kngf---selectie---lr--061--mcklin-fotografie-portret-intramuraal-liggend.png
23 juli 2020

Veilig Incidenten Melden

De procedure veilig incidenten melden beoogt dat medewerkers op een veilige wijze interne onzorgvuldigheden en incidenten kunnen melden. Het doel is om onzorgvuldigheden en incidenten bespreekbaar te maken en ervan te leren. Het komt de kwaliteit van de zorg ten goede door inzicht te krijgen in voorkomende onzorgvuldigheden en incidenten (fouten en/of ongevallen). Op grond van dit inzicht kan de zorgaanbieder snel en adequaat maatregelen treffen om de kans op herhaling en/of stapeling van onzorgvuldigheden of (bijna-)incidenten in de toekomst te verkleinen. Maak gebruik van het modelprotocol en meldformulier.

KNGF Modelprotocol Veilig Incidenten Melden

Met dit modelprotocol voldoe je aan de verplichting van de Wkkgz die voorschrijft dat het voor zorgverleners mogelijk is om (bijna)incidenten intern te kunnen melden. Dit protocol kan naar eigen inzicht en situatie worden aangepast.

Met het voorbeeld meldformulier kan je (bijna)incidenten in je organisatie melden, je kan dit formulier naar eigen inzicht aanpassen. Afspraken over de werkwijze over het melden van (bijna) incidenten worden vastgelegd in een protocol veilig melden incidenten.