kngf---selectie---lr--031--mcklin-fotografie.jpg
16 juli 2020

Treed toe tot een maatschap

Een handige checklist als je van plan bent toe te treden tot een maatschap.

Toetreden tot een maatschap, dat vraagt nogal wat voorbereiding. Wij hebben voor jou een overzichtelijke checklist gemaakt, zodat je geen stappen overslaat.

Oriënteren

 1. Je hebt een goed lopende maatschap op het oog.
 2. Je hebt een adviseur geselecteerd voor de nodige ondersteuning.
 3. Je bent bekend met de visie van de maatschap en ziet hierin je eigen toegevoegde waarde.

Alles afgerond? Dan is het tijd voor de volgende fase

Analyseren

Na de oriëntatie start de analyse fase. Check of je alle stappen van de analyse hebt doorlopen:

 1. Je hebt het boekenonderzoek afgerond. Je weet hoe de maatschap er financieel voor staat en de haalbaarheidsanalyse ziet er positief uit.
 2. Je hebt alle samenwerkingsafspraken met zorgverleners in de omgeving in kaart gebracht. Het KNGF kan je begeleiden richting een of meerdere samenwerkingsverbanden.

Alle stappen afgerond? Dan ben je klaar voor de volgende fase.

Van onderhandelen naar contract

Het onderhandelen is een spannende fase. Zorg er voor dat alles goed in een contract wordt vastgelegd:

 1. Het inkoopmodel is besproken. Naast het pand (en inventaris) kan de praktijk zelf ook een waarde vertegenwoordigen. Deze goodwill heb je laten bepalen door een adviseur.
 2. Je hebt de onderhandelingen afgerond en de inkoopvoorwaarden zijn afgestemd met uw toekomstige maten. 
 3. De financiering is geregeld met de bank en/of de toekomstige maten. 
 4. Je hebt de intentieverklaring laten opstellen door een jurist en ondertekend.
 5. Je hebt de maatschapsovereenkomst door een deskundige of meerdere deskundigen (accountant, jurist etc.) laten opstellen en ondertekend.

Je bent nu klaar voor de volgende stap.

Investeren en financieren

Om toe te treden tot een maatschap, heb je geld nodig. Om de toetreding te financieren en om te investeren in de toekomst:

 1. Je hebt de investeringsbehoefte vastgesteld. Vergeet je rekening courant krediet niet. 
 2. Je hebt in overleg met een financieel adviseur de financieringsvorm gekozen.
 3. Je hebt de aanvraag voor de financiering verstuurd naar de bank. Vraag vantevoren bij jouw bank wat ze allemaal nodig hebben om jouw aanvraag te beoordelen.
 4. Je hebt een offerte ontvangen voor de financiering. Let op de (verplichte) verzekeringen en mogelijkheden om af te lossen. Raadpleeg desnoods een adviseur.
 5. Je hebt de offerte ondertekend en op tijd verstuurd. Alle stukken zijn compleet.
 6. Je hebt de financiering rond. Vergeet dit niet te melden aan de toekomstige maten in verband met het voorbehoud van de financieringstermijn.

Alle stappen goed doorlopen? Tijd voor de volgende stap.

Inschrijvingen

Nu je formeel toegetreden bent tot een maatschap, zorg je er voor dat alle inschrijvingen geregeld zijn. Wij zetten ze op een rijtje:

 • Je schrijft je bij de KvK in als maat in de maatschap.
 • Alle werkzame fysiotherapeuten staan ingeschreven in het BIG register.
 • Fysiotherapeuten zijn wettelijk verplicht een klachtenregister te hebben en aangesloten te zijn bij een geschillencommissie. Met een KNGF Vrijgevestigd Compleet lidmaatschap is dit gratis. Je moet je er wel voor aanmelden via: mijnkngf.nl.
 • Alle inschrijvingen in KRF NL zijn geregeld. Voor zowel de algemeen fysiotherapeuten als specialisten.

Je hebt alle inschrijvingen geregeld. Wat komt er nog meer bij het ondernemerschap kijken dat je absoluut geregeld wilt hebben?

Ondernemerschap

De belangrijkste zaken bij het toetreden tot een maatschap hebben we op een rijte gezet:

 • Je naam staat op het drukwerk en op de website.
 • Zorgverleners in de wijk zijn geinformeerd, evenals de patiënten. Als er een dossier wordt overgedragen, dan moet een patiënt toestemming geven.
 • Je hebt je financiële administratie ingericht dat voldoet aan de eisen van de Belastingdienst
 • Je samenlevingsvorm is getoetst op de nieuwe situatie. Hiermee voorkom je problemen in de privé situatie.
 • Je hebt een zakelijke rekening geopend bij je bank
 • Je hebt de juiste verzekeringen afgesloten om je risico te verlagen.