Normen

Een norm een vrijwillige afspraak tussen partijen over een product, dienst of proces, maar .....

Die "vrijwilligheid" geldt niet voor de NEN 7510, NEN7512 en NEN7513....

Hoewel normen geen wetten zijn, het karakter hebben van ’best practices’ en het toepassen daarvan vrijwillig is, ligt dat bij een aantal de normen anders. Zorgverleners zijn sinds 1 juni 2009 wettelijk verplicht om gebruik te maken van het Burgerservicenummer (BSN). Artikel 2 van de Regeling Gebruik Burgerservicenummer in de Zorg schrijft de toepassing van NEN7510 voor. Daarnast wordt de toepassing van NEN 7512 en NEN 7513 door het ministerie van VWS als dwingend beoordeeld. Mede om die reden is besloten om deze normen, in tegenstelling tot andere normen, kosteloos beschikbaar te stellen.

Plan van aanpak

In verband met het van kracht worden van de Meldplicht Datalekken op 1 januari 2016 en het van kracht worden van de AVG op 25-05-2018  is er meer aandacht voor het onderwerp Privacy en Informatiebeveiliging. Ook na het downloaden van de NEN norm voor Informatiebeveiliging NEN7510 via de NEN normshop blijkt de vertaling van deze norm in de praktijk een uitdaging. 

Webinar sessies:

Om handvatten te geven t.b.v. de implementatie van een informatiebeveiligingsbeleid worden webinarsessies georganiseerd. Achter deze link treft u een aantal sheets die een impressie geven over de behandelde onderwerpen tijdens de webinar sessies. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de, door de norm NEN7510 voorgestelde aanvliegroute. Tijdens de webinarsessies wordt dieper op de onderwerpen ingegaan.

Meer over de webinar sessies Privacy en Informatiebeveiliging 

Contactpersoon

Specifieke vragen over Standaardisatie & Interoperabiliteit, Privacy & Informatiebeveiliging (NEN7510 - Wbp - AVG) kunt u richten aan Rob Stadt (FG)
033 4672925, stadt@kngf.nl

Reacties

 • Rob Stadt (27 juli 2016 12:50)

  Beste Daniëlle, dank voor je bijdrage. Zoals je in de tekst hierboven kunt lezen gaat de wetgever er sinds juni 2009 van uit, dat de patiënt er op kan vertrouwen dat iedere zorgaanbieder de informatiebeveiliging op orde heeft voordat het BSN wordt verstrekt. Kennis nemen van de norm (op zijn minst globaal) is dus wettelijk gezien een vereiste. Zelfs bij globale doorlezing zal snel duidelijk worden dat Informatiebeveiliging maatwerk is en dat het dus meer behelst dan een "eenvoudig lijstje". Eén en ander licht ik uitgebreider toe in een document dat je kunt benaderen via de faq "Waaraan moet ik voldoen om voor een PLUS status in aanmerking te komen?" De sheets die je kunt benaderen via de link hierboven zijn, op basis van suggesties tijdens de webinars, aangevuld. Tenslotte ben ik graag bereid om desgewenst nog één en ander toe te lichten. Met vriendelijke groet, Rob Stadt

 • Mevr. D. Douma (22 juli 2016 10:05)
  Dezelfde vraag als Dhr Prikken stel ik nogmaals: Waarom is er niet gewoon een overzichtsdocument voor praktijkhouders beschikbaar waar je kunt zien wat je moet regelen zonder dat hier een volledige cursus/webseminar/NEN documenten voor nodig is.... Wat wenselijk zou zijn voor ons is een lijstje met punten waaraan ik moet voldoen en informatie hoe ik hier daar aan kan komen en wat ik formeel moet vastleggen om bijv voor PLUS status in aanmerking te kunnen komen.... Niet heel ingewikkeld gewoon een lijstje lijkt me..... Hoor graag van u. Groet, Danielle
 • KNGF (7 juli 2016 11:53)

  Beste Harry, dank voor je reactie. Ik begrijp de uitdagingen waarvoor je je geplaatst ziet. Ik heb je gemaild en naar aanleiding van je vraag de tekst hierboven aangepast.

  Ik hoop je via het forum binnen FysioNetwerken of tijdens één van de webinar sessies van dienst te kunnen zijn.

  Groeten Rob Stadt

 • De heer H. Prikken (5 juli 2016 11:40)
  Beste Rob Waar kan ik in het kort vonden waar we met de NEN 7510-7512-7513 aan moeten voldoen zonder alle gedwonloade NEN documenten te moeten lezen. Ik ben ermee begonnen maar vraag me echt af: wat moet IK bij mijn bedrijf nou geregeld hebben? Kun je me helpen?
Op deze pagina kan niet meer gereageerd worden