• Acuut knieletsel [evidence statement]

    Het doel van dit statement is tweeledig: enerzijds om het fysiotherapeutisch diagnostisch proces en het methodisch handelen bij patiƫnten die met een acuut knieletsel bij de (sport-)fysiotherapeut komen te onderbouwen met wetenschappelijk bewijs, anderzijds om de kwaliteit van het (sport-)fysiotherapeutisch handelen te bevorderen.

  • Revalidatie na voorste-kruisbandreconstructie [evidence statement]

    Het doel van dit statement is het fysiotherapeutisch handelen bij patiƫnten die voor revalidatie na reconstructie van de voorste kruisband (VKB) bij de fysiotherapeut komen, te onderbouwen met wetenschappelijk bewijs en de uniformiteit in fysiotherapeutisch handelen en gebruik van klinimetrische instrumenten te bevorderen. Deze update (2019) betreft de herziening van de 'Richtlijn voorste kruisbandletsel' van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (Meuffels et al.), waarnaar wordt verwezen voor het diagnostisch proces.