Waarnemen

Jij of een collega is tijdelijk afwezig vanwege zwangerschap, ziekte of een sabbatical. Dit gaat vaak ten koste van de continuïteit in de praktijk. Een waarnemer is dan een prima oplossing. Waarnemen is op verschillende manieren in te vullen met daarbij verschillende consequenties.

Collegiale waarneming binnen één praktijk

Als er meer collega's in één praktijk werken, is de meest eenvoudige oplossing dat een collega waarneemt. Je maakt hierover afspraken, bi...

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Waarnemen op grond van arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Je kunt ook een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangaan voor de duur van de waarneming met een fysiotherapeut van buiten jouw orga...

Inhuur van een zzp'er

Opdrachtgevers en opdrachtnemers maken sinds 1 mei 2016, in plaats van de VAR-verklaring, gebruik van modelovereenkomsten, die door de be...

Waarnemen via een uitzendbureau

Via een uitzendbureau kan je een waarnemer inhuren op uitzendbasis of detachering. Je sluit dan een contract af met het uitzendbureau. Vo...

Collegiale waarneming door een collega van een andere praktijk

Van collegiale waarneming is sprake als: een praktijkhouder een andere praktijkhouder vervangt of een werknemer uit de ene praktijk wordt...

Trefwoorden:

Kennishouder bij het KNGF

Heeft u een vraag? Neem contact op met onze ledenvoorlichters.
Ledenvoorlichting, 033-467 29 29, ledenvoorlichting@kngf.nl