Modelovereenkomst

De VAR is sinds 1 mei 2016 definitief vervangen door het modelcontract voor opdrachtgevers en zzp'ers. Het KNGF heeft samen met VvAA en de partners van het Paramedisch Platform Nederland de bestaande modelovereenkomsten voor zzp’ers aangepast met oog op de Wkkgz. Deze aangepaste versie (versie 24 januari 2017) is door de Belastingdienst goedgekeurd en nu beschikbaar voor onze leden. Wanneer er wordt gewerkt op basis van deze overeenkomst is er duidelijkheid over de arbeidsrelatie en wordt er voldaan aan de wederzijdse verplichtingen die volgens de kwaliteitswet gelden per 1 januari dit jaar.

De VAR is afgeschaft

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) was een document dat werd afgegeven door de Belastingdienst, waarin staat vermeld wat de fiscale verhouding is van een zelfstandige. De VAR-Wuo gaf zekerheid aan de opdrachtgever dat er geen loonheffingen ingehouden en afgedragen hoefden te worden over de uitkering aan de zzp’er. Mits de feiten en omstandigheden waren zoals opgegeven bij de aanvraag van de VAR. Per 1 mei 2016 is de VAR verdwenen. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen in plaats van de VAR gebruik maken van de wet DBA, dat werkt met modelovereenkomsten.

Handhaving wet DBA uitgesteld tot 2018

De Belastingdienst geeft opdrachtgevers en opdrachtnemers tot 1 januari 2018 geen boete of naheffing als zij niet werken volgens de wet DBA. Tenzij u kwaadwillend bent en opzettelijk een situatie laat ontstaan of voortbestaan van evidente schijnzelfstandigheid, in dat geval zal de Belastingdienst vanaf 1 mei 2017 wel handhavend optreden.

Waarom ondanks uitstelling handhaving modelovereenkomst gebruiken?
Samenwerkende zorgaanbieders moeten sinds 1 januari óók schriftelijk overeenkomen hoe zijn hun Wkkgz-verplichtingen binnen die samenwerking invullen. Dat geldt ook voor de praktijkhouder die een zzp-collega in de praktijk heeft. Met de aangepaste overeenkomst (versie 24 januari 2017) voldoet u dus aan de eis de onderlinge invulling van alle Wkkgz-verplichtingen op schrift te zetten. De gemaakte keuzes in de modelovereenkomst zijn niet alleen afgestemd met, en positief beoordeeld door, de Belastingdienst, maar ook kortgesloten met VWS en IGZ.

Modelovereenkomst voor wie?

De modelovereenkomst is bedoeld voor opdrachtgevers en opdrachtnemers die allebei willen werken zonder dienstbetrekking en daar ook naar handelen. Alleen wanneer er wordt gewerkt volgens de beoogde werkwijze omschreven in een modelovereenkomst is de opdrachtgever niet verantwoordelijk voor het inhouden en afdragen van loonheffingen.

Bij het bepalen of een overeenkomst leidt tot een echte dienstbetrekking, spelen onder andere de volgende kenmerken een rol:

  • de verplichting van de opdrachtnemer om voor de opdrachtgever te werken
  • de verplichting van de opdrachtgever om de opdrachtnemer voor het werk te betalen
  • de gezagsverhouding tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever

Indien u in strijdt handelt met de modelovereenkomst kan de opdrachtgever geconfronteerd worden met naheffingen en boetes.

Meer informatie over het bepalen van dienstverband, bekijk de website van de Belastingdienst.

Zekerheid voor de zzp’er

Het gebruik van de modelovereenkomsten en daar ook naar handelen geeft zekerheid over de inhouding van loonheffing en afdracht van sociale premies. Het biedt voor de zzp’er geen zekerheid hoe de Belastingdienst naar de inkomsten kijkt. Bij de aangifte inkomstenbelasting bepaalt de Belastingdienst of de inkomsten als winst uit onderneming of als resultaat overige werkzaamheden worden geclassificeerd.

Goedgekeurde modelovereenkomsten

Bij de beoordeling van overeenkomsten heeft de Belastingdienst gekeken naar de fiscaal relevante bepalingen, die van belang zijn bij het bepalen of er sprake is van dienstbetrekking. Indien u deze geel gemarkeerde bepalingen aanpast, vervalt de goedkeuring van de Belastingdienst. De niet-gemarkeerde artikelen kunt u aanvullen en aanpassen, mits deze niet in strijd zijn met de gemarkeerde artikelen.

Welke overeenkomst?

Gebruikt u nog geen modelovereenkomst? Dan adviseren wij u direct gebruik te gaan maken van de herziende versie van de modelovereenkomst om uw zzp-samenwerking vast te leggen. Indien u gebruik maakt van de vorig jaar goedgekeurde modelovereenkomst (versie 26 april 2016) en de resterende looptijd is kort, dan kunt u ook het specifieke Wkkgz-addendum gebruiken. 

Voor onze leden zijn de modelovereenkomsten beschikbaar in Word-formaat. Na inloggen kunt u ze downloaden.

Vragen en advies

Uiteraard staan wij open voor al uw vragen en geven u graag advies. Bel met onze afdeling Ledenvoorlichting via telefoonnummer 033-467 29 29 of mail ons.