Vragen en antwoorden over het LDF-dashboard

 • Inloggen

  Wie kunnen het LDF-dashboard gebruiken?
  Iedereen met een MijnKNGF account en een fysiotherapiepraktijk als werkadres kan  inloggen in het LDF-dashboard.
  Praktijkhouders melden hun praktijk aan voor deelname. Fysiotherapeuten in loondienst krijgen toegang tot het dashboard nadat een praktijkhouder toestemming heeft gegeven. Deze toestemming regelt een praktijkeigenaar via het inlogportaal en de functie stel rechten in (zie Handleiding LDF Portaal). 

  Hoe log ik in op het LDF-dashboard?
  Je gebruikt jouw MijnKNGF inloggegevens. Alleen personen die in de administratie van het KNGF aan een werkadres van een praktijk zijn verbonden kunnen inloggen op de LDF. Ben je geen praktijkhouder? Dan heb je eerst toestemming nodig van de praktijkhouder. Kijk daarvoor bij 'wie kunnen het LDF-dashboard gebruiken'.

  Lukt het niet om in te loggen? Controleer dan of inloggen op MijnKNGF wel lukt en of je binnen MijnKNGF aan het juiste werkadres bent gekoppeld. Lukt het inloggen op MijnKNGF ook niet? Vraag dan een wachtwoord aan via deze link. Je ontvangt dan een nieuw wachtwoord op het mailadres dat bij het KNGF bekend is. Het gewijzigde wachtwoord dat je per mail ontvangt is vanaf dat moment het wachtwoord voor zowel MijnKNGF als de LDF.

  Zie ik als medewerker dezelfde informatie als praktijkeigenaren?
  Nee. Een fysiotherapeut in loondienst ziet minder informatie. Zo kun je geen praktijken aanmelden of afmelden. Daarnaast heb je alleen met toestemming van een praktijkeigenaar toegang tot het dashboard. Ook zie je alleen je eigen dossiers in het dashboard, je kunt deze dossiers vergelijken met de benchmark. De gegevens van je collega’s zie je niet. 

  Hoe geef ik medewerkers toegang tot het LDF-dashboard?
  Eerst log je zelf in. Daarna kun je met de functie stel rechten in individuele medewerkers toegang geven tot het dashboard. In de handleiding voor het LDF Portaal staan uitgebreide instructies.

  Waarom krijg ik de melding ‘niet geautoriseerd’?
  Om in te loggen is een MijnKNGF-account noodzakelijk. Krijg je de melding ook met een MijnKNGF-account? Controleer dan of je in MijnKNGF aan het juiste werkadres bent gekoppeld. Alleen personen die in MijnKNGF aan een werkadres zijn verbonden kunnen inloggen. Het adres is nodig om de praktijk(en) waar je werkt in jouw dashboard te tonen.

  Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Hoe vraag ik een nieuw wachtwoord aan?
  Een nieuw wachtwoord vraag je aan via MijnKNGF deze link. Je ontvangt daarna een nieuw wachtwoord op het mailadres dat bij het KNGF bekend is. 

  Het lukt mij niet om in te loggen. Wat kan ik doen?
  Controleer of inloggen op MijnKNGF wel lukt, en of je binnen MijnKNGF aan het juiste werkadres bent gekoppeld. Lukt het inloggen op MijnKNGF ook niet? Een nieuw wachtwoord aanvragen kan via deze link. Je ontvangt dan een nieuw wachtwoord op het mailadres dat bij het KNGF bekend is.

  Welke browser kan ik het best gebruiken om het LDF-dashboard te openen?

  • Chrome 1.0 en hoger
  • Firefox 2.0 en hoger
  • Safari 2.0 en hoger
 • Inhoud

  Hoe zijn de figuren opgebouwd en hoe worden ze berekend?  
  Binnen het LDF-dashboard zijn de volgende figuren zichtbaar: patiëntenpopulatie, dossiervoering, behandelresultaat en uitkomstmetingen. Hieronder vallen weer verschillende figuren die inzicht geven in bepaalde cijfers. In de handleiding vind je meer informatie beschreven over deze figuren en hoe de berekeningen zijn opgebouwd.  

  Wordt mijn rapportage beïnvloed door behandelepisodes die al zijn aangemaakt voordat de behandeling heeft plaatsgevonden?
  Nee, in het LDF Dashboard worden alleen behandelepisodes meegenomen waarin ten minste één verrichting heeft plaatsgevonden. Als het dossier al is aangemaakt vóórdat de behandeling heeft plaatsgevonden telt het dus niet mee. 

  3. Welke meetinstrumenten tellen mee in de LDF?

  ·       Alle metingen kunnen worden geleverd aan de LDF en tellen mee voor het percentage dossiers waarin een meting is toegepast. Dit kan een begin-, tussen-, of eindmeting zijn.  

  ·       Bij een groot deel van de metingen kan de LDF via de meetinstrumentcode herkennen wélk specifieke meetinstrument is toegepast. Dit zijn meetinstrumenten van de codelijst. Andere meetinstrumenten worden onder de noemer ‘overige meetinstrumenten’ aangeleverd. 

  ·       Van ongeveer 50 meetinstrumenten verzamelen wij de inhoud (de ingevulde antwoorden).  

  Van 11 meetinstrumenten tonen we PROMs grafieken in het LDF Dashboard; NPRS, QBPDS, NDI, SPADI, KOOS-PS, HOOS-PS, CCQ en de GPE. Het LDF Dashboard is continue in ontwikkeling. Het is de verwachting dat het aantal getoonde meetinstrumenten in de toekomst groter wordt en dat je hierin meer keuze krijgt.

 • Therapeutgegevens

  Een medewerker gaat uit dienst waar kan ik dit melden?
  Medewerkers die uit dienst zijn meld je mijnKNGF af. Vanaf de volgende dag zie je dan de melding (uit dienst) achter de naam van de therapeut. Deze therapeut staat (voorlopig) nog wel in het overzicht, omdat er behandelepisodes zijn. Die behandelepisodes horen bij de praktijk. 

  Hoe meld ik een nieuwe medewerker aan?
  In het LDF-dashboard tonen we alle medewerkers waarover data is geleverd vanuit jouw praktijk. 

  Mis je de gegevens van medewerkers? Controleer dan de volgende zaken:  

  1. Staat de medewerker met (het juiste) BIG-nummer in de EPD? Het BIG-nummer is nodig om personen in het dashboard te tonen 
  1. Toestemming: raagt de medewerker toestemming aan patiënten en vinkt hij of zij dat aan in de EPD? In sommige EPD-systemen moet ook therapeut-niveau therapeut toestemming worden gegeven. 
  2. Als een medewerker pas zeer recent in dienst is kan het even duren voordat je gegevens ziet in het dashboard. Dit komt doordat de LDF een behandelepisode toekent aan de therapeut die de meeste verrichtingen heeft uitgevoerd in die behandelepisode.  
  3. Heb je nieuwe medewerkers aan de praktijk gekoppeld in MijnKNGF? Zo niet, dan wordt hij of zij getoond als 'onbekende therapeut - BIG-nummer'.

  In mijn LDF-dashboard staat de melding 'onbekende therapeut - BIG nummer'. Wat betekent dat?
  De lijst met medewerkers die je in het LDF-dashboard ziet is gebaseerd op de BIG-nummers die door de praktijk vanuit het EPD-systeem zijn aangeleverd. Vervolgens worden er namen aan de BIG-nummers gekoppeld door ze te vergelijken met de gegevens van therapeuten in MijnKNGF. Wij tonen daarbij alleen namen van therapeuten die volgens MijnKNGF bij de praktijk in dienst zijn. In het dashboard kunnen daarom ‘onbekende therapeuten’ staan. De makkelijkste manier om uit te zoeken wat er aan de hand is, is om de in het dashboard getoonde BIG-nummers op te zoeken in het BIG register https://www.bigregister.nl/zoek-zorgverlener, en vervolgens te kijken wat van toepassing is:

  In mijn LDF Dashboard staat de melding “Onbekende therapeut – BIG nummer’. In het BIG-register zie ik:

  • De naam van een therapeut die op dit moment werkzaam is bij de praktijk. Controleer of deze therapeut in MijnKNGF aan de praktijk is gekoppeld. Zo niet, doe het dan alsnog of vraag jouw medewerker om het zelf te doen. 1 á 2 dagen na de aanpassing in mijnKNGF zie je de wijziging terug in het LDF-dashboard
  • De naam van een therapeut die niet meer werkzaam is bij de praktijk. Omdat er ooit gegevens van deze therapeut aan de LDF zijn geleverd blijft deze in het lijstje staan. De gegevens horen nog steeds bij de praktijk. In het dashboard staat 'uit dienst' achter de naam van een therapeut.
  • De naam van een therapeut die (volgens mijnKNGF) niet werkzaam is geweest bij de praktijk. Er is waarschijnlijk een typefout gemaakt bij het invullen van een BIG-nummer in de EPD. Je kunt dit in de EPD corrigeren en daarna een nieuwe data-levering aan de LDF doen. De volgende dag zie je de wijziging in het dashboard.
  • Geen resultaten. Het BIG-nummer bestaat nietEr is waarschijnlijk een typefout gemaakt bij het invullen van een BIG-nummer in de EPD. Je kunt dit in de EPD corrigeren en daarna een nieuwe data-levering aan de LDF doen. De volgende dag zie je de wijziging in het dashboard.

  Let op: Je hoeft je geen zorgen te maken dat een voor jou onbekende therapeut toegang heeft tot gegevens. Alleen therapeuten die volgens mijnKNGF bij de praktijk werken en die van de praktijkhouder toestemming kregen kunnen LDF-rapportages van de praktijk zien. 

  De handleiding voor het LDF Dashboard vind je hier en de handleiding voor het LDF voorportaal vind je hier