Webinars privacy en informatiebeveiliging

Informatie en data

Geplande webinars:

Uw cliënten (ook potentiële), collega’s, medewerkers en wetgever gaan ervan uit dat u “passende technische en organisatorische maatregelen” heeft genomen om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot hun persoonsgegevens. Extra maatregelen zijn vereist als dit medische gegevens betreffen (bijzondere persoonsgegevens)

Op 25-05-2018 wordt in alle Europese lidstaten een verordening van kracht: De General Data Protection Rules (GDPR) die in alle landen tegelijkertijd de bestaande privacywetgeving vervangt. Voor Nederland betekent dat, dat de in 2016 aangescherpte Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit heeft grote consequenties voor vrijwel iedere organisatie. In het bijzonder voor de zorg. Van belang is vooral dat u moet kunnen aantonen dat u aan de AVG voldoet en dat, als dat niet het geval is, u het risico loopt op een hoge boete van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op deze pagina kunt u zich aanmelden voor webinars die worden georganiseerd over de onderwerpen privacy en informatiebeveiliging. Er worden zowel informatieve als interactieve sessies georganiseerd. De interactieve zijn vooral bedoeld om ervaringen uit te wisselen. Is de materie nieuw voor u dan wordt geadviseerd eerst de informatieve sessie(s) te volgen.

Op basis van ervaringen opgedaan tijdens eerdere webinars is gekozen voor gecombineerde deelsessies op verschillende momenten van 30 minuten. U kunt dan zelf bepalen of u de deelsessies gecombineerd volgt of na 30 minuten afhaakt om de aanvullende sessie op een ander moment te volgen. 

  • Deelsessie A (het waarom): Aanleiding en achtergronden AVG
  • Deelsessie B (het wat): Inhoud AVG. Begrippen en hun betekenis.
  • Deelsessie C (het hoe): Op welke wijze geef ik aantoonbaar vorm en inhoud aan de AVG
  • Deelsessie D (ISMS): Informatiebeveiligingsbeleid op basis van risicoanalyse 

Aanmelden
Informatieve webinars

Interactieve webinars

  • AVG in de praktijk: aanvullende informatie, vragen ervaringen in de praktijk (30-60 minuten)

Voor alle bovenstaande sessies dient u zich vooraf te registreren door te klikken op de betreffende link. De webinars worden op verschillende tijdstippen overdag en ‘s avonds georganiseerd. Via een selectie box kunt u aangeven op welk moment u wenst deel te nemen. Als er een specifiek onderdeel is waarover u extra wenst te worden geïnformeerd kunt u dat bij de registratie aangeven.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen ontvangt u direct een mail met uw (unieke) link om deel te nemen of binnen 24 uur. Het scherm na de registratie geeft u daarover uitsluitsel.

Kan uw vraag niet wachten? Stuur dan even een mail naar Rob Stadt , Functionaris voor de Gegevensbescherming van het KNGF