Webinars privacy en informatiebeveiliging

Informatie en data

Geplande webinars:

Er worden informatieve en interactieve webinars georganiseerd. De interactieve webinars zijn vooral bedoeld om ervaringen uit te wisselen. Als u die nog niet heeft opgedaan wordt geadviseerd om eerst één van de informatieve webinars te volgen. Klik op de betreffende link als u zich wilt aanmelden voor een webinar.

Informatieve webinars

Informatiebeveiliging deel 1 (informatief)

  • Inhoud: wet en regelgeving, meldplicht datalekken, NEN7510, risicoanalyse
  • Datum: Op een enkele uitzondering na om de 3 weken op dinsdagavond om 20:00 uur 

Informatiebeveiliging deel 2  (informatief)

  • Inhoud: aan de slag met NEN7510, PIA, zelf doen of uitbesteden, PDCA cyclus, maatregelen
  • Datum: Op een enkele uitzondering na om de 3 weken op dinsdagavond om 20:00 uur

Voorbereiding Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (informatief)

Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg (informatief)

  • Inhoud: Rechten van de patiënt, plichten van de zorgaanbieder, privacyverklaring (zie berichtgeving)
  • Datum: 15-08-2017 om 13:00

 

 

Interactieve webinars

Ervaringen met de implementatie van NEN7510 (interactief)

  • Inhoud: Van deelnemers wordt verwacht dat men de informatieve webinars Informatiebeveiliging deel 1 en/of deel 2 al  heeft gevolgd en is gestart met de risicoanalyse en prioritering van maatregelen. Ervaringen en uitdagingen staan tijdens deze interactieve sessie centraal.
  • Datum:  Op een enkele uitzondering na om de 14 dagen op woensdag om 09:30 uur Klik op deze aanmeldingslink

Ervaringen met de voorbereidingen op de AVG (interactief)

  • Inhoud: Van deelnemers wordt verwacht dat men het webinar over de AVG al heeft  gevolgd en is gestart met de voorbereidingen. Ervaringen en uitdagingen staan tijdens deze interactieve sessie centraal.
  • Datum:  Op een enkele uitzondering na om de 14 dagen op woensdag om 09:30 uur Klik op deze aanmeldingslink

Bij het aanmelden wordt u in de gelegenheid gesteld om kenbaar te maken waarover u specifek geïnformeerd wilt worden. Kan uw vraag niet wachten? Stuur dan even een mail naar Rob Stadt (zie contactgegevens hieronder)

Contactpersoon

Specifieke vragen over Standaardisatie & Interoperabiliteit, Privacy & Informatiebeveiliging (NEN7510 - Wbp - AVG) kunt u richten aan Rob Stadt (FG)
033 4672925, stadt@kngf.nl