Meldcode huiselijk geweld

Zorgverleners die werken met een meldcode gaan bewuster en makkelijker om met signalen van huiselijk geweld. In de praktijk blijken zij driemaal vaker in te grijpen dan collega’s die niet met zo’n code werken. Weet wat u kunt doen.

Hoe te handelen

Vermoedt u dat een patiënt slachtoffer is van huiselijk geweld of kindermishandeling? De KNGF meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is voor fysiotherapeuten de professionele norm. De meldcode ondersteunt u bij het melden en bij de afweging hoe te handelen. Wat moet, wat mag, wat niet en hoe? Alles gericht op de fysiotherapie.

E-learning, specifiek voor de fysiotherapeuten

Specifiek gericht op fysiotherapie en overal en op elk tijdstip te doen. In samenwerking met Augeo wordt er gewerkt aan een herziene geaccrediteerde E-learning meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling. Deze wordt verwacht in december 2018.

Trefwoorden:

Kennishouder bij het KNGF

Heeft u een vraag? Neem contact op met onze ledenvoorlichters.
Ledenvoorlichting, 033-467 29 29, ledenvoorlichting@kngf.nl