Vertrouwen

Bij de onderwerpen privacy en informatiebeveiliging gaat het om "vertrouwen". En dan vooral de zekerheid dat die is geborgd. Vertrouwen gaat over gedrag en over afspraken op basis van wet en regelgeving. Dingen die je doet en dingen die je juist niet doet.

Informatiebeveiliging

Bij de term "informatiebeveiliging" wordt veelal direct gedacht aan het voorkomen van de toegang tot vertrouwelijke gegevens door onbevoegden. Informatiebeveiliging richt zich echter ook ook op de kwaliteit en continuïteit van het zorgproces.

Gepaste maatregelen

Het nemen van maatregelen na het in kaart brengen van de risico's. Adequate (passende) maatregelen de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens te garanderen. Vaak wordt verondersteld dat de IT leverancier verantwoordelijk en aansprakelijk is bij calamiteiten. Dat is echter een misverstand.

Aansprakelijkheid

De zorgprofessional is zowel civielrechtelijk als tuchtrechtelijk, en bij ernstige calamiteiten ook strafrechtelijk, aansprakelijk. Van belang is dus dat u als fysiotherapeut in staat bent om de patiënt de garanties te geven die de wetgever verlangt. Omdat u voor uw ICT omgeving afhankelijk bent van uw ICT leverancier, zijn goede afspraken dus essentieel!

 

Contactpersoon

Specifieke vragen over Standaardisatie & Interoperabiliteit, Privacy & Informatiebeveiliging (NEN7510 - Wbp - AVG) kunt u richten aan Rob Stadt (FG)
033 4672925, stadt@kngf.nl