Nieuws over KRF NL

 • Vacature lid College KRF NL

   

  2/6/2020

  Combineer je inzicht, sensitiviteit, eigen visie op de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg en jouw communicatieve talent in een bestuurlijke functie. Voor het College KRF NL zoeken we een nieuw commissielid.

  Als lid van het College KRF NL organiseer je de voortgang en instandhouding van KRF NL en brengt jouw bestuurlijke ervaring of kennis van kwaliteitssystemen in de praktijk. Daarnaast beheert én actualiseert het College het Beleidsdocument KRF NL. Door, wanneer nodig, criteria aan te passen van de accreditatie van scholingen door professionele aanbieders en puntentoekenning van niet-geaccrediteerde (scholings)activiteiten.

  Je werkt samen met de andere commissies en adviseert het bestuur van het KNGF over wijzigingen in het Reglement KRF NL. En natuurlijk doe je nog veel meer.

  Wil je meer weten? Lees dan het profiel!

 • Scholingsaanbieders. Annulering bijeenkomsten in verband met coronavirus

  1/5/2020

  Het College KRF NL houdt de ontwikkelingen rond het Coronavirus nauwlettend in de gaten neemt ook kennis van de maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd. Alle adviezen zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken c.q. te vertragen. Een van de maatregelen betreft het annuleren van bijeenkomsten. Scholingsaanbieders zullen als gevolg hiervan alle scholingsbijeenkomsten tot in ieder geval 1 juni annuleren.

  De scholingsaanbieders die accreditatie hebben aangevraagd en verkregen bij het KRF NL, mogen hun scholing omzetten naar een online versie. Voor deze online versie ontvangt de digitaal, deelnemende fysiotherapeut de toegewezen punten zoals die bij de accreditatieaanvraag zijn toegekend. De scholing mag inhoudelijk niet wijzigen; leerdoelen en resultaatgebieden moeten onverminderd overeind blijven. De online versie van de scholing ontvangt het bureau KRF NL graag op bureaukrf@kngf.nl. Deze maatregel heeft geen precedentwerking.

  Het advies voor alle geregistreerde fysiotherapeuten is dan ook de website s van de scholingsaanbieders in de gaten te houden.

  Het College KRF NL heeft geen idee hoe lang deze maatregelen van kracht blijven, maar bekijkt de situatie van week tot week. Mede gelet op het feit dat recent de herregistratie is afgerond en er nog vier-en-een-half jaar voor ons liggen tot een volgende herregistratie, vindt het College KRF NL het nog te vroeg om nu al te anticiperen op mogelijke dispensatieverzoeken voor herregistratie.

  Alle informatie over het coronavirus verzamelt het KNGF op een informatiepagina op deze website.

 • Tegemoetkoming accreditatiepunten tijdens coronacrisis

  1/5/2020

  In een tijd waarin het coronavirus iedereen raakt, willen we geregistreerde fysiotherapeuten en scholingsaanbieders graag tegemoet komen bij het behalen van KRF NL-punten. 

  Daarom heeft het College KRF NL besloten om gedurende de periode van de crisis, met de informatie van nu duurt die periode van 16 maart tot en met 1 juni,  accreditaties ook te laten gelden voor de online versie van het scholingsaanbod. Dit in verband met de quarantainemaatregelen en het annuleren van scholingen.
   
  De voorwaarden zijn:
  •    Accreditatiepunten die al ontvangen zijn voor Vakinhoudelijke scholing kunnen geregistreerd worden bij het omzetten naar een online-scholing, mits het programma met leerdoelen en resultaatgebieden onverminderd overeind blijft. De activiteit mag inhoudelijk niet wijzigen, slechts de vorm wijzigt. Indien leerdoelen en/of resultaatgebieden niet volledig overeind blijven vanwege de vorm, worden punten geregistreerd in het Beroepsgerelateerde Deel.
  •    Punten ontvangen voor het Beroepsgerelateerde Deel kunnen geregistreerd worden bij het omzetten naar een online scholing, mits de leerdoelen en resultaatgebieden overeind blijven.
  Voor beide voorwaarden geldt dat wij de online versie van de scholing graag eerst ontvangen via bureaukrf@kngf.nl voordat we de punten kunnen bijschrijven. De maatregelen zijn tijdelijk, er kan geen enkele precedentwerking van uitgaan en ze zijn geldig in de periode tussen 16 maart tot en met 1 juni 2020.