Normen

Een norm een vrijwillige afspraak tussen partijen over een product, dienst of proces, maar .....

Die "vrijwilligheid" geldt niet voor de NEN 7510, NEN7512 en NEN7513....

Hoewel normen geen wetten zijn, het karakter hebben van ’best practices’ en het toepassen daarvan vrijwillig is, ligt dat bij een aantal de normen anders. Zorgverleners zijn sinds 1 juni 2009 wettelijk verplicht om gebruik te maken van het Burgerservicenummer (BSN). Artikel 2 van de Regeling Gebruik Burgerservicenummer in de Zorg schrijft de toepassing van NEN7510 voor. Daarnast wordt de toepassing van NEN 7512 en NEN 7513 door het ministerie van VWS als dwingend beoordeeld. Mede om die reden is besloten om deze normen, in tegenstelling tot andere normen, kosteloos beschikbaar te stellen.

Plan van aanpak

In verband met het van kracht worden van de Meldplicht Datalekken op 1 januari 2016 en het van kracht worden van de AVG op 25-05-2018  is er meer aandacht voor het onderwerp Privacy en Informatiebeveiliging. Ook na het downloaden van de NEN norm voor Informatiebeveiliging NEN7510 via de NEN normshop blijkt de vertaling van deze norm in de praktijk een uitdaging. 

Webinar sessies:

Om handvatten te geven t.b.v. de implementatie van een informatiebeveiligingsbeleid worden webinarsessies georganiseerd. Achter deze link treft u een aantal sheets die een impressie geven over de behandelde onderwerpen tijdens de webinar sessies. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de, door de norm NEN7510 voorgestelde aanvliegroute. Tijdens de webinarsessies wordt dieper op de onderwerpen ingegaan.

Meer over de webinar sessies Privacy en Informatiebeveiliging 

Contactpersoon

Specifieke vragen over Standaardisatie & Interoperabiliteit, Privacy & Informatiebeveiliging (NEN7510 - Wbp - AVG) kunt u richten aan Rob Stadt (FG)
033 4672925, stadt@kngf.nl