Risico's & verzekeren

Bij uw beroepsuitoefening loopt u allerlei risico’s. Zeker als u een eigen praktijk voert. Voor sommige risico’s kan het verstandig zijn om u te verzekeren tegen de financiële gevolgen. Welke risico’s dekt u af?

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Ook in de fysiotherapie kunt u arbeidsongeschikt raken. Als zelfstandig fysiotherapeut zit u dan zonder inkomsten. Een particuliere arbei...

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Stel, u geeft een verkeerde behandeling aan een patiënt en die lijdt daardoor verlies, dan vergoedt een beroepsaansprakelijkheidsverzeker...

Rechtsbijstandsverzekering bedrijven

Als praktijkhouder kunt u in conflict komen met bijvoorbeeld een leverancier of met een patiënt. Een rechtsbijstandsverzekering vergoedt ...

Opstalverzekering

Een opstalverzekering dekt schade die uw praktijkgebouw oploopt, bijvoorbeeld door brand, blikseminslag of een ontploffing.

Bedrijfsschadeverzekering

Brand of inbraak in uw praktijk heeft niet alleen directe schade tot gevolg, maar uw praktijk ligt soms ook tijdelijk helemaal stil. In die tijd verdient u niets, maar sommige kosten lopen door. Een bedrijfsschadeverzekering vergoedt die vaste kosten. De exacte dekking verschilt per verzekering.

Goederen- en inventarisverzekering

Uw voorraad of inventaris kan schade oplopen, bijvoorbeeld door brand, inbraak of storm. Een goederen- en inventarisverzekering vergoedt die schade. Voorwaarde daarbij is wel dat uw pand goed beveiligd is.

Compagnonsverzekering

Ook wel een zakelijke overlijdensrisicoverzekering genoemd. Hebt u een compagnon en valt deze weg wegens overlijden, dan komen vaak erfgenamen in het spel die recht hebben op een deel van de praktijk. Een compagnonsverzekering keert bij overlijden van uw compagnon een bedrag uit. Daarmee kunt u het aandeel van de erfgenamen overkopen.

Trefwoorden:

Kennishouder bij het KNGF

Heeft u een vraag? Neem contact op met onze ledenvoorlichters.
Ledenvoorlichting, 033-467 29 29, ledenvoorlichting@kngf.nl