Persoonlijke Gezondheidsomgeving of PGO

Om een aantal redenen is het eerder gehanteerde begrip Persoonlijk Gezondheids Dossier (PGD) gewijzigd in Persoonlijke Gezondheidsomgeving of PGO. Een PGO bevat (digitale) kopieën van bestaande (elektronische) medische dossiers van zorgverleners en gegevens die de patiënt daar zelf aan toevoegt (Advies RvZ 2014)

Definitie van een PGD

Patiëntenfederatie NPCF hanteert de volgende definitie:

Een PGD is een

  • universeel toegankelijk,
  • voor leken begrijpelijk, gebruiksvriendelijk en levenslang hulpmiddel
  • om relevante gezondheidsinformatie te verzamelen, te beheren en te delen,
  • om regie te kunnen nemen over gezondheid en zorg
  • om zelfmanagement te ondersteunen
  • via gestandaardiseerde gegevensverzamelingen voor gezondheidsinformatie
  • en geïntegreerde digitale zorgdiensten

Wat wil je meten?

Interactieve site Trendition geeft inzicht in ruim 700 mogelijkheden om zelf je gezondheid te meten.

Trefwoorden:

Kennishouder bij het KNGF

Heeft u een vraag? Neem contact op met onze ledenvoorlichters.
Ledenvoorlichting, 033-467 29 29, ledenvoorlichting@kngf.nl