is aangegaan.

Graag het verzoek om vragen - die het operationele privacybeleid van het KNGF betreffen - te richten aan ledenvoorlichting@kngf.nl.