Webinars privacy en informatiebeveiliging

Informatie en data

Geplande webinars:

Op 25-05-2018 wordt in alle Europese lidstaten de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Nieuwe privacywetgeving waarbij organisaties moeten kunnen aantonen dat die wordt nageleefd. Als dat niet het geval is, bestaat het risico op een hoge boete van de Autoriteit Persoonsgegevens. Op deze pagina kun je je  aanmelden voor webinars die worden georganiseerd over de AVG. Er worden zowel informatieve als interactieve sessies georganiseerd. 

Tijdens de sessie van een uur wordt  het waarom, de begrippen en hun betekenis uitgelegd (deel 1). Tijdens een 2e sessie van ook een uur wordt dieper ingegaan op het hoe en op welke wijze aantoonbaar kan worden voldaan aan de AVG (deel 2). Daarbij wordt ingezoomd op de implementatie van NEN7510 (het totstandbrengen van een ISMS (Informatiebeveiligingsbeleid op basis van risicoanalyse). Geadviseerd wordt om eeerst  deel en en daarna deel 2 te volgen. Klik op onderstaande links om je aan te melden:

Volgende informatieve sessies:
Deel 1:   21-03 om 9:30  03-04 om 09:30 11-04 om 09:30
Deel 2:   21-03 om 11:00 04-04 om 14:30 11-04 om 11:00

Interactieve sessies:
AVG in de praktijk:  04-04-16:00

Als je je aanmeldt ontvang je binnen 24 uur een bevestigingsbericht. Dit bevestigingsbericht bevat de naam van het webinar in de onderwerpsregel met daarachter de tekst: Confirmation. Het bericht begint met de tekst: Hi …, Thank you for registering …. en laat weten dat je kunt deelnemen met een PC, een Mac, een iPad (of andere tablet) of Iphone. Let op! Als het maximale aantal deelnemers is bereikt ontvang je geen bevestigingsbericht!

Om aan het webinar te kunnen deelnemen moet een programma worden geïnstalleerd. Dat programma heet Zoom. Als als je eerder aan een Zoom webinar hebt deelgenomen kun je gewoon op de link klikken op het moment dat de webinar staat gepland.

Als je nog niet eerder aan een Zoom webinar hebt deelgenomen kun je na ontvangst van het bevestigingsbericht meteen op de betreffende link klikken, waarna je eenmalig wordt begeleid bij het installatieproces. Volg de instructies in dit filmpje om de audiovisuele middelen te testen/in te stellen.

Inhoud webinars
De webinars worden (sinds januari 2016) gegeven door Rob Stadt. Rob vervult al enige jaren de rol van Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) voor het KNGF. Zowel tijdens als in het verlengde van de webinars worden hem vragen gesteld. In verband met zijn onafhankelijke rol als FG  wordt verzocht om vragen die het privacybeleid van het KNGF betreffen te richten aan ledenvoorlichting@kngf.nl