Onderzoeksagenda fysiotherapie

In dit rapport staan de resultaten van de inventarisatie en prioritering van relevante onderzoeksvragen voor het fysiotherapeutische onderzoeksdomein. Beantwoording van deze vragen leidt tot kennis. Kennis die voor het dagelijks handelen van de fysiotherapeut relevant is en de patiëntenzorg ten goede komt, kortom: Kennis van Waarde!

De 'Kennis van Waarde: Onderzoeksagenda Fysiotherapie' is opgesteld door het Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF) in opdracht van het bestuur van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en vormt de leidraad voor toekomstige onderzoekscalls van het WCF/KNGF.

Om het domein fysiotherapie eenduidig en duurzaam te positioneren is een goede wetenschappelijke onderbouwing van het handelen van fysiotherapeuten essentieel. Het ontwikkelen van een breed gedragen onderzoeksagenda is hiervoor een belangrijk middel. 

De doelstellingen van de onderzoeksagenda zijn:

1. Het stimuleren en initiëren van voor de patiënt relevant wetenschappelijk onderzoek dat leidt tot een betere onderbouwing en hogere kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen (binnen een interprofessionele context).

2. Het bevorderen van de samenwerking binnen fysiotherapeutisch onderzoek.