Antwoord op vragen over het coronavirus

Onze leden stellen veel vragen aan de afdeling ledenvoorlichting, via mailtjes. Hier vind je de meest gestelde vragen.

Bijgewerkt op 27 maart 2020

Standpunt KNGF

Heeft het KNGF een eigen standpunt?

Ons standpunt en advies voor handelen vind je in het triage stappenplan, dit is de versie van 25 maart 2020.

Graag zou ik van het KNGF vernemen wat wij als fysiotherapeuten kunnen en moeten doen in verband met de corona-toestanden. 
De adviezen voor praktijken, medewerkers en patiënten verzamelen we op onze website

Waarom wijkt het triage stappenplan af van het KNGF af van de RIVM-richtlijnen?
Het stappenplan is een behoudend advies daar waar het gaat om face-to-face-behandelingen. Het KNGF kiest voor de benadering die uitgaat van maximale veiligheid voor patient en fysiotherapeut. Uiteindelijk maak jij als professional de afweging die gepast is gegeven jouw situatie en gegeven de noodzaak van de face-to-face-behandeling en de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen.


Praktijken

Waarom is er geen oproep om helemaal dicht te gaan?
Ons advies is: volg de triage die we op onze website hebben staan. Helemaal sluiten is niet ons advies, kijken naar andere behandelmethodes op afstand wel. Zo zijn we bereikbaar voor noodzakelijke zorg.

Is het nog mogelijk om fysiofitness te geven?
Op basis van de besluiten die de regering op 23 maart heeft genomen is het niet mogelijk om in groepen behandelingen te geven. Naast de maatregelen van de overheid verwijzen we je ook naar het triage stappenplan van het KNGF zelf. 

Als ik voldoende ruimte tussen patiënten organiseer, mag ik dan wel een groepsbehandeling doen?
Het advies is om niet face-to-face te behandelen, tenzij het echt niet anders kan. Dat geldt dus ook voor groepsbehandelingen.

Ik hoor van collega's dat er wel groepsbijeenkomsten zijn, waar mensen dan in een ruimte op afstand van elkaar staan. Wat zal ik doen?
In ons triage stappenplan adviseren we praktijken om beschikbaar te blijven voor patienten en de zorg zo te organiseren dat het veilig is en bijdraagt. Ons advies is om deze niet noodzakelijke zorg vanwege de risico's op dit moment geen doorgang te laten hebben.

Valt fysiotherapie onder cruciale beroepen (en zoja, is er onderscheid tussen intramuraal en 1e lijns)?
Fysiotherapie valt onder de Zorg en (Maatschappelijke) ondersteuning, alle zorg die in Nederland wordt verleend volgens de wetten WLZ, ZvW, WMO, en de Jeugdwet. Daarom heb je recht op de maatregelen in het onderwijs en de kinderopvang. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Hoe zit het met beschermende middelen, bijvoorbeeld voor face-to-face behandelingen?
Elke werkgever is verantwoordelijk voor een veilige werkplek voor werknemers. De beschermingsmiddelen die nodig zijn vind je op de website van het RIVM.

Ik krijg van de GGD een ander antwoord dan het advies van het KNGF, bijvoorbeeld over groepsbehandelingen in de praktijk of over fysiotherapie als vitaal beroep. Welk advies volg ik dan?
In ons triage stappenplan adviseren we praktijken en fysiotherapeuten bij het nemen van besluiten over het leveren van fysiotherapeutische zorg. 

Ik hoor dat bijvoorbeeld personal trainers buiten 1 op 1 trainingen geven? Wat is het advies van het KNGF?
In ons triage stappenplan adviseren we je wat te doen. Daarnaast: deze behandelingen lijken ook op afstand mogelijk. Met elk contact vergroot je het risico van besmetting.

Wanneer mag een van corona genezen fysiotherapeut weer werken?
Ook hier: volg het stroomschema. Behandeling op afstand kan in ieder geval. Het RIVM is leidend in de adviezen over het moment waarop je genezen bent.


Fysiotherapeuten die werken in een ziekenhuis

Waar vind ik informatie die vooral geschikt is voor intramurale fysiotherapie?
Op onze website hebben we een aparte informatiepagina voor fysiotherapeuten die in het ziekenhuis werken. Je vindt er aanbevelingen voor jou als fysiotherapeut, maar ook beeldmateriaal, patiëntinstructies en oefeningen op papier die jou en de patiënt kunnen ondersteunen.

Wat adviseert het KNGF leden die werken in de GRZ dan wel verpleeghuissector? Ik vrees alleen dat het triage stappenplan binnen de GRZ en verpleeghuissetting niet haalbaar is vanwege de schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen.
We adviseren je om onze pagina op het kennisplatform te bekijken. Meer informatie vind je ook op de website van FBZ.


Werknemers

Heb ik, als fysiotherapeut, een cruciaal beroep?
Fysiotherapie valt onder de Zorg en (Maatschappelijke) ondersteuning, alle zorg die in Nederland wordt verleend volgens de wetten WLZ, ZvW, WMO, en de Jeugdwet. Daarom heb je recht op de maatregelen in het onderwijs en de kinderopvang. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Mijn werkgever geeft aan dat ik, als een huisgenoot ziek is, geen recht heb op zorgverlof. Hoe zit dat?
Wanneer een huisgenoot noodzakelijke verzorging nodig heeft, kun je een beroep doen op zorgverlof. Overleg wel met je werkgever en raadpleeg je arbeidsvoorwaarden.


