Voorop door kwaliteit, midden in de zorg

De fysiotherapeuten van Nederland zullen vanaf 1 januari 2020 werken met hét nieuwe landelijke Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL, kortweg KRF NL.

Ben jij de professionele, deskundige, enthousiaste, betrokken, ervaren fysiotherapeut, jurist, bestuurder of onderwijskundige kwaliteitsdenker die fysiotherapie en fysiotherapeuten voorop stelt?

Solliciteer dan nu voor een positie in één van de commissies van KRF NL!

 • College KRF NL

  Het College KRF NL zorgt voor de voortgang en instandhouding van hét kwaliteitsregister van alle fysiotherapeuten in Nederland. Dit college is dus eigenlijk het ‘dagelijks bestuur’ van KRF NL. De leden van het College KRF NL hebben bestuurlijke ervaring en/of kennis van kwaliteitssystemen en de toepassing daarvan in de praktijk. Het college bestaat uit 1 voorzitter en 4 leden.
 • Accreditatiecommissie

  De Accreditatiecommissie behandelt alle accreditatie-aanvragen van scholingsaanbieders voor het Basisregister, de Deelregisters en Aantekeningenregisters van KRF NL. Deze commissie toetst aanvragen aan criteria van het Beleidsdocument KRF NL, dat opgesteld is door het College KRF NL. Na goedkeuring kent de commissie accreditatiepunten toe aan een scholingsaanbieder. De Accreditatiecommissie rapporteert periodiek aan het College KRF NL. De Accreditatiecommissie bestaat uit 1 voorzitter en 11 inhoudelijk deskundigen. Let op: de werving voor deze vacatures begint in de loop van volgend jaar.
 • Beroepscommissie Registratie en Accreditatie - Kamer Registratie

  De Kamer Registratie van de Beroepscommissie Registratie en Accreditatie beslist over beroepszaken van fysiotherapeuten waarvan de registratie of herregistratie in KRF NL door het Uitvoeringsorgaan is geweigerd of doorgehaald. De Kamer kan een verzoek bevestigen, wijzigen of niet-ontvankelijk verklaren. Beslissingen van de Kamer zijn bindend. De Kamer Registratie bestaat uit minimaal 3 leden, waarvan minimaal 1 jurist. De Kamer heeft altijd een oneven aantal leden.
 • Beroepscommissie Registratie en Accreditatie - Kamer Accreditatie

  De Kamer Accreditatie van de Beroepscommissie Registratie en Accreditatie KRF NL neemt heroverwegingsverzoeken van een besluit van de Accreditatiecommissie in behandeling en beslist hierover. De Kamer Accreditatie bestaat uit 1 voorzitter en 13 leden.
 • Adviescommissie

  De Adviescommissie adviseert het College KRF NL over geplande wijzigingen in het beleidsdocument en geeft het College KRF NL gevraagd en ongevraagd advies over het beleid binnen KRF NL. Bij vragen van het College KRF NL toetst de commissie deze vragen aan de visie van de in de Adviescommissie vertegenwoordigde partijen. De commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College KRF NL over alle zaken die KRF NL aangaan. Let op: lees eerst de procedure voor deze vacatures onder aan deze pagina.