Nieuws over KRF NL

 • Scholingsaanbieders. Annulering bijeenkomsten in verband met coronavirus

  16/6/2020

  Het College KRF NL houdt de ontwikkelingen rond het Coronavirus nauwlettend in de gaten neemt ook kennis van de maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd. Alle adviezen zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken c.q. te vertragen. Een van de maatregelen betreft het annuleren van bijeenkomsten. Scholingsaanbieders zullen als gevolg hiervan alle scholingsbijeenkomsten tot in ieder geval 1 september annuleren.

  De scholingsaanbieders die accreditatie hebben aangevraagd en verkregen bij het KRF NL, mogen hun scholing omzetten naar een online versie. Voor deze online versie ontvangt de digitaal, deelnemende fysiotherapeut de toegewezen punten zoals die bij de accreditatieaanvraag zijn toegekend. De scholing mag inhoudelijk niet wijzigen; leerdoelen en resultaatgebieden moeten onverminderd overeind blijven. De online versie van de scholing ontvangt het bureau KRF NL graag op bureaukrf@kngf.nl. Deze maatregel heeft geen precedentwerking.

  Het advies voor alle geregistreerde fysiotherapeuten is dan ook de website s van de scholingsaanbieders in de gaten te houden.

  Het College KRF NL heeft geen idee hoe lang deze maatregelen van kracht blijven, maar bekijkt de situatie van week tot week. Mede gelet op het feit dat recent de herregistratie is afgerond en er nog vier-en-een-half jaar voor ons liggen tot een volgende herregistratie, vindt het College KRF NL het nog te vroeg om nu al te anticiperen op mogelijke dispensatieverzoeken voor herregistratie.

  Alle informatie over het coronavirus verzamelt het KNGF op een informatiepagina op deze website.

 • Tegemoetkoming accreditatiepunten tijdens coronacrisis

  16/6/2020

  In een tijd waarin het coronavirus iedereen raakt, willen we geregistreerde fysiotherapeuten en scholingsaanbieders graag tegemoet komen bij het behalen van KRF NL-punten. 

  Daarom heeft het College KRF NL besloten om gedurende de periode van de crisis, met de informatie van nu duurt die periode van 16 maart tot 1 september 2020,  accreditaties ook te laten gelden voor de online versie van het scholingsaanbod. Dit in verband met de quarantainemaatregelen en het annuleren van scholingen.
   
  De voorwaarden zijn:
  •    Accreditatiepunten die al ontvangen zijn voor Vakinhoudelijke scholing kunnen geregistreerd worden bij het omzetten naar een online-scholing, mits het programma met leerdoelen en resultaatgebieden onverminderd overeind blijft. De activiteit mag inhoudelijk niet wijzigen, slechts de vorm wijzigt. Indien leerdoelen en/of resultaatgebieden niet volledig overeind blijven vanwege de vorm, worden punten geregistreerd in het Beroepsgerelateerde Deel.
  •    Punten ontvangen voor het Beroepsgerelateerde Deel kunnen geregistreerd worden bij het omzetten naar een online scholing, mits de leerdoelen en resultaatgebieden overeind blijven.


  Voor beide voorwaarden geldt dat wij de online versie van de scholing graag eerst ontvangen via bureaukrf@kngf.nl voordat we de punten kunnen bijschrijven. De maatregelen zijn tijdelijk, er kan geen enkele precedentwerking van uitgaan en ze zijn geldig in de periode tussen 16 maart tot 1 september 2020.

 • Nieuwsbrief scholingsaanbieders 26 juni 2020

  26/6/2020

  Verlenging maatregelen corona

  We leven al enige tijd in de omstandigheden die veroorzaakt zijn door het coronavirus en werken steeds effectiever aan oplossingen. Met natuurlijk het online aanbieden van scholingen, maar gelukkig is het ook weer mogelijk om in kleine groepen fysiek bij elkaar te komen en zal het online en het klassikaal opleiden elkaar kunnen afwisselen en aanvullen.  
   
  Met deze kennis in het achterhoofd besloot het College KRF NL om de mogelijkheid om reeds geaccrediteerde scholingen met fysieke bijeenkomsten naar een online versie om te zetten aan te houden tot 1 september 2020, mits de inhoud van de scholing onverminderd overeind blijft. Als een scholing voor 1 september 2020 is afgerond kunnen de punten voor deelnemers aan deze online-versie worden opgevoerd. Meer hierover lees op je KRF NL.

  Veranderingen in het accreditatieproces

  Het College KRF NL heeft besloten om alle accreditaties die in de periode van 1 november 2019 tot 1 juli 2020 zijn verstrekt automatisch met 1 jaar te verlengen. Alle verlengingen van accreditaties die zijn ingegaan in de periode van 1 november 2019 tot 1 juli 2020 worden eveneens met 1 jaar verlengd. De reden hiervan is dat door corona alle scholingen stil kwamen te liggen. Deze automatische verlengingen zullen wij voor 1 september 2020 realiseren.  
   
  Om scholingsaanbieders meer ruimte en rust te geven in het accreditatieproces heeft het College KRF NL de termijn voor accreditatie aanvragen opgerekt naar 12 maanden. Vanaf 1 juli 2020 kan een accreditatie 12 maanden voorafgaand aan een bijeenkomst aangevraagd worden, alles voor de accreditatie vind je hier.

  Save the date!

  We gaan in de herkansing voor onze bijeenkomst! En wel op 23 november 2020 van 16:00 uur tot 18:00 uur. 
   
  Helaas waren we in maart genoodzaakt om de bijeenkomst te annuleren vanwege het coronavirus, we hebben goede hoop dat we in november wel weer fysiek samen kunnen komen. Daarom alvast deze save the date. Uiteraard volgt op een later moment alle benodigde informatie en de mogelijkheid tot aanmelden.