Patiënten

Wie behoren tot de kwetsbare groepen?

  • Alle personen ≥70 jaar
  • Alle personen met één van onderliggende aandoeningen die een verhoogd risico hebben om geïnfecteerd te raken en/of een grotere kans hebben op ernstiger beloop:
  • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen
  • chronische hartaandoeningen
  • diabetes mellitus;
  • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie
  • verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten
  • met een hivinfectie in overleg met de hiv-behandelaar.

Behoren kinderen ook tot de groep mensen met een hoog risico?
Hoewel er minder zorgen zijn over besmettingen bij kinderen, lopen kinderen met een verminderde weerstand een verhoogd risico. De Nederlandse vereniging van kinderartsen geeft ook aan vanwege gebrek aan kennis, deze hoogrisico groep zo min mogelijk in aanraking te laten komen met anderen. Een goed voorbeeld zijn kinderen die oncologische behandeling krijgen.

Wat doen we met de behandeling van oudere mensen of zeer kwetsbare mensen?
Kwetsbare mensen wordt geadviseerd om risico's te vermijden. Mensen wordt daarnaast verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te vermijden. Weeg dus af wat het risico is voor een patiënt en voor jouzelf. Patiënten die zelf twijfelen kun je ook verwijzen naar thuisarts.nl.

Kan ik mensen thuis behandelen?
Volg hiervoor ons triage stappenplan.


Vergoedingen

Wat is het tarief voor fysiotherapie op afstand?
27/3/2020: Met Zorgverzekeraars Nederland is afgesproken dat de gedeclareerde prestaties (videoconsult/telefonische zitting) op dezelfde wijze doortellen (één ‘tik’ per zitting) in de basis- en aanvullende verzekering van patiënten. Het KNGF vindt dat het tarief voor deze behandelingen dan ook conform het reguliere zittingentarief zou moeten zijn. Wij hebben dat 27 maart aangekaart bij de zorgverzekeraars

 

DSW heeft een nieuw tarief aangekondigd voor fysiotherapie op afstand. Geldt een behandeling van minder dan 30 minuten ook als behandeling?
Ja. Dat is een zitting, ook voor de patiënt.

Wat zijn de codes voor fysiotherapie op afstand?
1850: screening
1864: screening & intake & onderzoek
1870: intake & onderzoek na verwijzing
1000: zitting fysiotherapie
1920: telefonische zitting fysiotherapie
Voor de verbijzonderde fysiotherapie zijn we met Zorgverzekeraars Nederland in overleg om ook deze zittingen op afstand declarabel te maken.

Mag ik als geriatriefysiotherapeut voor een beeldbehandeling code 1775 declareren? En onze kinderfysiotherapeut een code 1100?
De gespecialiseerde codes zijn nog niet ingekocht bij de zorgverzekeraars, wel kun je code 1000 gebruiken. 

Is de prestatiecode voor een “beeldverbinding” met de patiënt gelijk aan de prestatiecode die ook wordt gebruikt als de patiënt op de praktijk is geweest?
Er is soms verwarring over twee codes: 1920 en 1000. De code 1920 is een telefonisch consult, we adviseren om die minder in te zetten. De gespecialiseerde codes zijn nog niet ingekocht door de zorgverzekeraars. Daarvoor kun je nu code 1000 inzetten, volgens het gebruikelijke tarief.


Compensatie

Krijg je ook werktijdverkorting (vergoeding) bij variabel salaris en hoe wordt dat berekend? 
De regeling werktijdverkorting is op 17 maart vervangen door de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De nieuwe regeling is er voor vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract, als zij in dienst zijn tijdens de aanvraagperiode. Meer informatie vind je op deze pagina.

Is de regeling NOW ook van toepassing als je uit eigen initiatief de praktijk sluit?
Ja, deze blijft van kracht. We benadrukken wel dat de vestiging dan dicht is, en dat er consulten via beeldbellen kunnen doorlopen.

Hoe krijg ik compensatie?
We verzamelen informatie over compensatie op de pagina steun van buiten. We werken deze pagina met voorlichting steeds bij.

Veel chronische indicaties zijn tijdsgebonden in de basisverzekering te declareren. Zo ook bij COPD: hier is aantal in combinatie met periode van behandelen bepaald en beperkt. Nu wordt er een periode niet behandeld. Schuift de termijn mee? Formeel niet. Wel heeft het KNGF om coulance gevraagd bij Zorgverzekeraars Nederland, in verband met het coronavirus.

Misschien wat prematuur maar stel de markt trekt niet weer aan. Hoe zit het dan met een transitievergoeding?
Als een werkgever zijn werknemer ontslaat of zijn contract niet te verlengt, dan heeft de werknemer recht op een transitievergoeding


KRF NL, scholing en accreditatie

Is het nu makkelijker/sneller mogelijk om accreditatie te krijgen voor online scholingen? Ik wil kijken of ik geplande bijeenkomsten kan vervangen door online scholingsactiviteiten.
Er is niets gewijzigd voor het aanvraagproces voor een nieuwe accreditatieaanvraag. We bieden echter een mogelijkheid om gedurende de crisis reeds geaccrediteerde scholing in de vorm van een fysieke bijeenkomst om te buigen naar een online versie. Daar je meer over op de website van KRF NL.

Trefwoorden: