Webinars privacy en informatiebeveiliging

Informatie en data

Geplande webinars:

Op 25-05-2018 is in alle Europese lidstaten de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Nieuwe privacywetgeving waarbij organisaties moeten kunnen aantonen dat die wordt nageleefd. Als dat niet het geval is, bestaat het risico op een hoge boete van de Autoriteit Persoonsgegevens. Op deze pagina kun je je  aanmelden voor webinars die worden georganiseerd over de AVG. Er worden zowel informatieve als interactieve sessies georganiseerd. De webinars kun je vanaf iedere locatie volgen. Het woord "Amsterdam" op de aanmeldpagina heeft betrekking op de tijd en dus niet op de locatie!

Tijdens de informatieve sessie word je geïnformeerd over de bedoeling (het waarom) van de Algemene Verordening, Na een toelichting op de begrippen, wordt dieper ingegaan op de rechten en plichten die de basis vormen om aantoonbaar te voldoen aan de AVG. Daarbij wordt nadrukkelijk ingezoomd op de belangrijke rol die de NEN norm voor Informatiebeveiliging in de Zorg (NEN7510 - versie 2017) daarbij speelt. (zie de publicatie in het Staatsblad van 28-11-2017) Als je die nog niet hebt gedownload kunt wordt aangeraden om dit te doen door te klikken op deze link voor deel 1 (Managementsysteem) en deze voor deel 2  (Beheersmaatregelen) en ter voorbereiding kennis te nemen van de inhoud. 

Informatief AVG webinar
Het informatieve AVG webinar duurt een uur en wordt op verzoek georganiseerd voor zowel kleine als grotere organisaties. Eventueel ook buiten reguliere werktijden. Je kunt daartoe even een berichtje sturen. Bij voorkeur via Siilo anders per e-mail aan fg@robstadt.nl   

AVG spreekuur
Op een enkele uitzondering na wordt iedere woensdag om 9:30 uur een interactief AVG spreekuur georganiseerd waar je terecht kunt met vragen die betrekking hebben over (het voldoen aan) de AVG in de praktijk en de implementatie van NEN7510. Net als bij de informatieve sessies maken we ook hierbij gebruik van Zoom. Op verzoek kan het spreekuur eventueel buiten reguliere werktijd worden georganiseerd. Ook hierbij graag even een verzoekje bij voorkeur via Siilo

Zoom
Om deel te nemen aan een informatief webinar of een interactief spreekuur heb je het programma Zoom nodig. Zoom werkt onder vrijwel ieder besturingssysteem. Je kunt dus zowel een sessie bijwonen op de desktop, laptop, tablet of smartphone, hoewel dat laatste niet is aan te raden als sheets worden gebruikt. Als sprake is van een  aanmeldprocedure ontvang je na aanmelding een bevestigingingsbericht met een link. Als je Zoom al hebt geinstalleerd kun je gewoon op die link klikken op het moment dat de sessie staat gepland.

Als je Zoom vooraf installeert volg dan de instructies in dit filmpje om de audiovisuele middelen te testen/in te stellen.

Inhoud webinars
De webinars worden (sinds januari 2016) gegeven door mij als (onafhankelijk) Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) voor het KNGF.  Vanuit die rol verwijs ik ook graag naar de site van de AVG Helpdesk Zorg en Welzijn voor vele  - met de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens) afgestemde antwoorden (!) - op vragen.

De inhoud van de  AVG-tool, die onder verantwoordelijkheid van de Stichting AVG is ontwikkeld (zie de informatie op deze pagina)  komt tijdens deze webinars niet aan de orde. Heeft u vragen over deze tool dan kunt u die richten aan ledenvoorlichting@kngf.nl.

Rob Stadt, FG KNGF